Gairės: Antanas Drilinga

6

Antanas Drilinga. Rudeninis

Nurimęs rudenio peizažas — Tik dūmai tolumoj balti, Tiktai į saulę atsigręžus Dar mano vienuma skaudi, Prie upės rūkas vis dar laikos Bet upė jau šalta, deja; Nuo medžių tyliai laša laikas Ir kaupias mano širdyje, Nematoma dvasia praskrieja — Sujudina gelsvus lapus: Ak,...

6

Antanas Drilinga Rytą

Atsikelti rytą ir eiti Per rasą, per rūką, Per pabudusio paukščio čiulbėjimą, Per pabundantį medžio šešėlį, Atsikelti rytą ir eiti Per saulės šviesą, per skardų Balsą žmogaus ir per gausmą Balsų, pripildžiusių erdvę, Atsikelti rytą ir eiti Per savo ir tavo buvimą, Per mudviejų...

5

Antanas Drilinga Kol

Kol saulė, kol vėjas, Kol lietūs žolėj. Kol stiebias į dangų Sidabro gėlė. Kol paukštis padangėj, O žemėj dangus. Kol krenta į žemę, Griaustinis sunkus. Kol skausmas ir laimė, Nelaimė greta. Kol mylinti moteris Meilės verta. Kol bręstančių grūdų, Alsuoja laukai, Kol bėga per...