Gairės: krikščioniški

Saulėgrąža 1

Krikščioniški velykiniai sveikinimai

Kai skamba linksmas aleliuja, Kai bunda žemė ir laukai, Tada pajuntam iš tikrųjų, Kad mes vienos šeimos vaikai. — Skambėk, Velykų linksmas aleliuja. Garsais, kokių dar niekas negirdėjo, Kad keltųsi iš sutemų tamsiųjų Visi, kurie dar keltis nesuspėjo. — Teskamba Kristui aleliuja. Nes Kristus...

1

Krikščioniški kalėdiniai sveikinimai

Svajonių naktis Naktis svajonėm žaidžia prie Kristaus prakartėlės, o akys gano žvaigždę Kalėdų naktį vėlią. Žvaigždė sušildo širdį į sielą prasiskverbus. Tada kelionės žemės nesunkios ir nežvarbios. Kalėdų naktį svajos krūtinę apkabina, kada Jėzulis mažas žvaigždes širdims dalina. Žvaigždė parodo kelią paklydusiems pusnynuos,- prie...