Kategorija: Sveikinimai

0

Meilės sveikinimai

Laimės nebūna per daug… Balto rytmečio alkis užplūsta mane… Juodos laiko rodyklės triukšmauja šalia. Ir žvaigždėtąjį dangų nutapius sapnais, Išgirstu dvasios balsą: „ko lovoj vartais?“ Mano sienos per ankštos ir dūsta širdis — Nebeturi kur skristi sparnuota mintis. Ir betono narvely Jam laiškus rašau…...

0

Naujųjų metų eilėraščiai

Visada su draugais Tu ir aš! Aš ir tu! Šiandien laukiame Mažo stebuklo, Kai vidurnaktį Dvylika dūžių skambės. Kas negero pamiršę – Pasėdėkim, pabūkim, Kol dangus žvaigždėmis Tau ir man pražydės. Man ir tau! Tau ir man! Džiaugsmo, laimės po lašą, Vėl atėję Naujieji...

0

Sveikinimai su šventomis Kalėdomis

Nuotrauka: Rdoke Laiko taku Kalėda Per žemę skuba, Užsivilkus Šerkšno rūbą. Žvaigždę Danguje įžiebia, Karpo snaigę Baltažiedę. Viltimi visus Sušildžius, Grigo ratais Bildu bildu… Kalėda Takais Kalėdų – Snaigėm virto Mūsų bėdos! Ateina metas, Kai visai kitaip imi suvokti Laiko taką. Ir mėnesiai pavirsta...

0

Sveikinimų žodžiai vyrui

Nuotrauka: Hamed Saber Atstojai keturi vėjus Sveikinimas brangiam vyrui Leisk pasveikint Tave, mano Vyre, Mūsų Tėve, leisk būt su Tavim. Kelias ilgas — mes visko patyrėm, Bet vis guodėmės Tavo širdim. Tu atstojai mums keturis vėjus, Lyg į medį rėmiaus į Tave. Net mintim...

0

Sveikinimai vestuvėms

Nuotrauka: atroszko Palaimintam santuokos rojuj Sveikinimas jauniesiems Meilės gulbė Naujųjų delne Šerkšnuose įsisupusi plaukia. Sniego paukštė svajingai balta Sužiedavimo meto jau laukia. Šviečia žvakėm visa bažnyčia, Kur palaimintam santuokos rojui Aukso žiedus atnešus sparne Gulbė lenksis jauniesiems prie kojų. Aidi bokštai vargonų gausme —...

Saulėgrąža 1

Šilti žodžiai

Geram žmogui Kad pasakytume jums komplimentą, Nebūtina matyti, kaip atrodot šios minutės esaty, Užtenka atsiminti žvilgsni nuoširdumo pilną, Kurio gelmėj gerumo grožį pajunti. Ir gera vien dėl to, kad esat šitoje būty… Ligoniui Mano mintys kuria tavo veidui šviesą, šypseną, ir ryžtą akyse. Aš...

Saulėgrąža 0

Sveikinimų idėjos

Vasariškos sveikinimų idėjos Norėdami pasveikinti artimą žmogų ieškome ne vien dovanos, gražaus teksto, gėlių. Dažnai pasigendame originalios sveikinimo idėjos. Norisi pasveikinti taip, kad savo šventę švenčiantis žmogus būtų maloniai nustebintas ir ilgai prisimintų gražias akimirkas. Šiame skyriuje ir noriu su jumis pasidalinti keletu minčių,...

Saulėgrąža 0

Gražūs žodžiai gimtadienio proga

Su meile kiekvienam Namuose neradus žiburio, įžiebk jį! Šiluma sušildys, ištirpins ledus. Saulei patekėjus, meilėj atsibusi Ir džiaugsme užgimę, dienos puikios bus! Te sieja mus toliau Geri atsiminimai Nuo praeities vaivorykšte Lig ateities… Tikrove virs visi širdies Troškimai, Su meile kiekvienam rankas Ištiesk! Pabūkim...

Saulėgrąža 0

Sveikinimai gimtadienio proga

Gimimo diena Padvelkė pavasariu… Širdy taip gera… Nuoskaudos ištirpo Su ledais. Bet jauti – Kažkas aplinkui vyksta, Noris kilti Mintimis aukštai. Ar nenuostabu – Diena gimimo! Gėlėmis pasipuošė Namai. Kas draugauja su tavim, Tas žino – Švęsti reikia šiandien Būtinai! Žvakių šviesoje Svajonės pildos...

1

Sveikinimai mokytojams su mokytojų diena

Sutalpinau į širdį viską, ką man galėjot duoti, Bet dar ilgai klausyčiau Jūsų nepraleisdama dienos. Nuo klausimų, diskusijų nebuvo galimybės atsipalaiduoti, Net pertraukų metu mes Jūsų nepalikdavom vienos. Širdy išliks tos išvykos, susitikimai, trumpos valandėlės, Kada dalijome vieni kitiems po išmintį mažytę. Ne taip...