Gairės: gerumas

0

Už gera atlyginama geru

Hovardas Kelis, neturtingas berniukas, nešiojo prekes po butus, kad galėtų sumokėti už mokslą. Tądien jis buvo smarkiai išalkęs, o kišenėje teturėjo tik dešimt centų. Tad jaunasis pardavėjas nusprendė, kad, priėjęs kitą namą, paprašys ko nors užkąsti. Pamatęs, kad duris atidarė jauna graži moteris, berniukas...

Saulėgrąža 0

Jei neprašysi – negausi, o paprašęs gali ir gauti

Kartu su žmona Linda gyvenome Majamyje, Floridoje. Buvome vos pradėję įgyvendinti savigarbos ugdymo programą „Mažosios gilės”. Joje mokėme, kaip atsispirti narkotikams, atsitiktiniams lytiniams santykiams ir kitokiam neigiamam elgesiui. Tuo metu gavome lankstinuką, reklamuojantį San Diego mieste vyksiančią pedagogų konferenciją. Sužinoję, kas joje dalyvaus ir...

Saulėgrąža 0

Kitas būdas

Vieną miegūstą pavasario popietę Tokijo priemiesčius pravažia­vo traukinys, dusliai žvangėdamas ir dardėdamas ratais. Mano va­gonas buvo apytuštis – kelios namų šeimininkės su vaikais, keletas pagyvenusių žmonių, važiuojančių apsipirkti. Aš išsiblaškęs stebė­jau pralekiančius pilkus namus ir dulkėtas gyvatvores. Vienoje stotyje, atsidarius durims, popiečio tylą sudrumstė...

1

Apsikabinimas – neišsenkantis stebuklų šaltinis

Kad išgyventume mums būtini keturi, kad išliktume – aš­tuoni, o kad augtume — dvylika apsikabinimų per dieną. Virginia Satir Seminaruose ir darbo grupėse mokome žmones apsikabinti. Daugelis sako: „Mano bendradarbių apkabinti neįmanoma”. Ar tikrai taip yra? Štai vieno žmogaus, baigusio mūsų kursus, laiškas. Brangus...

1

Meilė – vienintelė kūrybos jėga

Skleiskite meilę visur, kur tik einate, bet pirmiausia — savo namuose. Dovanokite ją savo vaikams, žmonai ar vyrui, ša­lia gyvenančiam žmogui… Tegu visi, atėję pas jus, išeina geresni ir laimingesni. Būkite gyva Dievo gerumo išraiška. Teatsispindi gerumas jūsų veiduose, akyse, šypsenoje ir šilta­me pasisveikinime. ...

0

Šventojo Pranciškaus pamokymai

Iš visų Kristaus teikiamų malonių ir dovanų, pati didžiausia yra savęs nugalėjimas. Duodami mes gauname. Aš buvau visiškai nešventas. Jei Dievas gali veikti per mane, jis gali veikti per visus. Neverta kur nors eiti pamokslauti, nebent mūsų ėjimas yra pamokslavimas. Dievui tarnaujantis žmogus negali...

Kalėdos 1

Kalėdinė istorija

Iki Kalėdų buvo likusios kelios dienos, ir San Fransisko centre pirkimo karštligė pasiekė apogėjų. Pamenu minias žmonių, mažose gatvių saugumo salelėse nekantriai laukiančių lėtai judančių autobusų ir tramvajų. Dauguma buvome taip apsikrovę pirkiniais, kad atrodė, jog kai kurie imame svarstyti, ar galybė draugų ir...

7

Gėris, gerumas

Geriems būti geram ir geram būti negeriems — štai didžiausias gerumas. Lao DzėIš tikro dosnus tas, kuris duoda iš to, kas jam pačiam priklauso. SenekaGerumu ir pikčiausią žvėrį prisijaukinsi. Vytautas DidysisGerbti reikia tą, kuris yra dosnus, o ne tą, kuris gali būti dosnus. N....

0

Žmogus trokšta gėrio

Jums įdomu, kaip galite prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo? Eikite namo ir mylėkite savo artimuosius. Motina Teresė Nedaryti žmonėms pikto – tai dar nereiškia būti geru žmogumi. (S. Ali) Tikras gerumas tas, kurį parodome nepažįstamiems žmonėms. (S. Ali) Ne tas geras, kuris gyvena kaip...

2

Vėjas ir saulė

Kartą vėjas ir saulė susiginčijo, kuris iš jų stipresnis. Vėjas ir sako: Aš esu stipresnis už tave! Ir tau tai įrodysiu! Antai eina senukas. Aš tuojau nuplėšiu nuo jo drabužius! Saulė užlindo už debesies ir pasislėpė, o vėjas taip pradėjo pūsti, kad kilo tiesiog...