Gairės: pergalė

0

Ar turi tvirtybės valdyti tavyje glūdinčius kritikus?

Tai ne kritikas, kuris viską skaičiuoja, ne asmuo, parodantis, kaip tvirtas žmogus suklumpa, ar nurodantis, kuriuos darbus būtų galima atlikti tobuliau. Visa garbė tenka čia ir dabar esančiam žmogui, kurio veidas padengtas dulkių, prakaito ir kraujo sluoksniais, kuris narsiai kovoja, klysta, išgyvena nesėkmes ir...

Saulėgrąža 1

Žmogus saugo laisvę ir kovoja už taiką

Aforizmai apie laisvę Širdis vienintelis paukštis, kuris pakenčia narvelį. (M. Andersenas Neksė) Laisvai gyvena tiktai tas, kuris su džiaugsmu atlieka savo pareigas. (Ciceronas) Žmogus negali būti laimingas be laisvės. (Dantė) Žmonių laisvę užvaldo tiktai tas, kuris nuramina jų sąžinę. (F. Dostojevskis) Niekas taip negundo...

1

Žmogus siekia savo tikslo

Nieko nėra baisaus, bei sunkaus, kai tarnaujama kilniai idėjai. (Aleksandras Stulginskis (1885-1969)) Reikšmingi ir tikri dalykai be skausmo nepasiekiami. (A. Andrejevas) Tiems, kurie žiūri į ateitį, praeities negaila. (A. Blokas) Noras tarnauti bendram labui turi būti sielos reikmė, asmeninės laimės sąlyga. (A. Čechovas) Žmogus...