Gairės: dangus

0

Žydras dangus

Nuožmūs priešai vijosi dykumų klajoklį. Vargšas bėgo slėptis į aštriomis uolomis nusėtą dykumos pusę, ten, kur buvo sunkiau praeiti. Skubėjo vos atgaudamas kvapą, kol galiausiai jam už nugaros visiškai nutilo arklių kanopų bildesys. Sustojęs apsižvalgė aplinkui: buvo atsidūręs siaurame nejaukiame tarpeklyje, viršuje kybojo grėsmingi...

0

Gyventi verta, nes meilė daro mus pažeidžiamus

Gyventi verta, nes meilė daro mus pažeidžiamus Daug svajojama apie di­delę meilę, apie dviejų žmonių laimę ir visišką harmoniją, kuri, deja, re­tai pasitaiko. Svajotojai pirmiausia turi prisi­minti vieną išmintin­gą dalyką: meilės ne­būna be sužeidimo. Antikos dievas Amūras darbavosi strėlėmis ir lanku. Daugelis mano, jog...

Saulėgrąža 1

Žmogus veržiasi į tiesą

Tiesa – kaip vaistai: kartu, bet naudinga. (A. Bakichanovas) Sunku matyti tiesą, neatsikračius išankstinio nusistatymo. (M. Bažanas) Tiesa yra laiko, o ne autoriteto kūdikis. (B. Brechtas) Kas nežino tiesos, tas kvailys. Bet kas žino ir ją vadina melu, tasai yra nusikaltėlis. (B. Brechtas) Teisingumas...

Saulėgrąža 10

Kai baigiasi draugystė

Pasidalinkim du kelius – Ir nieko nereikės dalintis, Ir niekada nebeužklius Už tavo žodžių mano mintys. Galbūt tada nebesopės Labiau nei ištversiu nešaukus. Galbūt tada neberūpės Paliesti pirštais tavo plaukus. Gal ašara ištirps, išdžius Kadais ledu širdy sustingus… Pasidalinkim du kelius Ir suvaidinkime laimingus....