Gairės: Adventas

1

Adventiniai eilėraščiai

Ona Baliukonė Adventas Nežmoniškai, neangeliškai pilka – Ir kietas gruodas įsčių vaisių žeidžia… Tačiau aukštybėse jau audžia tyrą šilką: Visi, nūnai belapiai ir bežiedžiai. Bus aprengti baltai, pasidabruoti Šerkšnu – kad juodą metą atkalėtų. Kad nepavargtų gimti ir darbuotis – Vardan šiltų švelnių šventų...

4

Adventas arba atėjimas

Aurimo Gudo nuotrauka Adventas – krikščionių liturginių metų laikotarpis, kurio apytikrė pradžia – Šv. Andriejaus diena (lapkričio 30 d.). Jis prasideda nuo šiai dienai artimiausio sekmadienio. Trukmė – apie 4 savaitės. Adventas visada baigiasi gruodžio 25 dieną, per Kalėdas. Adventu (atėjimu) daug kas prasideda....

23

Šventos Kalėdos. Šventų Kalėdų papročiai ir tradicijos

Nuotrauka: jsorbieus Kalėdų rytą, tuoj atsikėlus, negalima nieko dirbti: nei gryčios šluoti, nei krosnies kurti. Kalėdų rytą eina kuo anksčiausia gyvulių šerti. Kalėdų pirmą diena. tegalima valgyti tik tuos valgius, kurie padaryti Kūčiose (Viduginų k., Saločių v.). Kalėdų rytą pirmiausia valgydavo po gabalėlį Dievo...