Naujametiniai sveikinimai

Naujieji metai

 

Keliai kelionės sniegu užpustyti
Senieji Metai greit paliks jau mus.
Naujieji žengia per plačią žemę,
Su jais aš sveikinu Jus.

Krinta snaigės, sukasi verpetais,
Leidžias žemėn ir ant mūs delnų.
Tegul neša Tau Naujieji metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

Lai atneš Naujieji šilumą ir šviesą
Tą, kuri nušviečia širdis ir namus.
Nors prabėgę metai smilkinius paliečia,
Bet tegul laimingus jie palieka Jus.

Lai skamba pilnos taurės.
Lai skamba čia daina linksma …
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave.

Naujieji Metai dar ne paskutiniai
Ir vakaras toks nuostabiai gražus.
Linkiu pasisekimo Jums šiandieną
Ir laimės ištisus metus.

Naujieji Metai jau į langą beldžias,
Seni uždarys jau duris.
Tu neskubėk, pabūk dar su senaisiais,
Nes jie jau niekad nebegrįš.

Naujieji Metai tėviškės padangėj
O vakaras toks nuostabiai gražus.
Linkiu daug laimės Tau šiandieną
Ir vien tik laimės per visus metus.

Naujieji metai keliauja pušynais,
Visą Žemę šią naktį apeis
Ir karščiausius kraštus, ir ledynus,
Bet sustos ir ties Jūsų langais.

Naujųjų Metų žiedui prasiskleidus,
Ir užvertus lapą praeities,
Linkiu Tau laimės begalinės,
Ir visų gražiausios ateities.

Naujųjų metų naktį tylią,
Tu būk laiminga, neliūdėk,
Nes ši naktis pati gražiausia
Ir būna metuose tik vienąsyk.

Naujųjų metų naktį, kada snigs žvaigždėm,
Kada senas mėnulis, susipynęs į dangaus skliautą,
Džiaugsis kartu su žmonėmis.
Būkit laimingi!
Sutikit Naujuosius su viltimi, džiaugsmu ir šypsena!

Nebėra gėlių, visas šalna nuskynė,
Atšiaurūs vėjai blaškos už langų.
Apgaubk skara pečius, krūtinę,
Prie židinio susėskime ratu.

Nebėra senųjų metų,
Nebėra senos datos,
Tegul Tau šie Naujieji
Vien laimę dovanos.

Negrįžta niekados praėję metai
Atgal nėra nei kelio, nei takų,
Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą
O atneša daug nuostabių dienų.

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta
Ir danguje žiba tūkstančiai akių.
Tą naktį Meilė kiekvienam atgimsta,
Ir išnyksta kerštas iš žmonių širdžių …

Netikėkit, kad krintantys lapai neša vien liūdesį,
Netikėkit, kad sužaliavę medžiai neša vien tik džiaugsmą.
Visko bus – džiaugsmo ir liūdesio,
Tik neparodykit ašarų kitiems.
Visad šypsokitės ir būkit laimingi !

Nubėgo metai, neskubėjo
Ant slenksčio stovi jau nauji
Tegul jie būna Jums laimingi,
Sveikatos, džiaugsmo kupini.

Nukrito lapai nuo obels
Nejaugi viskas taip nukris?
Ateis ir tyliai pasibels
Naujieji Metai į duris.

Nuėjo metai tyliai, nesustojo
Lyg pasaka kažkur nesuprasta.
Tegul Naujieji šito nekartoja –
Laimingi būkit visada.

Yra metuose vienintelė naktis,
kai nesinori miego,
kai lauki kažko nuostabaus, nepakartojamo,
kai abi laikrodžio rodyklės sustingsta ties dvylika,
kai susitinka metai …
Bet šitas susitikimas labai trumpas,
sekundė, daug mažiau – akimirka,
o laukei ištisus metus.
Tad su Naujais!

Į Metus Naujuosius
Tik šypseną, tik laimę ir saulę pasiimkit
O rūpesčius ir karčią ašarą
Praėjusiems palikit …

Širdy – džiaugsmo,
Akyse – laimės,
Lūpose – juoko,
O gyvenime?
Gyvenime visko.

Štai ant slenksčio Naujieji.
Snaigės dūžta ir tirpsta delne.
Tegul Tau jie atneš vien tik džiaugsmą,
Tegul laimė suranda Tave …

Štai eglutės žiba
Dega žvaigždės danguje.
Su Naujaisiais …
Sveikinu Tave.

Štai jau metų senų
paskutinė ašara,
Nauji – greitai ateina savaime.
Tad tebūna giedra
Kiekviena jų diena
Lai Tau atneša
Džiaugsmą ir laimę!

Gyvenimas
Sunkus ir pilnas džiaugsmo įtempimas,
Ir nuovargis,
Ir pergalės aistra.
Gyvenimas –
ieškojimas ir atradimas,
Tik jais jis didelis, prasmingas ir gražus …

Gyvenime, sako, visko daug:
Meilės, gėrio, džiaugsmo, vargo.
Mažiausiai – tai laimės.
Tai būk laiminga.

Aš tikiu, kad ant Tavo eglutės
tikrai kabo tokie žaisliukai! Atsargiai,
nesudaužyk jų! Juk juose slypi pasaka!
O šita pasaka ateina tik pačiais geriausiais metais.

Kada neliks tamsaus nė vieno lango,
Kai už Naujus metus visi pakels taures,
Mes norim palinkėti, kad jie Jums atneštų laimę
Ir kad išpildytų visas svajas.

Kai laikrodžio rodyklė sustos ties dvylikta nakties,
Norėčiau ranką Tau paspausti
Ir palinkėti laimės iš visos širdies.

Kai rodyklė jau prie 12 slenka
Žemė paskendo sapne.
Šią minutę norėčiau šypsotis
Su Naujaisiais leisk pasveikint Tave.

Kaip greitai praeina mėnesiai ir metai,
Ir gražios dienos lieka praeity …
Tačiau gyvenimas lyg viesulo verpetai
Palieka pėdsakus giliai širdy.

Branginkime vieni kitus
Už tuos prabėgusius metus,
Už tuos visus širdies turtus,
Už tai, kad nieko du kartus pasaulyje nebūna …

Bėga dienos, lyg jaunos stirnaitės,
Slenka metai, lyg briedžiai seni,
Tu dar kartą gerai prisiminki
Ką nusinešė metai seni.

Būk pati mieliausia, pati
Geriausia, pati švelniausia,
Būk labiausiai visų laukiama.
Tegul ateinančiais metais Tau
Visi šypsosi,
Visi Tave myli.

You may also like...

3 Responses

  1. gabija sako:

    Šventės yra mums labai brangios.

  2. gabija sako:

    Seniai jaų laukiaų naujujų metų ir pagaliau jie atejo o dovanos lyg is dangaus man krenta o taų naujujų metų diena tagul dovanos krenta is naujujų metų senelio.

  3. Zenonas sako:

    Nuostabu, kaip yra žmoniu, dalinančiu žodžio grožį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *