Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų sveikinimai ir palinkėjimai

Kalėdiniai žaisliukai
Nuotrauka: Randy Son Of Robert

Šventos Kalėdos ir Naujieji Metai

Sveikiname Jus su artėjančiomis
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems geros
sveikatos, gausaus vaišių stalo ir visų
Troškimų išsipildymo.

Linkiu, kad Kristaus gimimo šventė apdovanotų dvasiniu džiaugsmu, ramybe, būtų sutarimo, vienybės, tikros laimės laikas.

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,
kūrybinio impulso naujiems pradėti,
lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos
ir džiugios šventinės nuotaikos linkime
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Yra metuose naktis, kai nenori miego.
Nes laukiame kažko nuostabaus, nepakartojamo.
Kiekvienas norime pajusti savo širdies virpėjimą,
kai laikrodžio rodyklės sustoja ties 12-ta
Tai susitinka metai…
Bet šitas susitikimas labai trumpas – sekundė – dar mažiau, –
Ir laukiame jo ištisus metus.
Labai noriu, jog šią akimirką Jūsų veiduose
šviestų vien džiaugsmas ir laimė.

Lai naujametinių žvakučių liepsnoje sutirpsta visos senųjų metų bėdos, o išaušęs šv. Kalėdų rytas teatneša sėkmę, stiprybę ir viltį.

Lai 20…-aisiais išsipildo visos šviesios viltys, te žydi vien tik geras žodis, te džiugina kiekvienas darbas, tegul prasmingos būna dienos, o laimė- dažnas Jūsų svečias.

Teužtrunka Jūsų namuose Kalėdų šurmulys ir džiaugsmas bei Naujametinio stalo gausa.

Lai Šventų Kalėdų ramybė ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengę su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.

Metų sandūroje mes sveriame ir peržiūrime vertybes, darbus, nuomones, lyg grūdus aruoduose, tarsi norėdami numatyti ateinančių metų derlių….
Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys – meilės, džiaugsmo ir vilties.

Telydi Jus pelningos idėjos, išsipildę planai, vaisingi darbų rezultatai.
Sėkmės žengiant į Naujuosius 2002- uosius metus!

Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą.

Kai laikas perkels Jus per amžių slenkstį, ir praeities žingsniai snaigėmis ištirps, tuomet su šventine nuotaika linksmai atverskite naują gyvenimo puslapį…

Tą tylią naktį ateina Viltis,
Ateina Šviesa ir Gerumas.
Te šiandieną visur jie pasklis,-
Varganuos kambarėliuos ir rūmuos!

Viskas , kas mums kliudo
tapti geresniems,
tepasilieka senuosiuose,
prie Šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų stalo sušildykime
vieni kitus širdies gerumu
ir tikėjimu ateinančiais
geresniais metai.

Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Kai žiema vėl žemę nubučiuos.
Ir kai žodžiai gerumu pavirtę,
Tūps lyg paukščiai ištiestuos delnuos.
Svajonės, trapios lyg varvekliai,
Eis sutikt naujos aušros.
Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Ir diena ir metai nuo pradžios.

Ir vėl naujas laiko slenkstis…
Tad per jį žengiant, linkėkime
Visuomet jausti dienos vertę,
Žinoti savo troškimus ir siekius,
o juos įgyvendinant-
atkaklumo ir sėkmės.

Tegul šventinė nuotaika, pripildžius širdis šviesos, džiaugsmo
Ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus.
Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė.
Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

Tegul Jums niekad nepritrūksta
džiaugsmo ir šilumos.
Meilė telydi Jūsų šeimą,
jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė –
Jūsų darbą.

Te išsipildo visos šviesios viltys,
Te lydi vien tik geras žodis,
Te džiugina kiekvienas darbas,
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė – dažnas Jūsų svečias…

Lai Šv. Kalėdos, Naujieji ant savo delnų
Neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę.
Tegul slenkstį ir Jūsų namų
Tyliai peržengia meilė, ramybė.

