Mintys.lt

Nuotrauka: Stephanie Sicore 0

Sveikinimai su rugsėjo 1-ąja

Būkite tvirtybės pranašais Rugsėjo 1-osios proga Didžiausių pasiekimų pradžią Sutinkame šviesiais rugsėjais. Branginkim šitą šventę gražią, Į vieną šeimą susiėję. Jaunimą mokėt ir globojot, Kartais iš klystkelių pakėlėt… Širdies gerumą dovanoję, Vilties įkėlėt kibirkštėlę. Nuo darbo rūpesčių pakilę, Sparnus išskleiskit aukštam skrydžiui. Jaunystės polėkį...

Tim Keller 0

Timothy Keller mintys

Esame nuodėmingesni ir su didesniais trūkumais nei drįsome patikėti, tačiau tuo pačiu metu esame labiau mylimi ir priimti Jėzuje Kristuje nei kada nors drįsome tikėtis. Gailestingumas ir atleidimas kaltininkui turi nieko nekainuoti ir būti nepelnytas. Jei kaltininkas turi kažką padaryti, kad jį užsitarnautų, tai...

Dviratis 0

Pasivažinėjimas dviračiu

Iš pradžių Dievą aš įsivaizdavau kaip stebėtoją, kaip teisėją, kuris užsirašo viską, ką padarau blogai. Taip Jis žinos, ar po mirties aš būsiu užsitarnavęs rojų, ar pragarą. Jis visuomet buvo man kažkas panašaus į prezidentą. Atpažindavau Jo atvaizdą, kai pamatydavau, bet niekada iš tiesų...

Du kariai 0

Du draugai

Vyresniajam, Frenkui, buvo dvidešimt. Jaunesniajam, Tedui,- aštuoniuolika. Nuo pat vaikystės jie buvo neišskiriami draugai. Nusprendė kartu eiti į kariuomenę savanoriais. Išvykdami tėvams ir vienas kitam pažadėjo rūpintis vienas kitu. Iš pradžių sekėsi – paskyrė į tą patį batalioną, tačiau netrukus buvo pasiųsti į priešakines...

Justinas Marcinkevičius 0

Justino Marcinkevičiaus eilėraščiai 2

ŽMOGUS KELYJE Tokia tamsi naktis, toks vėjas ir lietus, kad noris žiburį uždegt ir iš savęs išimti šiltesnį žodį — tiems, kas šiąnakt ne namie. 1962 * * * Iš nieko nenoriu nieko. Jei noriu — tik iš savęs. Man reikia save bent sykį...

Rainer-Maria-Rilke-550 0

Rainer Maria Rilke eilėraščiai

* * * Tai ilgesys: vis būti be tėvynės laike, kur viskas virsta vilnimis. Tai norai: valandų kasdienių tylūs pašnekesiai su amžinybe vis. Ir tai gyvenimas. Kol vienišiausia iš valandų visų iškildama kitaip, negu jos sesers, šypsosi galiausia prieš Amžinąjį tildama. (Vertė J. Juškaitis)...