Gairės: Juozas Erlickas

31

Juozas Erlickas. Lietūs, panašūs į žmones

Tie lietūs,— jie visai tokie kaip žmonės. Ilgi, trumpi, maži ir dideli — Geri jie būna, būna nemalonūs, Kai persekioja nuošaliam kely. Jie būna susigūžę, išsigandę, Kai slepiasi nuo vėjo debesy, Pavargę būna — beldžiasi į langą — Tik niekada nebūna jie sausi. Jie...

13

Juozas Erlickas Kai užpuola gripas

Nors esu narsuolis Grigas, Bet mane užpuolė Gripas — Toks galingas kaip tvirtovė Lovon jis mane pargriovė. Lovoj neblogai gulėti, Lepina mama ir tėtis, Manų košėm nekankina — Neša apelsiną. Apelsiną vieną, kitą Šokolado plačią plytą — Šokoladą, marmeladą — Nenumirsiu gal iš bado…...

9

Juozas Erlickas Lietus. Kas jis toks yra

Lietus — į ką jis panašus, mėginkim Atspėt. Galbūt jis panašus į ylą — Įsminga žemėn taip giliai ir tyliai, Neklausdamas, ar žemei tas patinka, O gal jis panašus į ploną siūlą, Kurs riša mūsų žemę prie dangaus, Kad žemė nepakiltų kaip Mėnulis, Kurį...

12

Juozas Erlickas Ten

Ten už girių, toli, Aš girdėjau kadais, Mėlynuoja šalis Mėlyna kaip linai, Ten seneliai jauni, O tėvai — kaip vaikai, Ten sueina visi Nukeliauti keliai. Miega tavo žaislai Ten toli palikti, Ir kas buvo seniai — Ten be galo arti, Kai vaidenasi toliuos, Ko...

9

Juozas Erlickas Eina Vasara

Eina Vasara graži tarsi mama Su vaikais, su paukščiais žaisdama, Supasi ant laikrodžio rodyklių Saulės sūnūs — spinduliai — išdykę. Nemiegok ilgai — praeis pro šalį, Nepavysi, neberasi kelio… Tam kely su antpečiais geltonais Jau budės Rugsėjis kapitonas. O! Kad vasara nepasibaigtų. Bet Rugsėjis...

Saulėgrąža 21

Juozas Erlickas Išeiti, ar – ne?

Kai lendu į upę šaltą Ar lakstau kieme be palto, Kai skaitau per naktį knygą, Ar, parodęs vartams špygą, Įlendu į sodą dėdės, Tučtuojau įspėja tėtis: „Ką, vaikeli, tu darai?! Ar iš proto išėjai?!“ Taip tos kalbos nukankino, Kad keista mintis man gimė —...

12

Juozas Erlickas Privaloma vasara

Pabeldė laikrodin Birželis, Nušokęs naktį nuo dangaus, Ir pedagogai kaip paukšteliai Išskrido paatostogaut. Per dangų tartum gervės traukia Su lagaminais į Pietus… Atostogos visiems suaugusiems — O tau atostogų — nebus! Nes su žaliaisiais vadovėliais Birželio traukiny žaliam Atūžia Vasara kaip vėjas — Privaloma...

Saulėgrąža 34

Juokingi eilėraščiai. Juozas Erlickas Keistas senelis

Sykį einam iš mokyklos — Simas, Rimas, aš ir Benas — Žiū — senelis baloj stypso Ir labai linksmai kikena. Klausinėjame apstoję: — Ko čia stovi? Kas čia bus? O senelis — trept su koja — Ir aptaško mus visus. Išsilakstę į šalis, Krapštinėjamės...