“Mūsų žemė – tai didelis vieškelis,o mes žmonės – keliautojai”
(H. Heinė)
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems 2001-aisiais tiesių ir lygių kelių.

Dėkojame Jums, kad taip mielai bendradarbiavote su mumis praeitais metais.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkime Jums, Jūsų šeimoms palaimos ir sveikatos.

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Sveikindami su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais, linkime visa tai įgyvendinti. Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo,
Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė.
Ačiū Jums, kad esate su mumis.

Tyli šventa naktis ateis į mūsų žemę,
Ir žvaigždės vėl mirgės-
Kaip ir prieš tūkstančius metų kadais…
O žemė dar labiau alks ir trokš-
Ramybės bei taikos.
Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų metų!

Atverkite duris,
Išeikite į naktį, kaip į pasaką
Ir atsistokite ant metų dar vienos ribos.
Išsineškite su savimi viską, kas gera:
Svajonę, nebaigtą laukimą, prasmę,
Ir vėl pradėkite gyvenimą iš naujo.

Sveikiname Jus su artėjančiomis
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais – 2001 metais.
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems geros
sveikatos, gausaus vaišių stalo ir visų
Troškimų išsipildymo.

Tamsią naktį žvaigždelės tik budi,
Jos pakvies mus
snieguotais takais
Per eglutės šakutę šią žalią
Visiems džiaugsmo
ir laimės linkės.
Linksmų švenčių!

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,
kūrybinio impulso naujiems pradėti,
lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos
ir džiugios šventinės nuotaikos linkime
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas
Jums gyvenimo brangaus
Ir nepalūžkit, jeigu
Nuoskaudas patirt bus lemta.

Metai – kaip paukščiai,
Tik paukščiai – sugrįžta.
O metai – ne.
Tad būkime paukščiais,
Kurie sugrįžta atgal
Kad vėl galėtų skristi.

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta,
Kaip gyventa… O kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei.
(M. Martinaitis)

Užtenka žodžių – te jausmai
Taures pripildo,
Kaip krištolas, kaip snaigė
Savo tyrumu
Te Jūs troškimai, svajos,
siekiai išsipildo !
Te židinys sušildo, kai sunku.
(A. Kancevičius)

Lai šie Naujieji Metai
Jums atneša Laimę
amžiną kaip eglių žalumą,
didelę kaip žemę,
nepakartojamą kaip žmogus.

Kartais metai bėga kaip kraujas
Kartais teka kaip smulkūs lašai.
Kartais juos, kad skubėtų maldauji,
Kartais juos, kad sustotų prašai.

Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms. Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir atlaidūs. Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų saulėtų dienų.

Linkiu daug laimės – sunkiai pasiekiamos, bet taip visiems reikalingos. Te išsipildys visi Tavo troškimai. Te visuomet, kai sunku, šalia bus tie žmonės, kurie supras , užjaus ir padės.

Naujųjų metų naktį, kada snigs žvaigždėm, kada senas mėnulis, susipynęs į dangaus skliautą, džiaugsis kartu su žmonėmis. Būkit laimingi! Sutikit Naujuosius su viltimi, džiaugsmu ir šypsena!

Tegu būna šios šventės ramiu stabtelėjimu, jaukia ir šviesia akimirka, atspirties tašku ateities darbams. Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

You may also like...

28 Responses

 1. Aiva sako:

  Nuoširdžiai sveikinu Jus su šventėmis, į kurias telpa tiek daug: daug tauraus susikaupimo ir tylaus pasikalbėjimo su savimi, daug draugų, daug meilės, džiaugsmo, tostų, linkėjimų… Su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 2008-aisias metais. Linkiu daugiau Šilumos, Šviesos ir Šypsenų.

 2. Kristina sako:

  Faini linkėjimai! Dar daugiau reikia tokių! Aš pirmus du eilėraščius nurašiau ir nunešiau savo buvusiai mokytojai. Jai labai patiko.
  Ačiū.

