Gairės: snobas

Snobas 0

Kaip tampama snobu?

„Pirmiausia buvo sukurtas pasaulis, paskui, savaime suprantama, snobai; jie egzistavo ilgus, labai ilgus metus, deja, apie juos buvo žinoma ne daugiau nei apie Ameriką. Bet mūsų laikais kilo miglotas įtarimas, kad tokia rūšis egzistuoja“, – rašė V. M. Tekerėjus XIX a. viduryje.