Kalėdiniai eilėraščiai

Žibintas
Nuotrauka: Mikko Luntiala

Per žiemą kieme stovėjo,
Anglinėm akim žiūrėjo.
Sulaukęs šiltų dienų,
Pavirto vandens klanu.
(Sniego senis)

V. Giedra
Mano rainis

Vaikai kieme po sniegą
Bėgioja tekini,
O mano Rainis
Miega,
Atgulęs pakrosny.

Galėtų atsikelti,
Pažaisti su vaikais.
Bet kaip į tokį šaltį
Vargšelis basas eis?

Aš batukus
Jam duočiau,—
Bet pats tik du turiu,
O reikia
Tam ūsočiui
Batukų keturių…
Pažadinau Rainiuką:
– Rainiuk,
Patart galiu,-
Nubėk
Į sandėliuką
Pagaudyti pelių.

Už tai
Gera mamytė
Nupirks tau batukus.
Galėsi sau lakstyti
Ir žaisti po laukus.

V. Palčinskaitė
Eglutė

Kaip manai,
Kaip manai,
Kur eglutės
Namai?

Papuošta,
Aprengta
Kambary –
Lyg ne ta.

Be sesulės,
Mamos –
Ne namuos,
Ne namuos.

Ne namuos,
Ne namuos.
Ilgesys
Ją kamuos.

Nes kaskart
Vakare
Šaukia eglę
Giria.

J. Degutytė
Sniegena

Sniegena, smegenėle,
Vai kas tau pasiuvo
Tokią raudoną prijuostėlę?
Kaip šermukšnio uogą,
Kaip rožės lapelį,
Kaip aušros spindulėlį?

Valerijus Rudzinskas
Svajonių naktis
Naktis svajonėm žaidžia
prie Kristaus prakartėlės,
o akys gano žvaigždę
Kalėdų naktį vėlią.

Žvaigždė parodo kelią
paklydusiems pusnynuos,
prie Kūdikio kūtelės
savam take nurimus.

Žvaigždė sušildo širdį
į sielą prasiskverbus.
Tada kelionės žemės
nesunkios ir nežvarbios.

Kalėdų naktį svajos
krūtinę apkabina,
kada Jėzulis mažas
žvaigždes širdims dalina.

Pasakyk, mažasis Dievo Kūdikėli
Pasakyk, mažasis Dievo Kūdikėli,
kodėl apsireiškei mums šią naktį žvarbią?..
Kietos žmonių širdys šalnomis užgėlė,
o ši mūsų žemė – ašarų pakalnė.

Juk tikrai žinojai, kad ateisi kančiai,
kad tvartely gimsi, o mirsi ant kryžiaus.
Iš Dangaus regėjai: kartais net ir teisų
nekaltai užpuola, suriša grandinėm…

Tik Didžioji Meilė pašaukė užgimti,
kad nušvistų Žemės nuodėmingas veidas
Šventas Kūdikėlis dovanojo viltį,
į kiekvieno širdį žvaigžde nusileidęs.

Jėzus gimė!
Gaubia žemę snaigių šilkas,
ligi skausmo šaltis gelia,
bet visi pasveikint skuba
prakartėlėje Vaikelį.

Nebaisus šiaurinis vėjas
ir nakties tamsa beakė –
angelai linksmą naujieną
šiandien kiekvienam pasakė.

Jie kuždėjo: – Jėzus gimė!
Bėkit sveikinti Karalių!..
Suskamba visa gimtinė
šlovės himnais Visagaliui.

Kūdikėlio rankos tiesias
meilės dovanas dalinti…
Prie Betliejaus – mintys šviesios,
širdys – Dievo nuramintos…

Žodis, kurį turime priimti
Dangaus muzika dvasioje skamba
vis naujai ir naujai apie Žodį,
kurs pasaulį paėmęs ant rankų
Dangaus Tėvui šventam paaukojo.

Vaikeliu Jis atėjo pasaulin,
bet pasaulis pažint nepanoro
visų amžių išganymo Saulės,
tarp valdovų – Aukščiausio Valdovo.