 3. Tiogriuke sako:

  S*U*P*E*R*

 4. Tadas G. sako:

  Išskleidusios savo didingus stebuklų sparnus
  Atskriejo Kalėdos į tavo ir mano namus.
  Jos atnešė mums daug troškimų, svajonių gražių,
  Kurias susirinksim kiekvienas, pakilęs su savo sparnu…

 5. iveta sako:

  Ar matei speiguotą rytą,
  Šalčio braižą ant langų?
  Ar jautei Kalėdų dvasią,
  Tyliai einančią pas mus?
  Jau žvaigždė Vakarė spindi,
  Laimę, džiaugsmą nešdama,
  Tavo norus ji išpildo,
  Per Kalėdų šventę šią.

  Su Šv. Kalėdom!

 6. gabija sako:

  Nu visai nieko tie sveikinimai labai fainus jega

 7. margarita :) sako:

  labai gražūs kurynėliai…Taip ir toliau :)
  xPp~

 8. Loreta sako:

  Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
  Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo,
  Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo,
  Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
  Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir finansinė sėkmė.
  Ačiū Jums, kad esate su mumis.

 9. viktorija sako:

  Tegu šviesa atneša šiluma te kaledos buna nepiktos ir šmeizios te pasveikinkit visus suprask zmogu te buna gera.

 10. Raguva sako:

  Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,
  kūrybinio impulso naujiems pradėti,
  lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos
  ir džiugios šventinės nuotaikos linkime
  Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

 11. zosė sako:

  puiki tiesiog nuostabu…………………….

 12. ineta stankeviciute sako:

  Skamba laikrodis dvyliką kartų,
  Aidi dužiai nakties vidury.
  Nauji Metai visai jau prie vartų,
  Nauji Metai ir Tavo širdy.

 13. Julius sako:

  O paprasto palinkėjimo nėra?

 14. Julius sako:

  Happy Christmas = ?

 15. karolyten(mazas vaikas) sako:

  Lai tyliai sužvanga varpeliai,
  Žvakutės dega pakiliai,
  O sapnuose eglutė kvepia
  Ir šerkšnas žydi įmantriai,
  Žinau,jaučiu ir laukiu meto stebuklingo,
  Kalėdom pavadinto jaukiai ir mielai

  AČIŪ UŽ DĖMESĮ… užsiregistruokite i http://www.gaiaonline.com

 16. guoda sako:

  Gražu

 17. simona sako:

  su šv.Kaledom ir naujiaisiais metais geri eilerasciai

 18. Amalija sako:

  Pasidžiaukime, šventės artėja,
  jau Kalėdomis kvepia namai,
  pastatyta kampe prakartėlė,
  kviečia grįžti iš kelio tėvai.

  Tegul būna visiems šiandien gera,
  lai plevena jauki šiluma
  ir prie šventinio stalo sujungia
  gerumu, artumu ir malda.

 19. VIRGINIJA sako:

  Pasidžiaukime, šventės artėja,
  jau Kalėdomis kvepia namai,
  pastatyta kampe prakartėlė,
  kviečia grįžti iš kelio tėvai.

  Tegul būna visiems šiandien gera,
  lai plevena jauki šiluma
  ir prie šventinio stalo sujungia
  gerumu, artumu ir malda

 20. Anonimas sako:

  labai faina:D

 21. karina sako:

  labai faina žiurėjau labai patiko dar noriu 😉

 22. terese sako:

  Labai gražūs eileraščiai tik,kad labai ilgi

 23. austėja sako:

  Kaip laukiu 12-tos vlandos kaip ferverkus šaudys

 24. HENRIETA sako:

  Labai geri sveikinimai.

 25. sveikinimas sako:

  Laimes : Didelės ir mažos, Tikros ar išgalvotos, galbūtt ir kam retai sutinkamos, bet taip Visiems reikalingos mes linkim šią Nuostabią naktį.

 26. Gabė Smile sako:

  Grazu :)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *