Gairės: Salomėja Nėris

0

Eilėraščiai apie M. K. Čiurlionį

Salomėja Nėris Iš M. K. Čiurlionio paveikslų 1. PAVASARIS Pavasaris Dainuot ims alyva.— Upelė virpa — vėl gyva. Padangių nemunu pietys Ritena. debesų lytis. Pavasaris — — Berželio šakele srovena Jo žalsvas kraujas — kraujas mano. O laisvės nerimas lakus Su vėju gairina laukus....

8

Ko ilgisi visas pasaulis

Esi vargingiausių vargingiausia pasauly. Neturi nieko to, kuo žmonės taip gėrisi šiam pasauly ir ko siekia. Nors – paskutinė elgeta, bet esi turtinga turtais, kurių galbūt pasaulio turtingiausieji neturi. Turi širdį… o toj širdy meilės neišsenkamą šaltinį. Kas toji meilė?.. jeigu atsakyti į šį...