Žmogaus jausmai

Kas šypsosi, užuot tūžęs, tas visada stipresnis. Japonų patarlė

Reikia gi žmogui su kuo nors išsišnekėti. < …> dabar reikia, kad kiekvienas turėtų su kuo atvirai pasikalbėti, nes būk tu dievažin koks drąsuolis, o vienatvė vis tiek labai slegia. E. Hemingvėjus „Kam skambina varpai“

Didžiausia laimė gyvenime – žinoti, kad esi mylimas. V. Hugo

Draugystę daro neišardomą ir jos žavesį didina jausmas, kurio stinga meilei, – pasitikėjimas. H. de Balzakas

Dėkingumas ne visada iškalbingas. Volteras

Žodis, einantis iš širdies, pasiekia širdį. G. Nizami

Pamilkite tuos, kurių kitokie įsitikinimai, ir pamatysite, kaip išlošite. N. Gogolis

Užuojauta – blogas palydovas, bet dar blogiau, kai ji tampa tikslu. E. M. Remarkas

Svarbiausia yra pripažinti grožį ir neprarasti sugebėjimo žavėtis. Pamatęs groži tuose dalykuose, kurių nekenti, gali juos nugalėti. M. Larsen

Tylėjimas – paprastos sielos, patyrusios visą žmogiško sielvarto nykumą, prieglauda. V. Hugo

Triukšmingumas nieko neįrodo. Gana dažnai višta, sudėjusi viso labo tik kiaušinį, kudakuoja tarsi pagimdžiusi asteroidą. M. Tvenas

Nėra tokio skausmo, kurio negalima būtų ištverti. N. Gogolis

Vienam džiaugtis truputi liūdna. G. E. Lesingas

Kiekvienas mūsų nešioja savyje tarsi mažytes kapinaites, kuriose ilsisi tie, kuriuos mylėjome. Romenas Rolanas

…žmogus nešiojasi tik pusę savo sielos ir tampa tobulas tik suradęs ir pamilęs kitą, kuris turi antrąją pusę. Dėl to mylėti galima tiktai vieną kartą, o tokia meilė esanti būtina ir amžina. Vincas Mykolaitis – Putinas

Ten, kur visi kuproti, nuostabi figūra tampa bjauri. H. de Balzakas

Didelis skirtumas – žmogus negali nusidėti ar nenori. Seneka

Laimė nėra kažkas ką tu patiri, tai kažkas, ką tu prisimeni. O. Levantas

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. E. A. Po

Mokėkite mylėti meną savyje, o ne save mene. K. Stanislavskis

Meną reikia jausti, o ne suprasti. R. de Gurmonas

Tikėti, jog esi nuostabus, ir pamažu suprasti, kad nesi nuostabus. Užtektinai darbo vienam žmogaus gyvenimui. Česlovas Milošas

Blogiausias tas batas, kuris spaudžia širdį… P. Motiejūnas

Stebuklas visada yra kažkur arti nevilties.

Kiekvienas žmogus gali pergyventi pasaulio pabaigą. Tatai vadinama nusivylimu. V. Hugo

Aš žinau žmogaus gyvenime tik dvi nelaimes: sąžinės graužimą ir ligą. L. Tolstojus

Jei kas myli gėlę, kuri yra tik viena tokia milijonų milijonuose žvaigždžių, tai ar to neužtenka, kad jaustųsi laimingas, kai į jas žiūri. Jis taria sau: „Ten kažkur yra mano gėlė…“ A. de Sent – Egziuperi

Net ir paprasčiausias kaimas, ir tas juk ne iš karto pasidaro savas. Jeigu mes dėl jo neatsisakysime viso pasaulio, jeigu mes nepamilsime jo tradicijų, jo papročių, jo vaidų, mes niekad nepamatysime jame to, kuo jis kai kuriems iš mūsų yra tėvynė. A. de Sent – Egziuperi

Mylėti – tai nereiškia žiūrėti vienas į kitą, tai reiškia žiūrėti visiems viena kryptimi. A. de Sent – Egziuperi

