Gairės: neištikimybė

Neištikimybė 0

Neištikimybės painiava

Tuos, kurie buvo išduoti, nuo žodžio „neištikimybė“ tiesiog nukrečia šiurpas. Dantė išdavusius pasitikėjimą žmones įkėlė į devintąjį pragaro ratą. Ir visgi tai gana dažna. Mes traukiame vieni kitus kaip magnetai, vieni stipriau, kiti silpniau. Kur kitur, jei ne pas savo artimą žmogus tikisi rasti paguodos, kai nebeištveria konfliktų ar vienatvės dviese skausmo? Juk yra viltis, kad tave priims ir mylės tokį, koks esi.