Gairės: laivas

Saulėgrąža 0

Arthur Rimbaud Girtas laivas

Skersai nuobodžių upių plaukiau pamiršęs vairą, Manus šeimininkus tuntu paėmę į nelaisvę Ištempę ir nurengę indėnai šūkaliojo, Aršiai ir taikliai šaudami. Kam tie jūreiviai,- man jų nereikia, Grūdai flamandų, anglų kolenkoras, Ant seklumos jie vos manevrą baigė, O aš buvau paleistas tolin. Nerūpestingas tarsi...

Saulėgrąža 0

Kiek mus skiria

Sufijus išminčius, norėdamas persikelti per jūrą įlipo į laivą. Pusiaukelėje kilo stipri audra, ir didžiulį bangos ėmė svaidyti laivą į visas puses lyg kokį šapelį. Visi labai išsigando: kas meldėsi, kas šaukdamas rai­čiojosi po denį, kas mėtė savo daiktus į vandenį. Ramus liko tik...

3

Dievas ateis tavęs išgelbėti

Užklupus siaubingai audrai, sudužo laivas. Vienas nelaimingasis, pasičiupęs sijos nuolaužą, vargais negalais nusikepurnėjo iki negyvenamos salos kranto. Sala buvo ne ką didesnė už jūroje kyšančią uolą, nesvetinga ir dyka. Vargšelis puolė melstis. Iš visų jėgų prašė Dievą,.kad jį išgelbėtų, ir kasdien akylai stebėjo horizontą,...

Saulėgrąža 0

Karo laivas

Karo laivas patruliavo pavojingame Viduržemio jūros sektoriuje. Įguloje tvyrojo įtampa. Pakilo rūkas, matomumas buvo prastas, tad kapitonas liko ant tiltelio stebėti ekipažo narių veiksmus. Temstant žmogus iš stebėjimo bokštelio pranešė: – Šviesa už borto! – Stovi vietoje ar tolsta? – sušuko kapitonas. – Stovi...