Jei atimsi draugiją padarui, gyvenančiam bandoje, jį suluošinsi, pažeisi jo prigimtį. Kalinys ar atsiskyrėlis žino, kad greta yra visuomenė, kad jis vis tiek priklauso jai. Bet kai visuomenės nebėra, jos narys negali gyventi. Jis jau nebėra visuomenės dalelė, jis jau nei šis, nei tas, ir nebeturi kur dėtis. John Wyndham

Jei kada nors, laimę vaikydamiesi, ją rasite, tai, panašiai kaip senė, ieškanti savo akinių, pastebėsite, kad ji visą laiką buvo jums ant nosies. Bernardas Šo

Juokas – tai saulė: jis nuvaiko miglą nuo žmogaus veido. V. Hugo

Sielvartas – iš visų mūsų jausmų patvariausias. H. de Balzakas

Daug lengviau atleisti priešui nei draugui. Viljamas Bleikas

Širdis yra geriausias vadovas. H. de Balzakas

Tie, kuriuos mes mylime, brangūs mums ne savo stiprybe, o silpnumu. S. Moemas

Mūsų slepiami jausmai yra daug galingesni už atvirai reiškiamus. H. de Balzakas

Kas niekada mylėti neprisieks, tas niekada ir žodžio nesulaužys. Platonas

Visi esame lyg rašalas. Kiti – lyg popierius. Ir jei ne vienų juodumas, kiti būtume nebyliai. Ir jei ne vienų baltumas, kiti būtume akli. K. Džibranas

Mūsų laimei daug svarbiau tai, kas mes esame, o ne ką mes turime. A. Šopenhaueris

Būti labai nelaimingam visai nelengvas dalykas, o būti labai laimingam ne tik sunku, bet išvis neįmanoma. A. Šopenhaueris

Laimė – tai nepaprastas dalykas: labai sunku ją rasti savy ir visai neįmanoma – kitur. N. S. R. de Šamforas

Jokia nelaimė nėra per didelė, jei ji paskutinė. Seneka

Menkas liūdesys šnekus, didis sielvartas bežadis. Vergilijus

Ne malonumas, o skausmo nebuvimas rūpi išminčiui. Aristotelis

Džiaugsmas tai medis, ir kaip gaila, kad kiekvieno džiaugsmo šaknys tai liūdesys. A. A. Maris

Žmogus nėra laisvas nedaryti to, kas iš visų įmanomų veiksmų jam teikia daugiausia malonumų. Stendalis

Laimė palanki kūnui, bet tik skausmas ugdo sielos gabumus. M. Prustas

Žmogaus esybės vertė lemia, ar jis vengia vienatvės, ją pakenčia arba mėgsta, nes vienatvėje menkysta jaučia visą savo menkumą, o didis protas – visą savo didybę, žodžiu, kiekvienas regi save tokį, koks iš tikrųjų yra. A. Šopenhaueris

Verčiau būsiu ryškiausias meteoras negu amžina, bet susnūdusi planeta… Dž. Londonas

Esama tokių smagių dalykų, kad žmogui belieka tik juoktis arba numirti. E. A. Po

Visos mūsų nelaimės atsiranda dėl to, kad mes nemokame būti vieni. Ž. de la Briujeras

Blogis gimsta iš gėrio, vadinasi džiaugsmas yra liūdesio priežastis. Graužatį kelia prisiminimai apie kadaise patirtą šlovę, o šiandieninė kančia gal tėra anuomet patirtos palaimos tąsa. E. A. Po

Tikiu, jog vaizduotė yra stipresnė nei žinios. Kad mitas įtikimesnis nei istorija. Kad svajonės daug galingesnės nei faktai. Kad viltis visada nugali patyrimą. Kad juokas – vienintelis vaistas nuo visų nelaimių. Ir dar tikiu, jog meilė stipresnė už mirtį. Anonimas

Laimė, kaip ir menas, turi milijonus pavidalų. Mes siekiame didingų ir įsimintinų dalykų – neblėstančios meilės, draugystės, laimėjimų, muzikos ir atradimų. Bet juk taip dažnai mums trūksta ir ne tokių reikšmingų, netgi visiškai kvailų mažmožių. Lietaus lašų danguje, kačių lovoje, grybų žolėje, vaivorykštės, naminės duonos. Ir mėnesienos užlietų pievų, ilgai ieškotos knygos, žvaigždžių, dantisto žodžių „viskas tvarkoj“. Viso kas pakelia nuotaiką ir suteikia prasmę nykiausiai dienai. Anonimas