Dar šiandien nevėlu Jį priimti –
tik drąsiau savo širdis atverkim…
Vis garsiau ir garsiau aidi žingsniai.
Jis artėja. Pasmerks ar išteisins?..

Atsiverki, Dangau!
Atsiverkim Dangau!
Siųsk ramybę į varganas širdis!
Laimink kelią žmogaus!
Karštą raudą vienatvės nutildyk!

Į stebuklų namus
su Kalėdų žvaigžde mus atveski!
Ir žmogus bus ramus,
nes supras, kad giesmė meilės tęsias.

Kalėdų jausmai
Jausmų bažnyčioje
liepsnoja žvakė.
Lenkiu pirštus:
skaičiuoju prašymus visus…
Kalėdų naktį
sielos šulinys
užmerkia akį.
Ir grimsta pats savin.
Gilyn į dugną.
Į gelmių namus.

Kažkas toli – girdžiu –
burtažodžius kartoja.
Ir spėja laimę,
kuri nelaukia
išsipildymo dienos…
Širdies slidžiu skardžiu
praskrisdamas sustoju:
išnyko baimė
sutikti kaukę
šio gyvenimo tiesos…

Kalėdų ilgesį
nešu aukoti Dievui.
Virstu į smilkalus
ir sudegu ugny.
Ar dar kas ilgisi
manęs?
Manęs tik vieno!
Ir mano širdgėlos
jausmų bedugniam
šuliny…

Algirdas Vaitkus
1933-1996
Kalėdų motyvas

Saulėtos Kalėdos,
Laukai sidabruoti,
Sidabro parėdai
Ant eglių skarotų,
Nuščiuvę paukšteliai,
Tik stūgauja vėjas –
Ledinio pasaulio
Didysis sėjėjas.

Sukaustyti medžiai.
/Kursrauniosios upės?/
Sustingę bežadžiai
Pusnynuos suklupę…
Kur žvilgsnį bemestum,
Kur akys užmato,
Vis grožio negęstančio
Dieviškas ratas.

Nors daugelį metų
Ar amžių gyventum
Pasaulio šio reto
Vis aidinčioj šventėj,
Per maža vis būtų
To grožio, to gėrio.
Maldoj lūpos kruta,
Kai stovim nustėrę –
Būk sveikas, pasauli,
Su snaigių miriadais,
Kur Dangų, kur Saulę,
Kur Lemtį suradom!..

Elena Skaudvilaitė
Paukščių tako ženkle

Taip kvepia vakaras nuo nusvertos obels.
Taip tyliai tyli gėlės nekvapios, gal prisnūdo.
Čia grįžtantis rytoj likimas pasibels –
Jo pasitikti jėgos gelmėj širdies pabudo.

Kas išskrenda – palydžiu, kas grįžta – laukiu tų,
Nes mano paskirtis čia – ir išlydėt, ir laukti.
Iš mano čia buvimo, iš neramių naktų
Kažkas gražaus turėtų išdygti ir išaugti,

Nes myliu pėdas ieškančių vertingo ir gilaus,
Nes ieškau ir pati, dėl ko gyventi verta.
Šilti sparnai širdies sugrįžtančius priglaus
Ir šį, nors ir eilinį, tačiau lyg pirmą kartą.

Palauksiu Paukščių tako ženkle vėsios aušros,
Kur kvapiai obeliai nelengva baigti nokti.
Kol rankose vaikų rudens žiedai išsprogs
Ir su šypsniu ir „Labas!“ bus man padovanoti.

You may also like...

70 Responses

 1. Tapu Tapu Tapu
  Eina meškinas be batų.
  Jis keliauja pas tave
  Neša bučkį už mane…;)

 2. liveta sako:

  Ant kelmų susėdę tarės:
  Gruodis, Sausis ir Vasaris.
  – Mes visi žiemos vaikai, ir visų balti plaukai.

