Kategorija: Eilėraščiai

Saulėgrąža 1

Eilėraščiai apie gyvenimą

Juozas Ruzgis Durys Pro šitas duris — Net baisu — Tiek sykių Išėjęs esu. Pro šitas duris Į namus Vedžiausi draugus Ir džiaugsmus. Pro šitas duris Nekaltas Parnešdavau pyktį, Bėdas. O vienąsyk Lemta negrįžt… Koks išeisiu Pro šitas duris? Petras Keidošius * Tik neskubėk...

Saulėgrąža 0

Juozo Nekrošiaus eilėraščiai

* Šuliny, šuliny… Tavo vandenį šventąjį gėriau… Mano duona tavim užmaišyta. Mano kraujas tavim juk atmieštas. Mano veidas tavim juk mazgotas. Mano ašaros — tavo juk sesės. Mano prakaitas — tavo juk brolis… Šuliny, šuliny… Iš tavęs, su tavim ir tavy! * Tarp obuolių,...

Saulėgrąža 0

Jono Mačiukevičiaus eilėraščiai

Kas mes šiame pasaulyje be vienas kito,— tiktai du žmonės, žmonės vargani, kurie ramiai atsikelia kiekvieną rytą ir šildosi gyvenimą namų ugny. Kuriems ir malkos žalios, ir pasiutę dūmai į gerklę lenda, lenda į akis. Kurie taip kantriai laukia atidumo, bet kas tą gerą...

Saulėgrąža 0

Eilėraščiai apie rudenį

Nuotrauka: Aurimas Gudas Justinas Marcinkevičius *** Rudeniu kankinasi gamta, Ji nemoka abejingai mirti. Džiaugsmas budi, jis čia pat, greta, Tik sunku nuo skausmo jį atskirti. Tik sunku atsisakyti to, Ko galbūt iš viso neturėjai. Pakartok, dar sykį pakartok. Kaip mane mylėjai – nemylėjai. Kaip...

Saulėgrąža 0

Eilėraščių rinkinys

Aidas Marčėnas neapykantos yra pilnas žmogus sako vienas kitas sako žmogus yra sklidinas meilės tyli trečias žmogus yra pilnas žmogaus jis galvoja *** – Vaikeli, paukščio širdy yra labai maži žmonės. Toli, giedančio paukščio širdy, tie žmonės gyvena kaip mes: jie plaukia per mažus...

Saulėgrąža 0

Henrikas Nagys TABULA RASA

Krentančio sniego tyla neapsakoma: žydro paukščio skridimas, kreidinė sala migloje. Ararato viršūnėje vėjai ir debesys suledėję. Aštrių stalaktitų žvakės. Išbalusio lino drobulė pridengti mirusio veidą. Tavo ir tavo brolio akis. Angelas veidą nupaišė su kalkėm ant balto bažnyčios mūro, kur žiūri Vevey vynuogynai į...

Saulėgrąža 1

Robertas Danys Atstok

Sakai: „Atstok“. Aš užsimerkiu ir bandau Atstot tau šilumą, Atstoti maldą, aš mėginu atstoti tau namus Ir jaukią tylą, Ir paukštį tavo delniuke, Atstot prieš miegą pasaką, Užmigus – sapną. Ryte – kavos puodelį, Dieną – juoką. Sakai: „Atstok“. Mieloji, ar atstojau?

0

Eilėraščiai apie M. K. Čiurlionį

Salomėja Nėris Iš M. K. Čiurlionio paveikslų 1. PAVASARIS Pavasaris Dainuot ims alyva.— Upelė virpa — vėl gyva. Padangių nemunu pietys Ritena. debesų lytis. Pavasaris — — Berželio šakele srovena Jo žalsvas kraujas — kraujas mano. O laisvės nerimas lakus Su vėju gairina laukus....

Saulėgrąža 1

Vytautas Rudokas Sudėk eileraštį

Sudėk eilėraštį iš upės linkio, Iš gandro plunksnos, iš lankos žiedų, Iš alksnio lapų ir iš laužo dūmų, Iš tolimo griaustinio debesy, Iš žemuogių, prisirpusių pakalnėj, Iš plieno dalgio, žvangančio žolėj, Iš žydinčios rugių tylos prieš audrą Ir iš senelės potėrių sudėk, Iš vakaro...

Saulėgrąža 1

Justino Marcinkevičiaus eilėraščiai

Rinkinys „Paskui rūgį ir meilę“ *** žodžiai burnoj prasilenkia su duona lyg nepažįstami būtų broliai sakau sesuo jūs duonelė elenutė visų pilkoji dvylika jų dvylika juodvarnių žodžių dvylika ir dar dvylika žmogaus vardu šaukti šaukti ir šaukti kol žodžiai į duoną pavirs 1984 Vakarienė...