Palaiminti idiotai, nes jie laimingiausi žmonės pasaulyje. A. Škėma „Balta drobulė“

Nė pats velnias nieko negali padaryti žmogui, kol jis dar sugeba juoktis. A. Miuntė „Knyga apie San Mikelę“

… nes mylėjau jį, nors jis buvo pamišęs, ir galbūt mylėjau jį kaip tik už pamišimą, nes jo pamišimas buvo gražesnis už kitų žmonių išmintį. M. Waltari „Sinuhė egiptietis“

Jis netikėtai prisiminė seną nuvalkiotą frazę „sudužusi širdis“ ir pagalvojo, kad tų banalių posakių reikšmė paaiškėja, kai pats tą išgyveni. R. Oldingtonas „Visi žmonės priešai“

Kiekvienu konkrečiu momentu, nepriklausomai nuo emocinės savijautos, mūsų mintys, jausmai ir elgesys veikia ir palaiko vieni kitus. Pavyzdžiui, jeigu nuotaika prasta, nesinori daryti nieko kito, kaip tik be perstojo mąstyti apie savo praradimus ir nusivylimą. Imame jaustis bejėgiai, mintys tampa pesimistiškos, o veido išraiška – liūdna. Lūpų kampučiai nusvyra žemyn, kūną prislegia sunkumas ir inertiškumas, pečiai nusileidžia, o kvėpavimas tampa lėtas ir sunkus. Visi šie elementai – emocijos, fizinės reakcijos, mintys ir elgesys – palaiko vieni kitus ir nuolat stiprėja.
Tačiau jeigu pakeičiame bent vieną iš šių dalykų, visa šio šokio choreografija sugriūva. Bene lengviausia keisti fizinę liūdesio išraišką. Pavyzdžiui, jeigu mūsų kūnas ima energingai judėti, tai keičia kvėpavimą. Jeigu pastumiate pečius atgal ir atsistojate kuo tiesiau, sunkumo jausmas atlėgsta. Kai taip elgiamės, mūsų smegenis apima sumaištis – juk šie signalai yra neteisingi turint omenyje, kad jaučiamės liūdni ir bejėgiai! Šie ženklai byloja apie jėgą ir pasitikėjimą, ir liūdesio gniaužtai pradeda atsipalaiduoti. Pastebime, kaip jausmai po truputį keičiasi, jaučiamės geriau valdantys situaciją ir energingesni. Mintys darosi pozityvesnės. Visi šie pokyčiai gali būti nedideli ir subtilūs, tačiau jeigu sutelkiame į juos dėmesį ir stipriname, liūdesys praeina. Maureen Gaffney, „Flourishing“

Užrašas kavinėje: Pas mus nėra bevielio interneto tam, kad jūs daugiau kalbėtumėtės.

Sek paskui savo širdį, bet nepamiršk ir smegenų.

Aš supratau, kad žmonės užmirš tai, ką tu pasakei, užmirš tai, ką tu padarei, bet jie niekada neužmirš, kaip tu privertei juos jaustis. Maya Angelou

You may also like...

4 Responses

 1. Anonimas sako:

  …žmogus nešiojasi tik pusę savo sielos ir tampa tobulas tik suradęs ir pamilęs kitą, kuris turi antrąją pusę. Dėl to mylėti galima tiktai vieną kartą, o tokia meilė esanti būtina ir amžina.

 2. Živilė sako:

  … nes mylėjau jį, nors jis buvo pamišęs, ir galbūt mylėjau jį kaip tik už pamišimą, nes jo pamišimas buvo gražesnis už kitų žmonių išmintį.

 3. Gintare sako:

  Laimė palanki kūnui, bet tik skausmas ugdo sielos gabumus. M.Prustas

 4. Ilona sako:

  Didžiausias skausmas ne tada,
  kai durklas perveria krūtinę
  Didžiausias skausmas tik tada,
  Kai žūsta meilė pirmutinė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *