Gairės: rugsėjo pirmoji

Nuotrauka: Stephanie Sicore 0

Sveikinimai su rugsėjo 1-ąja

Būkite tvirtybės pranašais Rugsėjo 1-osios proga Didžiausių pasiekimų pradžią Sutinkame šviesiais rugsėjais. Branginkim šitą šventę gražią, Į vieną šeimą susiėję. Jaunimą mokėt ir globojot, Kartais iš klystkelių pakėlėt… Širdies gerumą dovanoję, Vilties įkėlėt kibirkštėlę. Nuo darbo rūpesčių pakilę, Sparnus išskleiskit aukštam skrydžiui. Jaunystės polėkį...

Saulėgrąža 5

Rugsėjo pirmosios sveikinimai

Priimki, mokytojau, Atspindį vilties – Akių tyrumą. Tiesą, meilę Gyvenimu įprasmink. Padovanosiu tau geltoną klevo lapą- Ruduo išskynė vasaros gėles. Tegul jie apie rugsėjo prasmę šneka Ir mena saulės sklidinas dienas. O juk gražu, kai supas klevo lapas, Kai lenkiasi ištroškę prie žinių versmės,...