Gairės: konfliktai

Aikido 0

Psichologinis aikido

Konfliktą sudaro kelios stadijos: užuomazga, augimas, sprendimų paieška ir gyvenimas po jo. Priklausomai nuo to, kiek leidžiama ginčui įsiplieksti, skiriasi ir jo išsprendimo galimybės. Be abejo, lengviausia konfliktą išspręsti pradžioje, kai dar abi pusės girdi, kas sakoma.

Saulėgrąža 0

Kitas būdas

Vieną miegūstą pavasario popietę Tokijo priemiesčius pravažia­vo traukinys, dusliai žvangėdamas ir dardėdamas ratais. Mano va­gonas buvo apytuštis – kelios namų šeimininkės su vaikais, keletas pagyvenusių žmonių, važiuojančių apsipirkti. Aš išsiblaškęs stebė­jau pralekiančius pilkus namus ir dulkėtas gyvatvores. Vienoje stotyje, atsidarius durims, popiečio tylą sudrumstė...

Saulėgrąža 2

Apie pakantumą: tolerancija ir diskriminacija

Netolerancija nebus toleruojama. Studentų  išmintis Demokratinėje ES visuomenėje labai daug kalbama apie toleranciją. Šis žodis tapo tarsi koks burtažodis, galintis, atseit, panaikinti bet kokius visuomenėje kylančius konfliktus ar nesusipratimus. Be gilesnio pasvarstymo tikima, kad tolerancijos pasekmės yra tik teigiamos. Ar iš tikrųjų taip? Pats...

Saulėgrąža 0

Trumpi pamokymai

Labai sunku pripažinti, kai esame neteisūs, bet kartu joks kitas dalykas nepadeda taip greitai ir efektyviai išspręsti konflikto. Benjamin Disraeli Atmink kad didi meilė ar dideli pasiekimai iššaukia ir didelius įsipareigojimus. Kai ką nors pameti, pasimokyk. Laikykis trijų taisyklių: Gerb save, Gerbk kitus Atsakyk...

13

Trumpi patarimai

1. Nepradėk smerkti tų, kurie juokiasi iš tavęs garsiai. Gal taip jie slepia, ko nenori, kad kiti žinotų. 2. Žmogus bijantis išreikšti save ar pripažinti tiesą, kai kiti ją neigia, – niekada nebus lyderis. 3. Norėdamas išmokti džiaugtis kitais, nustok prikaišioti, kad tu teisus,...