Kalėdiniai sveikinimai. Sveikinimai Kalėdų proga

Vaikas prie židinio
Nuotrauka: Lotus Carroll

Oi, ta šviesa! Lyg būtų ji aušra
dienos, kuri mums dar tikt užtekės. […]
Visur, kur tik aš nukreipiu akis,
čia ją regiu. Visur šviesa jos spindi.
Visur šventa galia jos laimina.
Tik apsižvelkite – jinai visur! Vydūnas, Amžina ugnis

Tai artinas naktis, tai vėl aušt diena! Tai vis daugiaus nyksta šviesa mūsų žemei: dienos vis trumpesnės pastoja, o naktys vis ilgesnės; o tada vėl grįžta saulelė, kuri mums versmė šviesos. Lygiai dabar ans laikas persikeitimo! O tai švenčiam Kalėdas. […]

Visi kilkim aukštyn į aną pasaulę aukštesnios išminties ir meilės, kuri, kaip viskas, iš Dievo. Raginkimės taip tarpti, tai tikrai švęsim Kalėdų šventę, šventę prisiartinimo šviesos. […]

Pakajus teesie su visais! Vydūnas, Kalėdos (Naujoji lietuviška ceitunga, 1902)

Ypatingos šventės
Ypatingi draugai
Ypatingos akimirkos

Pagauki krintančią snaigę
Sugniaužki ją delne
Tegu linksmybės tau nesibaigia
Įsivaizduok kad gyveni tu sapne.

…viską apdengia sniegas ir viskas tampa vienodai balta ir vienodai gražu…

Snaigė snaigę veja
Viskas sukasi ratu
Ir į lauką snaigės kviečia
Pasidžiaugt žiemos šėlsmu.

Gimė gelbėtojas Kristus! Linksmų Kalėdų!

Kaip kalėdiniai žiburiai atneša šviesą tamsiuoju metų sezonu, taip Kristus atneša šviesą į tamsųjį pasaulį.

Būk laimingas per šias šventas Kalėdas, nes turi viltį dėl to, kad gimė Jėzus.

Linkiu tau ramių, džiaugsmingų ir nepaprastų Kalėdų.

Linkiu tau Dievo pažinimo, Dievo alkio ir Dievo vedimo visus ateinančius metus ir visą gyvenimą.

Uždegsime Kalėdų žvakę,
ir taps šviesiau, jaukiau, šilčiau.
O tada -kas žino? – gal mūsų svajonių
laivas lengviau suras savo uostą…
Už kalėdinį švyturį mielieji.

Tyliai tyliai
Saulė nusirita
Ir pakimba
Ant apatinės Pasaulio Eglės šakos,
Kurią lyti nakties vandenyno bangos…

…Džiūgaukime visi:
Dievo gimimo sulaukę…

…Bent akimirką
Šiandien
Pajuskime didžią vienovę,
Kuri ir nejuntant
Yra.
Kornelijus Platelis „Kalėdų giesmė“

Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
Iš vaikystės ateina Kalėdos.
Paplotėlis, šienelis, Mama.
Verpia tylą naktis atsisėdus,
Kursto krosny ugnelę žiema.
Tu, ateik mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Kasdienybės pilkos nesugeltas,
Atsistok po vaikystės medžiu.
Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.
Tik ateik iš Kalėdų nakties.
Iš vaikystės per dangų, per gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
(Z. Gaižauskaitė)

Su baltutėm snaigėm
Su šalta žiema
Su Šventomis Kalėdom Sveikinu tave!

Tesudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Ir išsipildo Jūsų norai
Bei linkėjimai gerų žmonių.

Atkeliauja žiemužė balta
Ir Kalėdų senelis drauge.
Tad sveikinu Tave
Su nuostabia Kalėdų švente.

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakom vėl pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras Žemėje pabūti.

Lai gerovės, ir laimės Šventos Kalėdos Jums teikia.
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia.

Te pražysta Šventų Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu…

Kai snaigės tyliai kris
Baltą Kalėdų rytą,
Linkėjimų turėsiu tris:
Vandenyno laimės,
Plačios upės džiaugsmo
Ir tik lašeliuko ašarų ir skausmo…

Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
kad suteikti Jums vilties.

Kalėdų pėdom ateis kaip sapnas
Naujieji metai dar vieni,
Tegul jie būna džiaugsmo, brandžių sumanymų,
Vilties gražiausios kupini.

Į naujus metus kaip į karą
su daug vilties, sėkmės ir pakantumo.
Tegul laimėjimai kaip dienos
laša į Jūsų ištiestas rankas.

Pažvelk pro langą – visur balta.
Širdelę spaudžia, nes man šalta.
Norėčiau būt Tavo glėby.
Sušildytum mane naktį.
Kviečiu Tave Kalėdų naktį.
Apsilankyk, padovanok man
Pačią gražiausią naktį!

Taip keista, šventės ir be sniego, kaip senis rogėm pavažiuos, bet tiek jau to, svarbu ne oras, svarbu namuos pakaktų šilumos. Laimingų švenčių.

Tylos, kada skęsti triukšme…Jaukumo, kada vėjas nerims…Juoko, kada ašaros birs… Šilumos jei vienatvė kuždės…Su šventėm.

Kalėdinių varpelių gaudesy pajuskite palaimos skonį, vilties skambesį ir ramybės harmoniją ir tegul ši sėkmingo gyvenimo mozaika lydi Jus ir Jūsų šeimas visus ateinančius metus.

Jau kalėdiniai skamba varpai. Baltas sniegas jau uždengė kalnus. Ir nuskridę snieguotais takais mus bučiuoja stebuklai padangių. Su Šv. Kalėdom.

Stebuklingų ir šviesių Šventų Kalėdų. Lai Kalėdų senelis Jums atneša daug dovanų, draugai šypsenų, o balti Kalėdų angelai- žaižaruojančių stebuklų.

Atverki langą paslapties ant jo vėl angelas prisės ramins ir guos tyliu balsu ir nebebus gyvent baisu. Ramių ir šiltų Šv. Kalėdų.

Per baltą krištolinį taką su sauja meilė ir vilties tepriplaukia prie židinio Kalėdos ir teišpildo troškimus širdies….

Sėkmės keičiant tai, ką galime pakeisti. Ramybės priimant tai ko negalime pakeisti. Ir išminties vieną nuo kito atskirti. Su šventėm.

Tegul Kalėdų žvakių šviesoje sudega rūpesčiai ir liūdesys, išlieka gera nuotaika, laimė ir gražios viltys. Su Šv. Kalėdom.

Tegul šią nuostabią dieną širdis prisipildo meile, gerumu, protas išmintimi, o dvasia stiprybe ir viltim. Lai visos svajos išsipildo. Su šventėm.

Tegul tau šios Kalėdos atneša džiugesį, viltį, tikėjimą laime, tesuteikia sparnus tavo sielai. Su šventėm.

Kada Kalėdų varpas suskambės širdy,
Ištarkite žodžius Jūs paslaptingus:
“Te pakeičia Kalėdos tai, kas turi būti pakeista”
Kaip stebuklinga tai, sykiu ir paprasta…

Ar atmenat spalvų spindėjimą Kalėdinėj eglutėj?
Ir kaspinų vaivorykštės ant dovanų dėžučių?
Kalėdų pasakas su gyvulėliais,
Prabilusiais žmogaus balsu…
Uždekit eglutės užgesusią žvakę
Ir vilti, ir džiaugsmą i malda sudėtą.
Kad vėl nuostabioji vaikystės plaštakė
Kalėdų varpais ir giesmėm suplazdėtų.

Šviesioji šventine ugnele,
Apšviesk vaikams vaikystės kelią,
Apšviesk mažylių žaidimus,
Apšviesk ir jų tęvų namus.
Skaisčia Kalėdų ugnele
Apšviesk visus, kurie šalia.
Kalėdų žvakės spindesį,
Apšviesk visus, kurie toli.
Apšviesk visus, kurie kely,
Tik tu sušildyt mus gali…

„Linkiu tau patirti ramybę, kuri viršija bet kokį suvokimą, džiaugsmą, kurio joks žmogus negalėtų atimti, meilės, kurią tik Dievas gali suteikti, ir užtikrinimo, kad esi tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Linksmų šventų Kalėdų“.

„Žinau, kad šie metai buvo sunkūs, bet mes juos išgyvenome. Ačiū už pakantumą ir pagalbą, kurią man teikei visus metus. Švęskime. Linksmų šventų Kalėdų didžiai asmenybei ir nuostabiam draugui.“

„Aš ne visada jums tia sakau, bet jūs matote… Aš jus myliu. Jokia eglutė, jokia dovana, jokia vakarienė, jokios atostogos, jokie kiti daiktai ar žmonės, … negali jūsų atstoti mano gyvenime. Jūs esate dovana man. Linksmų šventų Kalėdų“.

Naktis stebuklo laukia.
Stebuklo laukiame ir mes visi.
Gerumo, tarsi duonos, atsilaužkim
Ir būkim sotūs gerumu visi.

Štai jau išsipildė pažadas didysis,
Taip seniai žadėtas Rojaus tremtiniams:
Kūdikėlis Jėzus jau ant šieno ilsis,
Nusilenkti Jėzui skuba angelai.

Nubėgo angelas sniegu net pėdsako neliko,
Tik krito šerkšnas nuo šakų
Ir tirpo ant lūpų, skruostų, ant plaukų,
Ir liko širdyje šviesu. Kalėdų rytą saulelė pražydo…

Iš reto žvaigždėtoj padangėj aukštai
Didingai prabilo Kalėdų varpai.
Tegirdi kiekvienas, kam liūdi širdis,
Kad užgimė Meilė, prašvito naktis!

Prasmingų ir svarbių darbų,
Drąsių idėjų,
Lengvos laimės rankos,
Atvirumo viskam, kas nauja
Ir pačių gražiausių Kalėdų!

You may also like...

79 Responses

 1. Monika sako:

  Lai žodžiai švelnūs tau širdį įstringa
  Ir sekasi kasdiena tau
  Kai laimė lanko mūsų širdis
  Žinoki mielas drauge Šventos Kalėdos jau pas mus!

 2. Astas sako:

  Su mažute balta snaige su varvekliu ant palangės. Su dovanėlėm po egle. Su šampanu, su kūčiuku, su dideliu draugų būriu su lemputėm ant langų. Su Kalėdom iš tiesų.

 3. vilija sako:

  Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu
  Ir apkabinęs save, savo draugą, nusišypsok..
  Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam
  Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kam nors dovanok..
  Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk,
  Savo svajonę, laimę likimui patikėk

 4. vilija sako:

  Už lango lėtą šokį šoka baltos snaigės,
  Laukuos aplink balta, balta tyla.
  Ateina lauktos Šventosios Kalėdos,
  Į širdį tyliai beldžias ramuma. :P:P:P:P

 5. vilija sako:

  Eglė, sniegas ir lemputės,
  Kalakutas ir šakutės,
  Tortas, žvakės, skrandžio bėdos,
  Visa tai yra Kalėdos! 😛 😛

 6. vilija sako:

  Šalti sniegynai girgžda,
  Tyli rami naktis,
  O žemę švelniai gaubia
  Kalėdų paslaptis.
  Tad laukim susikaupę įsižiebiant žvaigždės –
  Juk ir gūdžiausią tamsą
  Tikrai aušra nušvies…

 7. vilija sako:

  Prisiglauskim prie skubančio laiko..
  Jis taip dosniai metus mums suraiko.
  Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo
  Vieni kitiem palinkėkim saulėto kelio

 8. vilija sako:

  Lai tyliai sužvanga varpeliai,
  Žvakutės dega pakiliai,
  O sapnuose eglutė kvepia
  Ir šerkšnas žydi įmantriai,
  Žinau, jaučiu ir laukiu meto stebuklingo,
  Kalėdom pavadinto jaukiai ir mielai.

 9. vilija sako:

  Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
  Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
  Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį –
  Juk reikia mūsų sielai atgaivos.

 10. vilija sako:

  Pramerk akis, pažvelk aplink.
  Ar nejauti, kad vakaras šis
  Kitoks nei vakarykštis?
  Nusišypsok ir nejučia priimk
  Kalėdų dovanas
  Jos laukia nuo vaikystes…

 11. vilija sako:

  Din di lin, din di lin
  Kalėdos jau pas mus
  Sniegas sninga tai gražu,
  Tad dainuokime kartu..

 12. liveta sako:

  Kalėdos – metas nuostabus, visi sugrįžta į namus. Kalėdos – metas toks puikus, visi sutiks gerus draugus, pasveikinkit ir jiems atleiskit, jei buvot išsiskyrę – nepaleiskit! Ir gera per Kalėdas bus!

 13. Brigita sako:

  Dega žvakės ant eglutės,
  Vartos antis ant lėkštutės.
  Eina senis su snieguole
  Dovanėles dovanoja,
  Jeigu geras tu buvai,
  Gausi šližikų dykai!

 14. gintare sako:

  Labai ydomus!

 15. Dovilė sako:

  Katė, prabėgusi tau kelią,
  Linksmai sulojęs margas šuo,
  Balandis rausvas,pilkas,baltas
  Kalėdų linki iš širdies…
  Ar nežinai,ko linki Tau gyvūnai?
  Širdis nesigeri jų gerumu?
  Štai,artėja jau Kalėdos
  Dalinkis su visais džiaugsmu…

 16. Pet. sako:

  Jau metai keičias, naujos dienos švinta, Nauji darbai vėl beldžias į
  duris. Te laimė, džiaugsmas, šviesios mintys Aplanko Jus Šventų Kalėdų
  dienomis, Te švenčių snaigė spindinti, puri Į Jūsų šypsančias akis
  įkris…
  😉

 17. Juratė sako:

  Su mažute balta snaige su varvekliu ant palangės. Su dovanėlėm po egle. Su šampanu, su kūčiuku, su dideliu draugų būriu su lemputėm ant langų. Su Kalėdom iš tiesų.

 18. Monikuci_ sako:

  Iš anksto pakvieskim
  Kalėdų senelį,
  Kad jis su maišu
  Nepraeitų pro šalį!

  ****

  Ūbauja miške pelėdos,
  Nes ant nosies jau Kalėdos,
  Jeigu geras Tu buvai
  Gausi dovanų tikrai!

 19. jin sako:

  kai tik tu babusi ryte
  greit pasiziurek pro langa
  ir tu isvisi balta snaige
  kuri krenta i zeme
  ir tu suprasi kad tai ziema.
  o kai vakaras ateis jus galesite kaledas svesti
  su sventom kaledom jus

 20. alina sako:

  Jau Kalėdos iš tiesų, einam valgyti kučiukų. Jei suvalgysite nors vieną, prisiminsit šitą dieną.

 21. melisa sako:

  Lipa senis per kalnelį, neša dovanų maišelį. Jeigu imsim ir pagausim, dovanėlių kažkiek gausim. Jau Kalėdos, kaip gražu, miškas ošia pamažu. Gyvūnėliai net supranta, kad atėjo laikas šventas. Palinkėkime draugams laimės, meilės ir sėkmės.

 22. melisa sako:

  Kalėdos, kalėdos, tą šventą dienelę giedokim giedokim šventą giesmelę, kad širdžiai mūsų liūdna nebūtų, kad nuotaika mūsų niekad neblėstų, kad juokas visad mūsų lūpas puoštų, kad laimė ir džiaugsmas visad lydėtų.

 23. Marina sako:

  Kalėdų šventė jau atėjo ir sniegas po kojomis girgždėjo, kai Kalėdų Senis ėjo. Jis atėjo pas visus, ir didelius ir vaikučius. Pamylėjo senis mus, gavom dovanų vos ne perpus. Palinkėjo senis džiaugsmo, laimės ir sėkmės, draugystės, meilės ir šypsenos veiduos. Miškas ošia ir linguoja, šventė palietė medžius, vėjas virpa tarp šakų, sniegas krenta nuo šakų, o koks grožis iš tiesų, širdys džiaugiasi mišku, norisi mums dovanų, eglės, pušys ir beržai šakomis palydi mus švęsti švenčių nuostabių.

 24. Roma sako:

  Te kalėdinę naktį išsipildo svajonės
  Te palieka užmaršty visos nesėkmės ir abejonės
  Šventą Kalėdinę naktį būki laimingas tu
  Norėčiau, kad gyvenimas tau virstų stebuklu…
  Kad nebūtų nuovargio ir skausmo,
  Kad meilė niekad neapleistų
  Kad pajustum tu giliai širdy
  Kad neveltui šioj žemėj gyveni…

  Su Šv. Kalėdom!!

 25. Ernesta sako:

  Kai niekas nemato
  ir niekas negirdi,
  Tai angelo balsas ateina į širdį.
  Kalėdų naktįpaguodžia mus tyliai,
  ir laimina tuos kurie laukia ir myli.
  Su Kalėdom…

 26. Ignas sako:

  Atkeliauja žėmužė balta
  ir Kalėdų senelis drauge.
  Tad sveikinu Tave Su
  Kalėdų švente!

 27. WC sako:

  Kalėdų rytas nuskamba varpais
  Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis.
  Na, o Naujais
  Turtingi būkite idėjom ir darbais.

 28. Ovidija sako:

  Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu
  Ir apkabinęs save, savo draugą, nusišypsok..
  Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam
  Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kamnors dovanok..
  Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk,
  Savo svajonę, laimę likimui patikėk..

 29. Mingailė sako:

  Tegul jums niekad nepritrūksta
  džiaugsmo ir šilumos
  Meilė telydi Jūsų šeimą,
  jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą/

 30. sandra sako:

  Eglė,sniegas ir lemputės,
  Kalakutas ir šakutės,
  Tortas,žvakės,skrandžio bėdos,
  Visa tai yra Kalėdos!

 31. laska sako:

  Tegu šventinių žvakių liepsnose
  Sudega visi vargai ir nesekmės,
  O ugnies šiluma Kūčioms teatneša
  Santarvę,meilę ir tikrus draugus..;)

 32. sandra-laska sako:

  Din di lin,dindilin
  Kalėdos jau pas mus
  Sniegas sninga tai gražu,
  Tad dainuokime kartu..

 33. sandra sako:

  Atkeliauja žiemužė balta
  Ir Kalėdų senis drauge.
  Tad svekinu aš Tave
  Su nuostabe Kalėdų švente!

 34. Atkeliauja žėmužė balta
  ir Kalėdų senelis drauge.
  Tad sveikinu Tave Su
  Kalėdų švente!

 35. jolita sako:

  tegul apglėbia tie, kurių lauki…
  Tegul išgirsta tie, kuriuos myli…
  Tegul svajonių nepritrūksta…
  Norai, svajonės, siekiai išsipildo.
  Su Šventėmis!

 36. gitana sako:

  Atkeliauja žėmužė balta
  ir Kalėdų senelis drauge.
  Tad sveikinu Tave Su
  Kalėdų švente!

 37. Jelena sako:

  Linkiu tylos grožio, saulės džiaugsmo, tamsos paslapties, ugnies jėgos, vandens gajos, oro gaivumo, žemės tvirtybės bei meilės, kuri yra visko pradžia.

  Su šventėmis!

 38. Anonimas sako:

  Linkiu tylos grožio, saulės džiaugsmo, tamsos paslapties, ugnies jėgos, vandens gajos, oro gaivumo, žemės tvirtybės bei meilės, kuri yra visko pradžia.

  Su šventėmis!

 39. Vitalija sako:

  Tą stebuklingą naktį tylią
  Toli dangum žvaigždė praskries,
  Nušvis, pradžiugins. Vėlei
  Suteiks vilties,
  Ir dienos pilkos pragiedrės.
  Tegu ilgai tas švenčių džiaugsmas lydi-
  Visus ateinančius metus,
  Te santarvė, rmybė, meilė žydi
  Jūsų jaukiuos namuos.

 40. Karolina sako:

  Pagauki krintančią snaigę,
  sugniaužki ją delnę.
  Tegul linksmybės Tau nesibaigia,
  Įsivaizduok,kad tu gyveni sapne.

 41. auste sako:

  Einas senis per sniegynus,
  Brenda žingsniais dideliais.
  O namuos vaikai jo laukia,
  Su mašais jo kaupinais.

  Eina senis skuba,lekia,
  Dovanas vaikam paduot.
  O ryte jie atsikelę,
  Gautas dovanas pakuos!

 42. Ieva sako:

  tokie gražus žodžiai ;)man mokyklai reik surast gažiu žodžiu ir čia ju labai daug sunku išsirinkt;)

 43. iveta sako:

  Kalėdos , Kalėdos miško pakrašty . Kalėdos , Kalėdos džiaugesi visi

 44. Laura sako:

  Gražūs eilėraščiai!!

 45. kristina sako:

  Su Kalėdom šventom
  Eglute papuošta
  Su Kūčiom,dovanom.
  Pilna meilės širdim.

 46. kaledinis sako:

  vaje….atrodo, kad kaledos – tik sniegas, dovanos, kaledu senis, grazus zodziai ir dar bala zino kas. kur Jezus?

 47. Anonimas sako:

  Prisimink ramunę, kuri visada tyli.
  Prisimink mėnulį, naktį tarp žvaigždžių.
  Prisimink mergaitę, kuri tave myli
  Vakarais prislėgta ilgesio bangų.

 48. paslaptis sako:

  24. Roma, ačiū už labai gražū sveikinimą, kaip tik tokio ieškojau….;D
  **** Tegul Kalėdų naktį tylią
  Atslenka vaikystės pasaka šventa,
  O dovanų krepšelyje tebūna
  Ramybė, santarvė ir sveikata… Su Šv. Kalėdom.. :)

 49. elnias :) sako:

  Štai tu SENĮ ŠALTĮ sutikai
  Ir eilėraštuka pasakei,
  Senis Šaltis padėkojo
  Ir nuostabia dovana padovanojo

 50. ineta sako:

  Sustojęs prie Šv. Kalėdų slenksčio
  Angelas pravirkdė savo fleitą
  Jis dainavo apie laimės žvaigždę
  Apie tą kurią šidy nešiojam,
  Tik jos ieškome kažkur toli toli.
  Kad tą žvaigždę jūs rastumėte kuo greičiau!

 51. Fify sako:

  Kaledos, tai metas kai myli,
  Kaledos, taip dziaugiasi visi,
  jug tai graziausia svente is visu.
  Kaledu metas-as tave myliu

 52. Gretukas sako:

  😉 Geri pasveikinimai :)

 53. Anonimas sako:

  Tyli naktis šventa naktis viskas miega tik dar vis motinėle ten budi viena kūdikis su meilia šypsena.Ilsisi miega ramiai,ilsisi miega ramiai.

  Tyli naktis šventa naktis pildos dieviška mintis Dievas tapęs mažu vaikeliu žada sieloms maloniu gausiu.Savo šventu gimimu savo šventu gimimu.

  tyli naktis šventa naktis vykta meiles paslaptis angelų gieme skamba načia nešdama piemenims žinia šią.Jau išganytojas čia jau išganytojas čia. ir kalėdos tuoj bus čia

 54. karolina sako:

  man šie patiko! :p :p

 55. Simona sako:

  Sveikinu visus su Šv.Kalėdom ir Naujaisiais metais. Ir linkiu jums visiems visko ko jūsų širdys trokšta.

 56. džasmina sako:

  auksinis drugelis ušklojo roženy drugely
  auksinis nuskrido
  jes balta skraiste uškloti sušalusy drugely
  tekul snaigės šoka ir krenta
  žiemos dar nėra o mums labai šalta
  ka dryti ar tau nešalta o o rožinis atsakė šalta
  kodėl nėra snėgo? nežnau atėjo metas žiemai
  ji atėjo valio balta žiema nuostabi

  su šv. kalėdom 😉

 57. viktorija sako:

  kaledos tai nuostabi sventė

 58. Audra sako:

  linksma žiemužė atėjo visi vaikučiai sako:sninga sninga!
  nuostabu 1.galim su rogėm važinėt 2.galim statyti sniego senį besmegenį 3.galim žaisti su sniegu“bet jie pamatė pūga ir nuėjo namučio kol pūga baigesi kai pūga baigesi vėl vaikučiai žaidė su sniegu.

  su šv. kalėdom :) linkiu jiums kad gautut dovanėliu

 59. Laura sigaičiūtė sako:

  kai naktis nutyla kai snaigės krenta nuostabi žiema atėjo kol rytas atėjo jau metas žaisti.
  per visa rudenį buvo linksma bet žiema dar geriau.
  ledas slidus bet nesvarbu kai sakom“ledas nesvarbus“ tai atsitinka nelaimė.
  baltos kalėdos sninga nuostabu.

  su šv. kalėdom :)

 60. olita sako:

  kodėl jūs rašot žodžius jug šia komentarai o ne eilučiu diktavimas

 61. Tadas sako:

  Krenta snaigės pamažu, brenda Senis su maišu.
  Ką Kalėdom jis atneš, to nežinome net mes.
  Būt gerai, jei daug alaus, bet vaikučiai nesidžiaugs.
  Jiems labiausiai reikia sniego, daug žaisliukų ir Kalėdų,
  Būt visiems kartu šalia, džiaugtis Senio Snieguole.
  Jeigu laišką parašei, gausi dovanų tikrai.

 62. Gabriele sako:

  Norėjau pagauti snaigę
  Ir paklausti ar matė Tave,
  Bet nespėjau ištart Tavo vardo
  kaip ji tyliai ištirpo delne…

 63. greta sako:

  snaigiu snaigė jau nukrito metas žiemai ateiti dovanėle palikti po žalia eglutę.

  su šv. kalėdom 2010-12-25

 64. rašo sako:

  Fainučiai!

 65. auguste sako:

  Kalėdų žvaigždelės ant sniego,
  Vakarė pakels žvaigždeles,
  Pabus besmegeniai ant sniego,
  Ir žvelgs į vaikų akeles.

 66. rasa sako:

  Žiauriai visi faini!!!
  Nežinau kurį išsirinkt!!!

 67. Anonimas sako:

  Nieko gero..

 68. Žirgis sako:

  Per pūgą, šaltį ir laukus bekraščius
  Nusidriekia eiklių žirgelių pėdos…
  Aplanko jie turtingus ir beraščius
  Ir atveža pilnas roges vilčių… Kalėdas…

 69. gatvė sako:

  GIMĖ MŪSŲ PASAULIO VILTIS – KRISTUS IŠGANYTOJAS. Jo gimimo dieną švęskim ir sveiko proto nepraraskim, nes džiūgaut verta tik dėl JO, dėl KRISTAUS, kuris sutiko savo gyvybę dėl tavęs paaukot. Šlovinkit Kristų, o ne „kalėdas“, kurias įstatėme į dovanų gavimo rėmus. Dovanos čia tik tarp kitko – GIMĖ KRISTUS, IR PASAULIS NUŠVITO.
  Pabandykit patyrinėti koks šis Viešpats nuostabus. Tik tada sakyt skubėkit savo nuomones ir peikt kitus.

 70. kaedu senis sako:

  Man labai patiko:)

 71. ♥miglė♥ sako:

  Seni,seni raudonosi,ka tu man padovanosi?
  Ar lelytę ar meškiuką? ar raudoną obuoliuką.

  Skiriu šitą eilėraštuką Kalėdų seneliui pasakyti,jei nemokėsi kito:)

 72. rutalija sako:

  Spragės pastogėje ledinės žvakės,
  Bus veputiniai, siaus laukuos žiema,
  Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
  Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

 73. rutalija sako:

  sveikinu tave
  Kalėdų stebūklas…
  Sutemų gniūžtes į langus mėto
  Kas jisai, tas keistas juokdarys?
  Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
  Jis tikriausiai taip ir padarys ,-
  Kad lėtai per visą naktį snigtų,
  O ryte pragystų vyturys.
  Aš prašau, kad Meilė nepaliktų ,-
  Ji tikriausiai taip ir padarys ,-
  O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
  Ir languos spindetų žiburys.
  Aš prašau, kad mus Viltis surastų –
  Ji tikriausiai taip ir padarys.

 74. kryta +kitaip kryteee sako:

  Ižiebkit kibirkštį vilties
  Šventų Kalėdų tylią naktį,
  Tegul Naujieji nešykštės
  Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
  Iš vaikystės ateina Kalėdos.

 75. migle sako:

  Kodėl nei vienas sveikinimas nerimuotas… Nesiskaito visiškai..

 76. Juonis sako:

  Priminimas: visi sakiniai lietuvių kalboje pradedami didžiąja raide. Visi lietuviški žodžiai rašomi lietuviškai.

 1. 2008-12-09

  […] kalėdinius sveikinimus žmonėms, kurių senai nematėte. Tai darykite kuo […]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *