Žmogus brangina tėvynę

Kas nepriklauso savo tėvynei, tas nepriklauso ir žmonijai. (V. Belinskis)

Yra nusikaltimų, kurie neišperkami, – tai tėvynės išdavimas. (P. Buastas)

Viešuma ir visuotinė teisė – kilni ir išmintinga teisė. (F. Dostojevskis)

Didžiausia nelaimė – savosios tėvynės netekti. (Euripidas)

Pasaulis apgailėtinas tik apgailėtinam žmogui, pasaulis tuščias tik tuščiam žmogui. (L. Fojerbachas)

Kuo žmogus labiau apsišvietęs, tuo jis naudingesnis tėvynei. (A. Gribojedovas)

Tėvynė, kaip ir mylimoji, – žmogui tik viena. (J. Hašekas)

Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą. (H. Heinė)

Tik iškrypėlis gali širsti dėl to, jog tėvynė laiminga. (V. Hugo)

Kas kovoja prieš savo tėvynę, tas niekad netampa didvyriu. (V. Hugo)

Negailestingi žmonės negali ištikimai tarnauti kilnioms idėjoms. (V. Hugo)

Nepaprasti laikai įteisina nepaprastus poelgius. (M. Jokajus)

Gerbk kiekvieno žmogaus tėvynę, o savąją – mylėk. (G. Keleris)

Mūsų šalis myli didvyrius todėl, kad ji – didvyriška šalis. (M. Kolcovas)

Jeigu gyvenime būtų lemta tik pastoti kelią kulkai, lekiančiai tėvynės pusėn, ir tai būtum gimęs ne veltui. (L. Leonovas)

Žmonės, kurie netiki savo idėjomis, kurie jų neturi, kurie neturi didesnio idealo, yra nelyginant grumstai, per kurios visi važiuoja ir kurios visi trypia. (E. Mieželaitis)

Pasaulis nuostabiai gražus, ir žmogus turi gyventi jame ir dirbti lyg dideliame sode. (K. Paustovskis)

Patriotas yra tas, kuris pačiomis sunkiausiomis tėvynei minutėmis imasi pačių sunkiausių jos darbų. (P. Pavlenka)

Pasaulis gražus, nes įvairus. (V. Pratolinis)

Dėl visų viskas galima. (A. Radščevas)

Geriausias būdas pasaugoti savo namus – ginti svetimus. (R. Rolanas)

Žmonių sąjunga – neįveikiama tvirtovė. (V. Skotas)

Jūra niekam nėra tėvynė. (R. Stivensonas)

Tėvynė – tai šventas žodis, kuris atplėšia mokslininką nuo knygos, atitraukia valstietį nuo arklo, valdininką nuo rašomojo stalo ir surenka visus prie vienos vėliavos, į kurią jie žiūri didvyrio drąsumu ir kankinio pasiaukojimu. (F. Šileris)

Jei nori teisybę kalbėt apie žemę, vienintelis žodis – gyvenimas tavo. (V. Šimkus)

Savo ašaromis žemė išsaugo šypsnių žydėjimą. (R. Tagorė)

Pasaulis – tai veidrodis, kuris rodo kiekvienam žmogui jo paties veidą. Susirauk prieš jį, ir jis savo ruožtu rūsčiai pažvelgs į tave; juokis iš jo ir su juo, ir jis bus linksmas, malonus tavo draugams. (V. Tekerėjus)

Pamildami savo gimtąjį kampelį, išmokstame mylėti ir savo tėvynę. (S. Teri)

Reikia didžiuotis ir jaustis laimingu, jeigu pasitaiko proga kentėti bei aukotis už savo idėją. (S. Teri)

Gražiausia, labiausiai pavydėtina dalia – mirtis už tėvynę. (S. Teri)

Kol dar tauta laiko savo moteris motinomis, ji neišsigimė. (F. Verfelis)

Retas kuris jausmas tegali pripildyti širdį tokio naudingos veiklos troškimo, kaip aiškus supratimas, kiek buvo kentėta, patirta, siekiant laimės šiandien gyvenančiai kartai, kurios dalelė ir mes esame. (S. Žeromskis)

You may also like...

1 Response

  1. Modestas sako:

    Labai padėjo parašyti rašinį :)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *