Kategorija: Eilėraščiai

9

Kęstutis Navakas Naktis

kažkas užrišo mus maiše ir nieks iš mūsų neištrūko štai virtus priebalse šaižia ugnis išeina iš degtuko ji plazda žvakių plaukuose ir veidrodžiuos padvigubėja ir mes galvojam dar esą tačiau atrodome išėję nes pernelyg ilgai tamsu kažkas mus užvertė kaip knygą ir balso stygose...

6

Antanas Drilinga Rytą

Atsikelti rytą ir eiti Per rasą, per rūką, Per pabudusio paukščio čiulbėjimą, Per pabundantį medžio šešėlį, Atsikelti rytą ir eiti Per saulės šviesą, per skardų Balsą žmogaus ir per gausmą Balsų, pripildžiusių erdvę, Atsikelti rytą ir eiti Per savo ir tavo buvimą, Per mudviejų...

4

Algimantas Baltakis Po maratono

Sunku gyventi, Kai gyventi lengva, Kai nėr nei rūpesčių tikrų, Nei tikro tikslo. Kai rodos, kad ne laikas slenka, O sukas nereikšmingai Laikrodžio rodyklė. Rytai — be lūkesčių. Diena — be įtempimo, Ir vakarai — be nuovargio, Ir naktys — be sapnų… Ir viskas...

4

Algimantas Baltakis Be kraičio

Esu aš plikas kaip tilvikas. – Ir tu be nieko ateini. Ir kas čia tokio, kas čia blogo, Jei plikšiai du, abu jauni, Pradės gyvent po vienu stogu? Jūs sakot, plikas kaip tilvikas? Bet tai juk laikinas dalykas. Gyvensim mes – kūmučių pykčiui Ir...

3

Algimantas Baltakis Kaip gera turėti namus

Prigludo prie stiklo Įkaitus kakta. Už lango naktis – Ir tamsi, ir šalta. Lekioja šiaurys Po tuščius arimus. Kaip vis dėlto gera Turėti namus! Aš tiek juk praleidau Benamių naktų, Juodų tartum suodžiai, Kaip ledas šaltų. Pro apšviestus langus Slinkau nežymus. Kaip vis dėlto...

Saulėgrąža 9

Jonas Aistis Karaliaus šuo

Numirė karaliaus šuo – šunelis geras, Geriausias iš šunų… Ir sušaukė karalius visą dvarą Ant šunio šermenų. Markizai, freilinos, baronai, grafai, Ir daug kareivių, daug tarnų Karaliui meilinos pas šunio kapą, Geriausio iš šunų… Karaliui ašara nukrito ant to kapo, Geriausio iš šunų –...

8

Gintaras Grajauskas Arbatos gėrimas

ak ir paimsiva mudu du puodelius gėlėtus suskilęs man nesuskilęs tau nesuskilęs tau suskilęs man įsikibsiva į ąseles ir nualpsiva slysdami žemyn žemyn, žemyn du gėlėti puodeliai: suskilęs man nesuskilęs tau

Saulėgrąža 6

Vytautas Mačerinis Pamišelio užrašai

1. Pamišėliu mane vadina žmonės, Galbūt tikrai aš toks esu. Iš paskutinės užjūrio kelionės Grįžau liguistas kūnu ir protu. Ir sako: aš tada dainavęs, šokęs, Dažnai prapliupdavęs juoku. Visiems keistai atrodęs mano šokis, Žiūrėti buvę linksma ir graudu. Mane sugavę, į namus nuvežę… Pagydyti...

9

Henrikas Radauskas Žiemos pasaka

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai. Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne. Taip kvepia princai ir kirpėjai, Taip kvepia vakaras sapne. Žiūrėki, linija pro stiklą Praėjo posūkiu tyliu Rami šviesa pro švelnią miglą Čiurlena pieno upeliu. Žiūrėki, sninga, sninga, sninga. Žiūrėki: baltas sodas minga. Nugrimzdo žemė praeity. Įspėk,...

8

Algirdas Kontrimas Esu iš ten

Esu iš ten, kur mergužėlę Žalioj lankoj gali sutikt, Kur palei upę šieno kaugėj Gaili lig pat aušros numigt. Esu iš ten, kur žvaigždės lyja Rugpjūčio naktimis – kapt, kapt… Kur po lietaus spalvotą giją Gali lig pat dangaus surast. Esu iš ten, kur...