Kategorija: Sveikinimai

0

Sveikinimai broliui

Kaip upė ir upelis Sveikinimo tostas broliui Taip, kaip kelias prie takelio, aš jaučiuos Dėl brolužio begalinės šilumos. Aš jaučiuosi artumu Jo apjuosta Ir žinau, jog tai likimo dovana. Taip, kaip upė ir upelis, aš jaučiuos Dėl brolelio neapsakomos globos Ir todėl šventa mūs...

Saulėgrąža 0

Krikščioniški velykiniai sveikinimai

Kai skamba linksmas aleliuja, Kai bunda žemė ir laukai, Tada pajuntam iš tikrųjų, Kad mes vienos šeimos vaikai. — Skambėk, Velykų linksmas aleliuja. Garsais, kokių dar niekas negirdėjo, Kad keltųsi iš sutemų tamsiųjų Visi, kurie dar keltis nesuspėjo. — Teskamba Kristui aleliuja. Nes Kristus...

1

Sveikinimai sesei

Dvi kregždės danguje Sesers sveikinimas sesei su gimimo diena. Mes tarsi kregždės danguje užaugom Skrajoklės paukštės buvusios vienam lizde. Kai Tu šalia, tai man nereikia draugo, Nes visada galiu pašaukt bėdoj Tave. Kai Tu šalia, tai aš jaučiuos lyg šventėj Ir šis gyvenimas man...

Saulėgrąža 0

Linksmų švenčių! Prasmingi naujametiniai sveikinimai

Palaimink, Dieve, šiuos naujus metus! Palaimink, Dieve, šiuos Naujus metus! Mūsų dienas Savim Pačiu pripildyk! Padėk tikėt, kad Tavo Meilės upės neišdžius o kai ištroškę būsim, mus pagirdyk! Gyvuoju vandeniu nuplauki mūs žaizdas! Padėk su teikti laikui šventą prasmę! Ir per Naujus metus, ir...

0

Gražūs kalėdiniai sveikinimai

Ramybė Kūčių, džiaugsmai Kalėdų, Naujųjų metų šviesi viltis Te mūsų žemės kelionę rėdo Žiedais spalvingais, kurie nevys, Kurie mus džiugins ir guos lig tolei, Kol mes pasieksim dangaus laukus, Kur pasitiks mus sesutės, broliai, Kur mūsų laimei ribų nebus. — Tebūnie džiugus Kalėdų rytas,...

1

Krikščioniški kalėdiniai sveikinimai

Svajonių naktis Naktis svajonėm žaidžia prie Kristaus prakartėlės, o akys gano žvaigždę Kalėdų naktį vėlią. Žvaigždė sušildo širdį į sielą prasiskverbus. Tada kelionės žemės nesunkios ir nežvarbios. Kalėdų naktį svajos krūtinę apkabina, kada Jėzulis mažas žvaigždes širdims dalina. Žvaigždė parodo kelią paklydusiems pusnynuos,- prie...

Saulėgrąža 0

Mokykliniai sveikinimai

Gera matyti augantį žmogų, Norinti stiebtis, turintį tikslą, Kai po šeimos rūpestinguoju stogu Randa palaikymą ir supratimą, Kai iš žinių stato savo tvirtove, Kai atkaklumas žadina ryžtą Eiti į prieki į dvasios šventovę… Kai visos mintys svajonėmis trykšta. Gera matyti augantį žmogų… (Daina) Ar...

0

Sveikinimai mamos dienos proga

Noriu linkėti Mamutė – lyg pievoj Kvapniausia gėlė. Taip noris ja džiaugtis, Prigludus mylėt. Už meilę, kad saugo, Švelnumą delnuos – Jai džiaugsmo dainelę Širdelė dainuos!.. Tegul gerumas jūsų Nesibaigia kaip šaltinyje vanduo, O rūpesčiai Išbėga visada su vėju! Žiema, pavasaris praeina, Po vasaros...

2

Velykiniai eilėraščiai

Nuotrauka: Aurimas Gudas Pavasaris žiedų taures pakėlė: – Už Margą Žemės Šventą, Už Laimę, Džiaugsmą, Gėrį. Už. Pramušus margučius Išsilukštena kvepiantys pavasario žiedai. Pasveikinus draugus Pasauli apkabina ir sušildo džiaugsmo spinduliai. Margų ir šviesių kaip Velykos minčių. Tegu lukštenasi grožis iš riedančių dienų, Kad...

0

Sveikinimai su valstybinėmis šventėmis

Žydėkite dienos, Kai laisvėje plaka Tėvynės širdis. Stiprybe, laikyk apkabinus, Kad drąsiai įveiktume Kelio į šviesą kliūtis. Laisvūno vėjo išbučiuota Kelias žydėjimui gimta šalis, Žmonių stiprybės atgaivinta Plaka tikėjimu tautos širdis… Nepriklausoma širdis… Kad lūpoms tariant Tėvynės vardą Stipriau suplaktų žmogaus širdis, Plasnoki, Laisve,...