  Mus visus žiema išmokė šokti baltą snaigių šokį.
  – Tai ir šokim, trypkim broliai,
  kol nukris žvaigždžių karoliai.

  Susikvietę snaigių pulką,
  šoka broliai, pusnys dulka.
  Juos po vieną glausdama,
  šypsos motina Žiema.:D

 3. Anonimas sako:

  Mano akys tiek nemato
  Kiek sniegelio per nakt prikrito

  Snaigės sukasi ratu
  Soka dulka tarp pukų
  Sniego patale graziam
  Miega lapė ketvirta o
  Pirmasis ir tas nemiega
  nors likusi trijulė miega
  Stai ir pasaka baigta sako
  Vilkas paslapcia nes pelyte nes ir ta
  Pasakys laputei ketvirtai

 4. Gabrieliux sako:

  Štai jau ir žiema atejo
  Medziai jau nuogi nuogi
  Štai jau atskrenda šv. Kaledų fėja
  Štai jau renkasi visa šeima smagi

 5. Gabrieliux sako:

  Štai jau stovi vaišiu stalas ,
  O ant jo ir dvylika patiekalu
  Tuojau trauksim ilgus šiaudus iš po staltieses baltu kraštu.

 6. Rūta sako:

  Spalvingas ruduo, paliko jau mus,
  Balta žiemos skraistė užklojo laukus.
  Kalėdų žvaigždė, sužibs danguje,
  Graži dovana, keliaus pas tave.

 7. Rūta sako:

  Atėjo žiema,
  O su ja linksmybės laukia,
  Statysim sniego mes pilis,
  Ir karą žaisime visi.

  Snieguoti gryšime namo,
  O mamos mus išbars,
  Bet mes jų neklausysime,
  O bėgsime į lauką ir vėl.

  Kalėdos jau ne už kalnų,
  Mes puošime egles,
  Ir eisime visi miegot,
  Kad gautume mes dovanų.

 8. brigita sako:

  Pasidirbau
  Gražutes
  Tvirto medžio,
  Rogutes.

  Nuo kalnelio
  Važiavau
  Už karklelio
  Užkliuvau

  Už karklelio
  Užkliuvau,
  Iš rogučių
  Išvirtau

 9. mcr.mania sako:

  Kas dedasi aplinkui,
  Suprasti negaliu,
  Tik mirga marga šviesos
  Kiek aplinkui dovanų…

  Ir kas gi ten ateina?
  Su dideliu maišu,
  Ogi Kalėdų senis
  Atskuba takučiu.

  Kalėdos jau atėjo,
  Kartu su Seneliu,
  Jos neša saldumynus
  Ir maišą dovanų.

 10. Egidijus sako:

  Gyveno vienas geras žmogus kuris labai mylėjo vaikus.Jo vardas buvo santas… Santas gyveno tokioje šalyje kurioje pildosi vaikų svajonės, toji šalis buvo Laplandija. Santas visus metus ruošiasi laimingai dienai kai pamatys vaikų džiaugsma ir šypsenas vaikų širdelėse. Santas gyveno ne vienas, jis turėjau daug mažų pagalbininku kurie padėjo jam ruostis vienintelei dienai. Atėjus tai laimingai dienai santas iškeliavo i pasauli džiuginti vaikų.
  Santas lindo pro vieną kamina, lindo pro kita, kol aplankė visus namučius. Pabaigęs jis sušunka o, HO , HO .
  LAIMINGŲ ŠVĖNTŲ KALĖDŲ!!!

 11. gabriele sako:

  Kaip mamyte bara tu ant jos nepyk.
  Kaip berniukas pabučiuoja niekam nesakyk .

 12. gabija sako:

  Martynas Vainilaitis

  Šalnos avelė

  Kieme žvarbu ir šalta.
  Šalna-sena raganė
  Šiąnakt avelę baltą
  Po mūsų pievas ganė.

