Gairės: Kalėdos

1

Įkvepiantys kalėdiniai pasakojimai

RAMYBĖ ŽEMĖJE! GERA VALIA VISIEMS! Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms! (Evangelija pagal Luką 2, 14) Abiejose pusėse buvo daug aukų. Artilerijos ugnis nenurimo. Visą dieną sproginėjo bombos. Nuo nacistų lėktuvų nepaliaujamo bombardavimo drebėjo žemė. Sąjungininkų pajėgos atsakė tuo раčiu. Priešininkų...

0

Kalėdiniai eilėraščiai. Antra dalis

Jurgis Baltrušaitis. AMŽIŲ ŽVAIGŽDYNAS Į Kalėdų žilą naktį aš žiūriu — Daug beglobės žemės žiburių, Daug žvaigždžių, žvaigždynų aš matau, Jų stebuklus, žemės kurmi, — tau! Kur tik žvelgsi, žėri atdarai Aukso bokštai, arkos, aukurai — Ar nemoki melstis, negali, Mano žemės prote, nebyly?...

Kalėdos 2

Kalėdiniai sveikinimai

Kai kvies šv. Kalėdų vardai Prie balto Kūčių stalo, Sulaukę valandos šventos, Atminkite tai, kas buvo gera, Ir nepamiršite maldos. Šventų Kalėdų rytas Kaip krištolas skaidrus, Dangus, aušros rausvai dažytas, Palaimins jūsų ateities kelius. Kai kvies bažnyčios varpas, Jo džiugų aidą atitartos miškai. Malda,...

0

Gražūs kalėdiniai sveikinimai

Ramybė Kūčių, džiaugsmai Kalėdų, Naujųjų metų šviesi viltis Te mūsų žemės kelionę rėdo Žiedais spalvingais, kurie nevys, Kurie mus džiugins ir guos lig tolei, Kol mes pasieksim dangaus laukus, Kur pasitiks mus sesutės, broliai, Kur mūsų laimei ribų nebus. — Tebūnie džiugus Kalėdų rytas,...

1

Biblijos eilutės apie Kalėdas

Ženklas iš Viešpaties Iz 7, 14 Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Mt 2, 10 Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Lk 2, 12 Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais...

1

Krikščioniški kalėdiniai sveikinimai

Svajonių naktis Naktis svajonėm žaidžia prie Kristaus prakartėlės, o akys gano žvaigždę Kalėdų naktį vėlią. Žvaigždė sušildo širdį į sielą prasiskverbus. Tada kelionės žemės nesunkios ir nežvarbios. Kalėdų naktį svajos krūtinę apkabina, kada Jėzulis mažas žvaigždes širdims dalina. Žvaigždė parodo kelią paklydusiems pusnynuos,- prie...

0

Eilėraščiai apie Kalėdas

Bernadas Brazdžionis Artojų malda Kalėdų Kristui Juoda naktis. O žemėj balta, balta … Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės. Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi. Ir klauso jos laukai, kalnai ir kloniai, ir girių gelmės ją...

Saulėgrąža 0

Kalėdų ir Kristaus gimimo šventės ryšys

Lietuvių kalendorinės šventės taip tampriai susiję su krikščioniškosiomis, kad kartais nelengva atskirti, kas tikrai būtent krikščionybės atnešta, o kas senoviška tapo krikščioniška. Tas ypač pa­sakytina apie Kūčias ir Kalėdas. Sovietmečiu, kovojant su krikščionybe, buvo bandyta atsisakyti Kalėdų pavadinimo. Kalėdos buvo vadinamos Žiemos saulėgrįžos švente....

0

Sveikinimai su šventomis Kalėdomis

Nuotrauka: Rdoke Laiko taku Kalėda Per žemę skuba, Užsivilkus Šerkšno rūbą. Žvaigždę Danguje įžiebia, Karpo snaigę Baltažiedę. Viltimi visus Sušildžius, Grigo ratais Bildu bildu… Kalėda Takais Kalėdų – Snaigėm virto Mūsų bėdos! Ateina metas, Kai visai kitaip imi suvokti Laiko taką. Ir mėnesiai pavirsta...