Kategorija: Eilėraščiai

0

Kūčių eilėraščiai

Jonas Aistis Kūčios O KAIP balta dabar jinai, tėvynė, Po sniego apklotu užmigusi plati, Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis… Kai kur išbėgus stypteli eglutė Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: Sniegų lig žemės nulenktos šakutės. Dangun viena viršūnė šauna vilyčia… Gumšuoja...

1

Adventiniai eilėraščiai

Ona Baliukonė Adventas Nežmoniškai, neangeliškai pilka – Ir kietas gruodas įsčių vaisių žeidžia… Tačiau aukštybėse jau audžia tyrą šilką: Visi, nūnai belapiai ir bežiedžiai. Bus aprengti baltai, pasidabruoti Šerkšnu – kad juodą metą atkalėtų. Kad nepavargtų gimti ir darbuotis – Vardan šiltų švelnių šventų...

0

Antanas Jonynas Mėnesių ratas

Man Jau ruduo atėjo — Subrendimo metas, Kada grūdus išrankiot Reikia Iš pelų… Plynam lauke Sustoju Pasimetęs Ir nežinau, Ko griebtis… Tuščia ir tylu. Man Jau atėjo Spalis — Pavojingas metas. Kai pasirodo: Visko netekai! O žemės būgnas Ima gaust po ratais, Ir prisipildo...

1

Eilėraščiai apie gyvenimą

Juozas Ruzgis Durys Pro šitas duris — Net baisu — Tiek sykių Išėjęs esu. Pro šitas duris Į namus Vedžiausi draugus Ir džiaugsmus. Pro šitas duris Nekaltas Parnešdavau pyktį, Bėdas. O vienąsyk Lemta negrįžt… Koks išeisiu Pro šitas duris? Petras Keidošius * Tik neskubėk...

Saulėgrąža 0

Juozo Nekrošiaus eilėraščiai

* Šuliny, šuliny… Tavo vandenį šventąjį gėriau… Mano duona tavim užmaišyta. Mano kraujas tavim juk atmieštas. Mano veidas tavim juk mazgotas. Mano ašaros — tavo juk sesės. Mano prakaitas — tavo juk brolis… Šuliny, šuliny… Iš tavęs, su tavim ir tavy! * Tarp obuolių,...

0

Jono Mačiukevičiaus eilėraščiai

Kas mes šiame pasaulyje be vienas kito,— tiktai du žmonės, žmonės vargani, kurie ramiai atsikelia kiekvieną rytą ir šildosi gyvenimą namų ugny. Kuriems ir malkos žalios, ir pasiutę dūmai į gerklę lenda, lenda į akis. Kurie taip kantriai laukia atidumo, bet kas tą gerą...

2

Eilėraščiai apie rudenį

Nuotrauka: Aurimas Gudas Justinas Marcinkevičius *** Rudeniu kankinasi gamta, Ji nemoka abejingai mirti. Džiaugsmas budi, jis čia pat, greta, Tik sunku nuo skausmo jį atskirti. Tik sunku atsisakyti to, Ko galbūt iš viso neturėjai. Pakartok, dar sykį pakartok. Kaip mane mylėjai – nemylėjai. Kaip...

Saulėgrąža 0

Eilėraščių rinkinys

Aidas Marčėnas neapykantos yra pilnas žmogus sako vienas kitas sako žmogus yra sklidinas meilės tyli trečias žmogus yra pilnas žmogaus jis galvoja *** – Vaikeli, paukščio širdy yra labai maži žmonės. Toli, giedančio paukščio širdy, tie žmonės gyvena kaip mes: jie plaukia per mažus...

Saulėgrąža 0

Henrikas Nagys TABULA RASA

Krentančio sniego tyla neapsakoma: žydro paukščio skridimas, kreidinė sala migloje. Ararato viršūnėje vėjai ir debesys suledėję. Aštrių stalaktitų žvakės. Išbalusio lino drobulė pridengti mirusio veidą. Tavo ir tavo brolio akis. Angelas veidą nupaišė su kalkėm ant balto bažnyčios mūro, kur žiūri Vevey vynuogynai į...

1

Robertas Danys Atstok

Sakai: „Atstok“. Aš užsimerkiu ir bandau Atstot tau šilumą, Atstoti maldą, aš mėginu atstoti tau namus Ir jaukią tylą, Ir paukštį tavo delniuke, Atstot prieš miegą pasaką, Užmigus – sapną. Ryte – kavos puodelį, Dieną – juoką. Sakai: „Atstok“. Mieloji, ar atstojau?