  Senos šalnos avelė,
  Matyt,keista be galo,-
  Kur bėgo,ten pievelė
  Kaip staltiesė išbalo

 13. gabija sako:

  Martynas Vainilaitis

  Šalnos avelė

  Kieme žvarbu ir šalta.
  Šalna-sena raganė
  Šiąnakt avelę baltą
  Po mūsų pievas ganė.

  Senos šalnos avelė,
  Matyt,keista be galo,-
  Kur bėgo,ten pievelė
  Kaip staltiesė išbalo

 14. diana K sako:

  Man čia nieko veikti nebuvo nėra normaliu trumpu eilėraščiu vieną zodziu šudas

 15. diana K sako:

  Man čia labai nepatiko nėra ką veikt

 16. gabija sako:

  Super, puslapiukas!

 17. Samanta sako:

  Labai,labai gražūs eilėraštukai.

 18. akwilina sako:

  Geras puslapis.vaikui iš čia eilėraščius renku mokyklai:)

 19. PASLAPTIS sako:

  Eilinis eilėrasčių puslapis.

 20. Gabrielė sako:

  Jau žiema užkolojo patalą miškuos,
  ir vaikai pasiilgo namų šilumos,
  norėjo papuošti eglutę linksmai.

 21. Kristina sako:

  Labai puikūs eilėrastukai, tokių dar negirdėjau.

 22. Ewi ;D sako:

  Mažas mažas kūdikėlis,
  Didis didis mūsų Dievas,
  Šventą diena jie atėjo ir daug laimės palinkejo!

 23. lukasss sako:

  Ant kelmų susėdę tarės:
  Gruodis, Sausis ir Vasaris.
  – Mes visi žiemos vaikai, ir visų balti plaukai.

  Mus visus žiema išmokė šokti baltą snaigių šokį.
  – Tai ir šokim, trypkim broliai,
  kol nukris žvaigždžių karoliai.

  Susikvietę snaigių pulką,
  šoka broliai, pusnys dulka.
  Juos po vieną glausdama,
  šypsos motina Žiema.:D

 24. Anonimas sako:

  Kalėdos,
  Tai šventė kuria turime džiaugtis,
  Tai akimirka kurią turim mylėti…
  Būkime visi laimingi,
  Juk tai Kalėdų šventė!
  Nepraleiskime tuščiai
  Šios nuostabios dienos.
  Būkime drauge visi…
  Dalinkim meilę ir šilumą…
  Juk tai Kalėdų šventė!!!

 25. monikuteeeee sako:

  Kalėdų rytelį aš atsikėliau
  Ir po eglute jau pažiūrėjau
  O ten nykštukai tie mažuliukai
  Slepia stebuklą didį stebuklą
  O tas stebuklas tai Jėzutulis,
  Tas visagalis stebuklužulis.

 26. monikuteeeee sako:

  Atėjo Kalėdos
  Šv.Kalėdos
  Mano Kalėdos
  Tavo Kalėdos
  Atėjo senelis
  Su daug dovanų
  Padovanojo vaikučiams
  Po laikrodžius du.
  Praėjo Kalėdos
  Atėjo Nauji
  Šaudo ferverkai
  Spalvoti visi

 27. Edita sako:

  Atėjo Kalėdos
  Šv.Kalėdos
  Mano Kalėdos
  Tavo Kalėdos
  Atėjo senelis
  Su daug dovanų
  Padovanojo vaikučiams
  Po laikrodžius du.
  Praėjo Kalėdos
  Atėjo Nauji
  Šaudo ferverkai
  Spalvoti visi

 28. medalv sako:

  Kalėdų Naktis

  Kai tyliai lovelėse miiega vaikai,
  Kai lanko juos saldūs spalvoti sapnai,
  Kžkas tyliai,tyliai įeis pro duris,
  Ir šiaurės pašvaistę nušvis kambarys.

  Iš džiaugsmo egluyė šakelėm suplos,
  Gal netgi varveklis nubus ant šakos,
  O svečias iš šiaurės jam sušnabždės,
  Ššš netriukšmauk neišduok paslapties.

  Kas buvo geri ir spebuklais tikėjo,
  Senelis dovanėliu nepagailėjo,
  ir laišką paraše ant stiklo ledu,
  Linksmų jums Kalėdų daug laimės linkiu.

 29. viktorija sako:

  Baltučiu takučiu, su maišu ant pečių,
  Kailinėliais baltais vaikšto Šaltis rytais,
  Vakarais ir dienom, šalto vėjo pėdom…

  Jo ledinė lazda ir šerkšnota barzda.
  Akiniai dideli – Šaltis mato toli…
  Kaip ten žaidžia vaikai, ar geri jie draugai.

  Ar jie prausias švariai, ar jie mokos gerai.
  Jei gerai – linksmas jis pasibels į duris.
  Dovanėlių atneš… Gausi tu, gausiu aš

 30. miglė sako:

  dovanojau savo mamai dovana mama atsiplėčie o rado karolius ir auskarus atėjo metas atisveikinti su žėma
  atėjo pavasaris o man smagu su žiema

  su šventom kalėdom miglė 😉

 31. d*e*i*m*a*n*t*ė sako:

  žiema balta aš kieme su draugais gal tokie diena
  kaip baltas namas aš matau baltus medžius
  gal lapai balti! cha cha cha cha! deimantė balta nejokinga

  su šventom kalėdom deimantė :*

 32. sandra sako:

  tabu tabu kalėdų senelis per baltus kraštus ant pečiu
  stovi maišas tam maičie buvo dovanos
  aš matau kalėdų senelį kas tam maičie yra?
  aš nežinau bet paklausiu kalėdų senelio
  labas rytas kalėdų seneli kas tam maičie yra?
  sako kalėdų senelis tam maičie yra dovanos
  o tu neturėtum miegot juk dvylikta valanda?
  turėčiau dovanėlė tau ačiū kalėdų seneli
  ir taip toliau…

 33. Radvilė sako:

  Man patiko.

 34. ieva sako:

  Man gražiausias ,,Eglutė“

 35. gretutea sako:

  gražus eilėraščiai:))

 36. Anonimas sako:

  Žū žū žū per kiškio kiemą
  Šaltis vežė baltą žiemą
  Kiškis piškis strykt iš miego
  Žvilgt pro langa – pilna sniego :)

 37. ignas sako:

  man patiko

 38. Neringute. sako:

  Kas dedasi aplinkui,
  Suprasti negaliu,
  Tik mirga mirga šviesos
  Kiek aplinkui dovanų.
  Su šv. Kaledom. :)

 39. gahsjd sako:

  Seni seni, raudonosi, ką tu man padovanosi?
  Gal mažytį žaisleliuką?
  Gal mieliausią šuneliuką?

  Męs su meile lauksim jų,
  Tų gražiausiu dovanų…
  Ką tu mums padovanosi,
  Net jai į veidą tvosi,
  Męs su meile,pagarba,
  Priimsim Jėzaus gimimą…

 40. evutea99 sako:

  Kas čia sėdi,
  ant rogių?
  Juk Kalėdų senis,
  skrenda pas vaikus.

  Jis vaikučiams neša
  dovanas gražias.
  Ir vaikeliams duoda
  Šypsenas šiltas.

 41. perla sako:

  Seni seni raudonosi
  Ką tu man padovanosi
  Ar šuniuką, ar katyte
  Gal raudona kepuryte?

 42. Raminta sako:

  Labai gražūs eilėraštukai.

 43. erika sako:

  Sninga, sninga,
  kaip gražu!
  Sninga, sninga,
  Nuostabu!

  Šoka krentančios
  snaigutės!
  Šoka baltos
  Gruodžio dukros!

