Jubiliejaus sveikinimai, sveikinimai jubiliejaus proga, jubiliejiniai sveikinimai, garbingas jubiliejus

Jubiliejus

Te sekundės Jūsų nušvinta minčių aušroje,
Te minutės nubėga svajonių takais.
Tegu valandos Jūsų ištirpsta vilties ugnyje,
Tegu dienos nušvinta laimės žiburiais.
Te savaitės Jūsų klega su brangiais draugais,
Tegu mėnesiai prabyla permainų balsais.
Tegu metai Jūsų kvepia pergalių žiedais,
Te gyvenimas lyg knygoj susirašo sakiniais –
Nuoširdžiais, prasmingais ir darniais…

Prabėgo metai tarsi rūkas kloniais,
Tarsi daina vakarė sutemų.
Nuskriejo metai tarsi pienės pūkas,
Pribarstė plaukus žiedlapių baltų.

Jų buvo ir prasmingų, ir laimingų,
Ir tarsi akmenys sunkių.
Užtat šiandieną iš širdies Tau linkim
Laimingų metų ir ilgų.

Gražiausių metų leiski palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir meilėj, laimėj bei džiaugsme gyvent.

Kiekvienas žmogus turi tris jaunystes:
kūno, širdies ir proto. Nelaimei, jos niekad nesutampa.
F. Fenelonas

Greitai bėga ir žiemos, ir vasaros
Ir pavasariniai vėjai šilti,
O gyvenimas primena pasaką –
Pasiklystume žemės glėby,
O gyvenimas ima lyg duoklę
Mūsų juoką, svajones džiaugsmus.
Ir kaip skolą nemokamai dosniai
Suskaičiuoja, dabina metus.

Mokėki juoktis širdžiai verkiant,
Mokėki ašaras paslėpti.
O paslėpus širdgėlą ir skausmą,
Mokėki vėl šypsotis ir mylėti.

Tu gyveni tik vieną kartą,
Gyvenimas tik vienas duotas!
Išgerk jį visą – saldų, kartų,
Nes jis tik vienas duotas!
Tebūna jis ugnis ir plienas
Neiškeistas į blizgučius.
Tebūna jis daina ir plienas,
Apgobęs nerimu pečius.
Neiškeistas, tik vieną kartą duotas.
Saulėtas, didelis, kvapnus,
Pavasariu negęstančiu tebus.

Žuvėdroms reikalinga jūra
Ir žydras dangus.
Kalnams – amžinybė ir ramybė.
Žiedams – saulė.
O žmogui – viskas kartu.
Tau to ir linkiu.

Palinkėt tau laimės?
Bet turbūt esi laimingas…
Palinkėt sveikatos?
Bet turbūt tau jos nestinga…
Žmonės linki pinigų,
Bet ne jie svarbiausia!
Palinkėsiu tau draugų
Ir dar to, kas tau geriausia.

Tikėk gražiu gyvenimu, laime ir džiaugsmu!
Saugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį,
Saugok gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj,
Ir saugok širdį, kad galėtum pakelti, paguosti, sušildyt.

Laimingas būkit jūs
Kai matot giedrą dangų,
Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas,
Ir oškite dar 100 metų.

Jei gyvenimas būtų pasaka,
Linkėčiau būti pačiu laimingiausiu žmogum.
Bet gyvenimas – kova,
Todėl linkiu būti Nugalėtoja.

Lai Tavo gyvenimą puošia
Skaidri ir linksmiausia daina,
Nuoširdžiausią linkėjimų puokštę
Siunčiame
Tau 18-ojo gimtadienio proga.

Sveikinimai 50 jubiliejaus proga

Būki sveikas, linksmas, laimingas sulaukęs penkiasdešimtmečio,
linkime sėkmingai sulaukti šimtmečio.

50 – tąjį kartą rudenio kaskadom,
Žyra lapai, žyra snaigės ant takų.
Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada,
Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku.

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai.

Garbingą savo jubiliejų,
Tu pasitiki su šypsena,
Tikėk – ruduo dar neatėjo
Ir metai šie dar ne našta.

Sveikinimas 60 jubiliejaus proga

Šešiasdešimt kartų obelys žydėjo,
Šešiasdešimt buvo vasarų kartu …
Bet tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant pasidabruotų jūsų smilkinių

Sveikinimas 80 jubiliejaus proga

80! Nei daug, nei mažai,
O plaukuose gyvenimo našta
Jau audžia baltą juostą.
Nors juostos ir spindės plačiai
Bet nebaigti darbai
Neleidžia jums prisėsti…

Sveikinimas 50 jubiliejaus proga

50 – tąjį kartą rudenio kaskadom,
Žyra lapai, žyra snaigės ant takų.
Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada,
Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku.
Plaukus apdengė sniegas,
Nubalai, kaip diena.
Nepakeis tavęs niekas,
Kiekvienam Tu – viena…

Šešiasdešimt kartų obelys žydėjo,
Šešiasdešimt buvo vasarų kartu …
Bet tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant pasidabruotų jūsų smilkinių.

Tai kas, kad metų miglos nubalino Jums plaukus
Ir atėmė svaiginančius sapnus,
Te širdyje palieka šiltas, mielas jausmas,
Te laimė lydi dar ilgus metus.

Būk laimingas, pavasarį sodams pražydus,
Būk laimingas, rudeniui barstant lapus.
Būk laimingas, sidabrui plaukuos atsiradus,
Būk laimingas, gyvenimui lenkiant pečius.

Kada abu ateinate kartu
Ant šio garbingo jubiliejaus slenksčio,
Sustoja laikas žiedu nuostabiu
Ir visos žvaigždės šventei nusilenkia.

Nors ant Tavęs labai pykstu
Vienos Tavęs nepamirštu.
Gimtadieniui gėles perku,
Nors taurės duženų šuke
Manoji siela sužeista.
Žinau, Tu be manęs šventi,
Gaisu senais draugais siauti?..
Kodėl nepakvieti manęs,
Kaip Tu viena gali iškęst?
Kodėl apleidai Tu mane
Palikus širdgėlą šalia?
Bet patikėk, ne išeitis –
Manoji sužeista širdis.
Rašau ir skambinu aš Tau,
Važiuoju pas Tave greičiau.
Atleisk, nors kaltas aš buvau —
Nebus tokių klaidų daugiau.
Tad su gimtadieniu, brangi!
Bet ko gi Tu viena šventi?
Ak, kad žinotum, kaip džiaugiuos,
Kad nieks manęs Tau neatstos.

Sveikinimas su 16 gimtadieniu
Su laimingu gimtadieniu,
Su didžiausia švente!
Šiandien skrieja Jaunystė
Žvaigždėmis ir delčia.

Su laimingu gimtadieniu!
Tu esi su draugais.
Kur nėra išdavysčių,
Kur linksmi vakarai.

Su laimingu gimtadieniu —
Tu jau laisvas žmogus!
Ir pabeldus jaunystė
Išsives iš namų…

Laukia saulių šešiolika —
Ridinėjas žeme.
Laimė, meilė — lyg sesės Tau –
Žengia nuolat šalia.

18 gimtadienio sveikinimai
Nuostabus gyvenimo žvaigždynas
Barsto Tau po kojom laimę
Gal kažkas dar net negimęs —
Tau seniai jau šypsos meilė.

Nepažinki niekad išdavystės,
Nežinoki pavydo kartaus —
Tavo klestinti jaunystė
Tikro džiaugsmo nuolat lauks.

Būki ten, kur skamba jaunas juokas
Tarp bičiulių ir tikrų draugų,
Ten, kur baltos gulbės šoka
Aštuoniolikoj sapnų.

Sveikinam Tave ir laimės linkim,
Šaukiam aštuoniolika „Valio!“
Lai išgirs lemtis galinga,
Kaip mes norim Tau dainuot.

20 gimtadienio sveikinimai
Kaštonų pumpuruos tokia švelni gyvybė
Tartum Jaunystės siela medyje gyvens…
Tai laimė suvešėjus žieduose mažytė —
Lyg iš šventyklos sauja gėlojo vandens.

Bet apkabink gyvenimą kaštono rankom
Ir gerk svajonių pieną sielos spinduliais.
Dvidešimtmečio siekiais kilk į laimės dangų,
Pavasariu Tu į gyvenimą išeik!

Tau dvidešimt puokščių, Tau dvidešimt tostų
Palydint į naują gyvenimo uostą.

Sveikinimas su 25 gimtadieniu
Ketvertukas duonos – tai dosnusis stalas.
Ketvirtis ąsočio — atgaivins Tave.
Ketvirtasis kampas — tai jau visas namas.
Ketvirta savaitė — darbų pabaiga.

Ketvirtis likimo — vandenyno kraštas.
Ketvirtis nuo šimto — tai pati pradžia.
Ketvirtis jaunystės – tai tik meilės paštas…
Ir toli už saulės visko pabaiga.

Mažas Jubiliejus Dvidešimt penktieji –
Lai šampanas liejas į lemties alėjas!

Sveikinimas su 30 gimtadieniu (su humoru)
Pati svarbiausia mums atrodytų data,
Kada jau pasveriam gyvenime kažką:
Jau mokslai pabaigti – vaikų žaidimai!
Draugai kalti, kad santuokai lyg žūčiai gimėm.
Šalia štai sėdi uošvis, uošvė ir vaikeliai,
Žmona virtuvėje vėl puodams „karą“ kelia.
Ak trisdešimtmetis!.. Dar, rodos, neseniai
Mes patys buvome tarsi maži vaikai,
O štai dabar, nesustabdyt dūkimo —
Kelių vaikų — nenuoramų linksmų siautimo…
Tau bendradarbis plikas tuokart tostą kelia
Už Tavo išsvajotą laimės kelią.
Su trisdešimtmečiu! Tu viską jau turi!
Beliko laimės neprarast kely.

Sveikinimas su 35 gimtadieniu
Ak jaunyste jaunyste,
Suklysta ir barta…
Nuodėminga paikystėm.
Bet ar tai pabaiga?..

Dūky šėliok ir mylėki,
Kol nerūpi sapnai.
Žmonėmis Tu tikėki,
Kol žvaigždėti keliai.

Nemiegoki per naktį,
Šok dainuok ir skambėk!
Visko turi pakakti –
Siautėt, dirbtu mylėti!

Su 40 gimtadieniu
Lyg pavasario upė išsiliejus krante
Tau gyvenimo potvynis plūsta ir plūsta:
Tai jaunystės miražais, tai visatos erdve.
Tai fantazijų skliautais, kur siekių netrūksta.

Ši bekraštė gelmė tarp garbės ir likimo
Traukia Tavąjį laivą nematyto pažint.
Pasirinkti Tau leista tarp laimės kūrimo
Ir galėjimo viską beprasmiai pamint…

Te lemtingosios jėgos niekada neapleis
Ir jaunystės svajonės dabar išsipildo.
Lai su metais į širdį dvasingumas ateis,
O gyvenimo sielą – tiesa lai pagirdo.

Jei keturiasdešimt metų Tu statei Jaunystės uostą –
Tegu likimo vėjai Tavo laivą glosto.

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo
Spalvingais – Jubiliejiniais žiedais.
Nors buvo saulės ir audrų, ir vėjo,
Daug praradimų ir vilčių kadais,
Nuėjote prasmingą, ilgą kelią,
Uždegėt meile širdis artimų žmonių.
Priimkite šiandieną padėkos ugnelę
Savo anūkų ir vaikų širdžių.

Jubiliejai atneša džiaugsmą.
Neša nerimą jubiliejai…
Viską viską, kas žmogui priklauso,
Kas vis vien įvykti turėjo
Neša jam Jubiliejai…


Jei suėjo penkiasdešimt

Tas pats takelis –
Rytą vakarą, kas metai.
Tik vieną dieną ėjus
Netikėtai suklumpi.
Žvelgi,
Kad laikas pralėkė
Kaip vėjas!
Ne dešimt, aštuoniolika,
O penkios dešimtys!
Juokai menki.
Dievuli mano,
Kaulai nesilanksto,
Rodosi, jau stingstu…
Nors autobusas netoli –
Pabėgti vis sunku.
Nudiegia šoną šen bei ten…
Žinau jau vietą inkstų.
Guluos su kojinėm šiltom
Ir kaip višta laiku.
Anūkė aplenkia dažnai,
Kai rengtis reikia,
Ir batą nusimaut sudėtingiau…
Dažniau guliu…
Bet lovoje manęs
Jis ligi šiol nepeikia
Ir nusispjaut į klimaksą –
Mylėti dar galiu! Autorė: Zenė Sadauskaitė

Jubiliejaus šventės laukėm
Jubiliejinis tostas

Mes laukėm Tavo Jubiliejaus šventės
Lyg vakaro lakštingalų giesmės!
Tau norim palinkėt gyventi
Daugybės upių nerimo tėkmėj.

Vėl linkime skraidyt su paukščiais
Svajonių ir sapnų skliautuos,
Tau linkime žvaigždynų aukščio
Mūs žemės rojaus pakeliuos.

Tegu nebus Tau neįmanomo, negero,
Tegu neblės sėkmės šviesa,
Tegu išliks ir tai, ką menam
Iš praeities, kur mes drauge.

Žydėki, kaip žydėtų laukas —
Gėlynais vyturių giesmės…
Gal pavydėtų laimės daug kas,
Bet… sėk Jiems gėrį iš širdies! Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė

You may also like...

18 Responses

 1. Jolita sako:

  Visi sveikinimai be ryšio…

 2. romas sako:

  nesąmoningi sveikinimai

 3. dalia sako:

  Kritikuoti lengviausia,kažką patarti sunkiau, dėkui ir už tai

 4. re sako:

  viskas sena ir nuvalkiota

 5. Liucija sako:

  Argi pagaliau lietuviai neranda gero, gražaus ,nuoširdaus, širdžiai glostančio žodžio, na prabuskite vieną kartą, reikia pasveikinti asmenį gimtadienio proga , nei vieno sveikinimo tinkamo nėradau……..

 6. jis sako:

  Mieli tautiečiai, o jūs nepamanėt, kad pats geriausias ir gražiausias sveikinimas-paties žodziai, paties išlieti jausmai sveikinamam asmeniui? Manau, jog gražesnio palinkėjimo nėra ir nereikia…

 7. Monika sako:

  palinkėkit žmogui ko jis iš tiesų tikisi:pvvz.:koks jis gražus, geras ,vienintelis, ar nepakartojamas.Jam tikrai bus maloniau išgirsti ne eilėraštį,o jūsų nuoširdų pasisakymą.

 8. Monika sako:

  Ieškojau sveikinimu, bet nuvylė plagijatai,palieku orginalą(pažįstu autorę asmeniškai):
  „Ko aš tau galiu palinkėti?
  Laimės?Juokinga!Tu gi žinai, kad tai tas pats kas miražas…Džiaugsmo?Neverta!Nes juk tai-apgaulė. Ir Tu tai puikiai suvoki…Skausmo?Beprasmiška!Tu jo turi tiek, kiek priklauso turėti pilnaverčiui žmogui…Gerumo?Nebūtina!Tu jo verta,ir artimi(!)žmonės tau jį dalins dosniai…
  Todėl nelinkiu absoliučiai nieko, tik prašau: neprarask nieko, ką turi, sutalpink tas brangenybes, kurios vadinasi jausmai, širdyje ir nešk jas per gyvenimą,dalink žmonėms, tik nemėtyk pakelėje, kad ir kokia našta Tavo brangenybės taptų…“

 9. Cepsis sako:

  O man labiausiai patiko šis eilėraštis,Mielieji>>>
  „Šešiasdešimt kartų obelys žydėjo,
  Šešiasdešimt buvo vasarų kartu …
  Bet tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
  Ant pasidabruotų jūsų smilkinių,,
  Pasveikinau savo drauge 18 gimtadienio proga…Manau šis eilėraštis padarė įspūdį….

 10. Diana sako:

  Šie sveikinimai tikrai nuostabūs ir tinkami. Galbūt kai kam nepatiko todėl, nes ieško visai ne to… Tai daugiau rimtų ir susikaupusių žmonių žodynas. Jaunuoliams tektų pasiieškoti ko nors šmaikštesnio… :)

  O AŠ RADAU KO MAN REIKĖJO

 11. Alma sako:

  Visgi radau porą neblogų sveikinimų.

 12. Rita sako:

  Na tikrai visi baisūs nuvalkioti sveikinimai.Ypač man „patiko“ sveikinimas,kur 80! nei daug nei mažai:) siaubas kokia nesąmonė.

 13. Pensininkė sako:

  O Dangau, kokie nuobodūs sveikinimai……

 14. Joa sako:

  Kažkas tikrai be ryšio!

 15. So sako:

  Patys geriausi sveikinimai yra tie, kuriuos pats nuoširdžiai sugalvoji. Tad linkiu visiems turintiems smegenų jas pasukti ir nereiks gaišti laiko naršant internete ir čia savo pyktį lieti.

 16. aurimas sako:

  geri

 17. Ramutė Junokienė sako:

  😀 prajuokinai, pakeisk 5 kokį 20, vistiek tokiuose metuose sklerozė arba suvaikėja ir tiks 😀 juokauju

 18. ple sako:

  neradau sveikinimo 100 metu proga

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *