Sveikinimai gimtadienio proga

Gimimo diena

Padvelkė pavasariu…
Širdy taip gera…
Nuoskaudos ištirpo
Su ledais.
Bet jauti –
Kažkas aplinkui vyksta,
Noris kilti
Mintimis aukštai.

Ar nenuostabu –
Diena gimimo!
Gėlėmis pasipuošė
Namai.
Kas draugauja su tavim,
Tas žino –
Švęsti reikia šiandien
Būtinai!

Žvakių šviesoje
Svajonės pildos
Ir palaima
Apgaubia tave.
Geras žodis,
Guodęs ir sušildęs,
Te pražys žibuoklėmis
Delne!..

Nuskubėjo
Nuskubėjo
Tarsi vėjai dienos…
Buvo daug prasmingų,
Kartais – be vilties…
Bet pražydus pienėms,
Plukėms ir purienoms –
Visada žinojai
Kas rankas išties.

Nuskubėjo…
Kam atgal dairytis?!
Sieloj šiandien šventė –
Juk tokia diena!
Tau pirmiausia sveikint
Siunčia šviesą saulė.
Pažiūrėk aplinkui –
Tu juk mylima!

O diena gimimo
Rūpesčiai ar laimė?!
Niekad nesuprasi,
Ko daugiau turi…
Bet smagu, kai žodžiai
Liejasi savaime,
Akys meile švyti…
Tu – draugų būry!

Būkit sveikas!
Smagu suėjus…
Būkit sveikas!
Prabėgę metai
Nepasikartos!
O jeigu šventė –
Šurmulio daug reikia,
O tik po to ramybės
Ir tylos…
Linkiu kasdien
Į šviesą veržtis vėju…
Nuobodulys –
Tikrai kol kas ne tau!
Kitiems dažnai tavęs reikėjo
Ir aš ne kartą prigludau.
Svajok, gyvuok, laimėk,
Šypsokis!
Kas negerai – kitam kely!
Ne kartą meilę mums įrodei.
Priimk! Čia spinduliai keli.

Vėl diena gimimo!
Nuplasnojo metai
Lyg sparnuota paukštė.
Vėl diena gimimo
Šypsosi kely.
O svajonių šitiek!
Palydėk į saulę,
Nusileis palaimos
Spinduliai keli.
Tokią dieną lanko
Patys artimiausi!
Jų nuoširdūs žodžiai
Sielą palytės…
Būk kasdien laiminga,
Mylinti, svajinga,
Te netrūksta niekad
Džiaugsmo ir vilties.

Mylėsim ir ilgėsimės Tavęs
Jauna širdim
Išliksi vis graži,
Tik atsigręžus
Nežiūrėki į metus.
O šilumą,
Kurią kasdien neši,
Tenenuplaus
Iškritęs ašarom lietus.

Svaigins tuoj vėl
Pavasario žiedai.
Dėka jautrumo –
Tirps visi ledai
Kiekvieno nuomonė
Gyvenime svarbi –
Su pagarba
Sutikdamas kitus,
Save gerbi.

Linkiu sulaukti
Metų su dviem nuliais
Ir vėl sukviesti mus
Prie šito stalo!
Po to –
Siek saulės, maršo,
Ar mėnulio,
Bet atsimink!
Mylėsim ir ilgėsimės
Tavęs be galo!

Gimtadieniui!

Ji kasmet – ta gimtadienio šventė.
Bet dabar ji ateina greičiau.
Lyg iš naujo imi vėl gyventi
Ir į viską žvelgi paprasčiau.

O gerumą į kairę, į dešinę
Dalini, tik save pamiršti.
Nors kiti spjauna tiesiai į sąžinę
Ir nebūna už tai nubausti.

Vien tik laikas užgydo su metais
Ir skriaudas, ir bėdas atminty.
Kai gimtadienis apsuka ratą,
Vėl brangiausius į būrį kvieti.

Tegul tolinas visos nelaimės
Kuo toliau nuo šeimos, nuo namų.
Žydi džiaugsmas ant tavo palangės,
Tegul sieloje būna ramu.

Pažiūrėkim į akis

Nežinau, ar tu dar lauki,
Bet gimtadienis atėjo.
Sumaišties nuo pačio ryto
Laikas atnešė su vėju…
Ir svarstai: ką čia padarius,
Ką užmiršti, ką pakviest?
Mintys šiandien geradarės –
Pilnos meilės ir vilties.
Pagalvojus: visko būta!
Nemažai jau praeity…
Meilės žvaigždės visą naktį
Ir dvi širdys taip arti…
Rūpesčiai, kartėlio jūra,
Darbas, pirkiniai, šeima.
Ką likimas davė – turim,
Bet juk žmogui negana!
Atsitieskim! Pažiūrėkim
Į akis ir į žvaigždes!
Jeigu meilėje gyvensim,
Viltys niekad neužges…

Žydėti gali
Bėga, prabėga
Metai pro šalį…
Buvę ir džiaugsmo
Ir nevilties.
Dienos gimimo
Žydėti gali,
Reikia tik šypsnio,
Ranką ištiest.

Bėga, prabėga…
Kaltės išnyksta.
Saulėje viską
Kitaip supranti.
Vertini juoką,
Gerumo blyksnį,
Jaudina žodžiai
Nuoširdūs, šilti…

Akimirka.
Laikas.
Lašas.
Buvo.
Ištirpo.
Nėra.
Gyvenimas viską nešas,
Po skausmo lieka gėla.
Buvo, bet niekad negrįžta!
Į atmintį skverbias mintis:
Ant kapo gėlės pražysta,
Nuvysta,
O kur gi tikėjimas, meilė,
Viltis?!

Tik tau!
Varvekliais nulašėjo
Žiema šalnos bičiulė
Ir pakvietė balandį
Į šventę, į svečius…
Snieguolę baltą šis –
Pirmiausia tau pasiūlys,
Velykę tavo kiemu
Nuves pas vaikučius…
Diena gimimo
Lyg prisikėlimas…
Širdis džiaugsmu virpės
Ir jaudins vėl tave.
Laiminga būk –
Balandžio dieną gimus!
Ir gerumu,
Lyg saulė spinduliais,
Užpildyk sutiktųjų
Sielos kerteles…

Vėl tuo pačiu laiku atbėgo šventė.
Pražydo džiaugsmas tavo akyse.
Nors rūpesčių apstu, skubi gyventi,
Džiaugies draugais, jų nuotaika šviesia.

O tie linkėjimai visų – teišsipildo.
Svajonės tegul niekad neapleis.
O viltys – džiaugsmo ašarom sušilę,
Į šviesą tegul ves jausmų keliais…

Jubiliejinė diena
Tau pražydę šiandien
Visos gėlės –
Jubiliejinė širdy diena!
Mylintys Tave
Suėjo vėlei –
Jų draugystė Tau –
Nelaikina.
Daug stebuklų
Šioje Žemėj būna –
Vienas jų –
Tarp mūsų Tu!
Mylima, darbšti,
Gera, protinga –
Gera su Tavim
Tikrai kartu!
Tegul dienos
Vien Palaima žydi!
Tegul džiaugsmo
Bus pilni namai!
O vaikai –
Gražiai sutinka ir palydi.
Likęs laikas,
Tegul bėgs linksmai!..

Gerumas
Sušildo kiekvieną,
Jei viską darai nuo širdies.
Dėkoju už rūpestį,
Suteiktą meilę,
Te laimė kasdien
Jus lydės.

Jeigu gimtadienis, ko dar liūdėti?
Viskas puiku ir gerai!
Laikas gimtadienio šventę pradėti,
Tu dalyvaut privalai!

Už meilę artimam be žodžių,
Už viltį, kai širdy tamsu.
Už dėmesį, kuris paguodžia
Ir saulę širdyse visų!

Žydėjimo dienos
Aplinkui tiek meilės,
Vilties ir laukimo,
Ir šildo svaiginanti
Žodžių galia,
Kai šypsos gimtadienis
Skirtas likimo,
O mylinčias akys
Ir širdys šalia!

Tiek jausmų krūtinėj…
Negaliu jau slėpti –
Plėšo meilės skraistę
Tarsi šydą rūko.
Ne nuo meilės bėgti,
O nuo pykčio reikia
Ir atsiprašyti,
Jei kantrybės trūko!..

Ieškokime širdy
Gerumo spindulėlio,
Kad jo šviesos
Visiems ir kiekvienam.
Jei nuoskauda šalčiu,
Kurį sugėlė –
Vilties lašu
Jam būkime pirmam…

Prabėgs laikai –
Žiemas keis vasaros…
Tik nuotraukoje
Liksi vis tokia.
Senatvėje riedės
Bežiūrint ašaros –
Sustok, akimirka, laike!

Žydėjimo diena
Visus aplanko,
Kad tik Dievulis
Duotų išminties!
Tau – žodžiai tariami…
Žiedai iš meilės rankų…
Gyvenk viltim!
Lai siela nekentės…

Atminty –
Ilgai išliks geri prisiminimai.
Netekty –
Tave supras tik tie, kas ją
Pažino…
Neskubėk! –
Taip greit prabėga mūsų metai.
Pasėdėk! –
Ir kviesk draugus išgert
Kvapnios arbatos!..

Sveikinimų autorė: Zenė Sadauskaitė

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *