Kategorija: Eilėraščiai

Saulėgrąža 0

Paul Valéry Kapinės prie jūros

Paul Valéry (1871-1945m.) KAPINĖS PRIE JŪROS Rami pastogė kur balandžiai zuja, Tarp pinijų kur virpa ir kapų, Vidur ugniakuro, kur liepsną telkia, O jūra, jūra, vėlei kildama, Atlygink man už mintį, Žvilgsniu į poilsį dievų. Koks rafinuotas triūsas ties smulkmenom, kurios praeina, Kurios vartoja...

0

Romantiški eilėraščiai

Eduardas Selelionis Traukiniai Traukiniai — per taigą ir per tundrą, per dienų vaiskumą ir naktų skaidrią vėsą — dunda vis ir dunda… Nuo stotelių, toly paliktų, prie kitų — skirtingų ir vienodų savo amžinuoju laukimu. Ten — kad žmogui žmogų atiduotų, patys neturėdami namų....

2

Eilėraščiai apie meilę

Petras Keidošius Viltis Pakartok man tą pamirštą vardą Ir pašauk, Iš jaunystės pašauk…- – Širdį vėl atmintis skaudžiai tardo, Kaip kadais klausinėdama daug. Daug ko užnešė dulkės Ir plėnys, Kviečia tiltai, naujai pakelti. Bet kai tąsyk aš vėliakos vėlinuos Arba bėgu kažkur per anksti....

0

Eilėraščiai apie vakarą

Alfredas Šimkus Laimingas vakaras Atėjo vakaras. Toks didelis ir nepažįstamas. Duris plačiai atvėrė tartum pareigūnas. Man pasirodė, kad atėjo iš vaikystės, girgždėdamas ir mosikuodamas, malūnas. Jisai anuomet stebuklingai sukosi: pasilypėjęs ant piliakalnio, vis kaišioja pro tirštą rudenišką rūką pūslėtas, tartum mano dėdės, letenas. Iškiš,...

Saulėgrąža 0

Alfonsas de Lamartinas Ežeras

Į naktį amžiną be atgalios mes nublokšti, Vis skynėmės sau kelią prie naujų krantų. Nejaugi niekad mums nelemta, Išmesti inkaro užuteky dienos? O, ežere! Jau metai beveik baigiąs, O aš ir vėl prie tavų mielų bangų, – kaip ir anksčiau su ja, Pažvelki! Sėduos...

Saulėgrąža 0

Arthur Rimbaud Girtas laivas

Skersai nuobodžių upių plaukiau pamiršęs vairą, Manus šeimininkus tuntu paėmę į nelaisvę Ištempę ir nurengę indėnai šūkaliojo, Aršiai ir taikliai šaudami. Kam tie jūreiviai,- man jų nereikia, Grūdai flamandų, anglų kolenkoras, Ant seklumos jie vos manevrą baigė, O aš buvau paleistas tolin. Nerūpestingas tarsi...

0

Eilėraščių vertimai

SKRISK! Skrisk, drugeli… Skrisk link savo svajų, Įsiklausyk į savo sielos giesmę, Būk savo liepsnos atšvaitu. Skrisk, drugeli, skrisk, Nelytėdamas saulės, Nepaleisk savo laimės! Vietoje jonvabalio ir laumžirgio, Išgirsk pelėdos ūksėjimą; Taip pamirštama, jog būnama, Taip pamilstama, kas atsiskleidžia. Skrisk, drugeli, Skrisk link paties...

0

Eilėraščiai apie žiemą

Eugenijus Matuzevičius Mano žiemos Mano baltosios žiemos! Jus atneša, nuneša metai ir vėjai… Jūs užpustot laukus Ir žodžius, Išbarstytus rugpiūčio takuos. Jūs apklojat šaltąja tyla Ir šaknis, Ir pasėtąjį grūdą, Ir numirusių lapų kapus. Jūs — kupinos visad laukimo Ir ilgiausių naktų, Ir sunkiausių...

0

Justino Marcinekvičiaus poezija

Pradžia (…) Girdžiu, kaip tėvas priemenėje daužo nuo klumpių sniegą – grįžta, pašėręs gyvulius. Neskubėdamas uždega žiburį, ištraukia iš po balkio kantičkas ir sėdasi užstalėje. Motina bulves lupa. Visa tai be galo panašu į kažkokias apeigas, pilnas gilios prasmės. Dabar tėvas pašaukia vaikus, ir...

0

Eilėraščiai apie Kalėdas

Bernadas Brazdžionis Artojų malda Kalėdų Kristui Juoda naktis. O žemėj balta, balta … Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės. Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi. Ir klauso jos laukai, kalnai ir kloniai, ir girių gelmės ją...