 44. mažvydas sako:

  KODĖL EGLUTĖ ŽIEMA
  NENUMETA SPYGLIŲ

  Ar žinai, ar žinai
  kodėl eglutė žiema
  nenumeta spyglių
  štai pūgos vėjas
  laigo ir ginasi
  ji nuo speigo ji
  tais pačiais spygliais

 45. jotautė sako:

  Man labai patiko šie grazūs sakiniai nes jie yra sukurti paco zmogaus ir man tai tikrai patiko

 46. Raimondas Laugalis sako:

  Šią tylią šaltą naktį
  Žvaigždžių lietus prapliupo.
  Prieš gležną Kūdikėlį
  Visa gamta suklupo.

  Per žemę nuvilnijo
  Žinia vilties, ramybės.
  Kai kas labai jos bijo,
  Bet mums,tai Kristus gimė.

  Neveltui trys Karaliai
  Pasaulį apkeliavo,
  Kolei mažam tvartely
  Išreiškė meilę savo.

  Ir mes kartu suklupkim
  Prie Jėzaus prakartėlės.
  Maldoj su Juo pabūkim,
  Garbė Tau,Kūdikėli.

  Parodyki mums kelią,
  Kurs veda amžinybėn.
  Palengvinki mums dalią,
  Suteik dvasiai stiprybės.

 47. kazkas sako:

  Ai nežinau… Kaikurie eilėraščiai visai nieko:)

 48. vesta sako:

  kaledos
  Atejo ta šventė
  Kur laukėm visi!

  Sulauke kalėdų ir ryte atsikele
  Pamatėm kalėdų senelio dovanelių

  Naktį išlindęs kalėdų
  senelis pro kaminą galvoja ir žiūri.
  Kur dovanelia padėti?
  Gal geram vaikeliui gera dainelia padainuoti?

 49. Karolina sako:

  Kur kepure, kur kiškinė?
  Duok,mamyte, skrebucius ?
  Jau kalėdos sidabrinės
  Atkeliavo į svečius.

  Ko, kalėdos susigūžusios
  Kiūtinėji po laukus?
  Va rogutės, Va pačiūžos.
  Šen, pažaisti pas vaikus.

 50. viktorijus sako:

  ;]

 51. stela sako:

  Labai gražūs eilėraščiai. Tik galėtų būti ne tik vaikams, o ir suaugusiems, o kam nepatinka tai ko išvis skaitot?

 52. gedvile sako:

  Man labai patiko Martyno V. eilėraščiai.

 53. anonimas sako:

  Visus sveikinu su ŠV. Kalėdom 😀

 54. ligita sako:

  labai gražūs eilėraščiai

 55. Daina sako:

  čia daug eilėraščiu,bet truputį per trumpi

 56. greta sako:

  Jau snaigės beldžiasi į duris,
  Jau senis lipa per stogą.
  Jau saliutai čia,
  Jau šventės čia…

  SU ŠVENTOM!

 57. Gintare L. sako:

  Tokia keista žiema atėjo
  Baltas sniegas prasidėjo.
  Žvėris džiaugias,šoka ir dainuoja.
  Paukščiai čiulba,skraido ir lekioja.

 58. Gintare L. sako:

  :)

 59. Germantė sako:

  Kaip gražu.

 60. BN sako:

  Labai gražu.

 61. `martyna sako:

  Kalėda atėjo,
  Kalėda atėjo,
  Ja dzaugesi vaikai,
  Kaip atėjo greit,
  Kalėda.

  O snaiges jau krenta,
  siukasi ir šoka,
  Jau vaikai stato spėkit ka,
  Ogi (SENY BESMEGENY)

 62. Guodute Dobrovolskite sako:

  Faini eilėraščiai.

 63. deimantele sako:

  labai visi tie eilėraštukai gražūs tik neiširenku nei vieno 😀

 64. Siga sako:

  Labai gražūs.

 65. Limantė Viršylaitė sako:

  Gražus eilėraščiai :))

 66. nedas sako:

  Visai nieko eilėraščiai.

 67. Lukas NeŠukaitis sako:

  trumpi

 68. Skaiste sako:

  Šiandien nuostabi diena,
  Balto sniego kupina,
  Čia žiema ir vėl šalta,
  Mokykla jau vėl balta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *