Gairės: priešas

Saulėgrąža 2

Viešpaties troškimas

Dar prieš visas pradžių pradžias, Dar prieš pasaulio sukūrimą Jau buvo Dievas, Jo Valdžia, Nors dar nebuvo sutvėrimų. Jis Viešpats – Meilė tobula. Troškimas buvo Jo tekėti. Gyvybę teikt versme sava Ir kaip Šaltinis nuolat lietis. Ne tik Šaltinis – ir Šviesa, Apšviesti Žemę...

49

Draugystė. Mintys apie draugystę. Posakiai apie daugystę ir draugus

Kazys Inčiūra. Branginu tavo draugystę Žvalgos nuo mūsų kalniukoDvi lieknos pušys greta. Lieknos, laimingos, aukščiausiosTarpe gėlėtų krantųLinksta viršūnėm ir prausias,Taškos su saule kartu. O kai padūksta padangės.Draskos žaibais ir griausmu, –Dviese kovoti jos stengiasSu viesulų siautimu. Plakas ir linksta prie žemės,Vėl išsitiesia abi –Linksmos,...