Gairės: valia

Valia 0

Valia: drausmės ir laisvės vestuvės

Koks yra valingas žmogus? Prieš akis man iškyla rūstaus veido, tvirto sudėjimo drąsuolio iš senovinio epo vaizdinys. Šiam herojui svetimos tokios sąvokos, kaip atidėliojimas, tingėjimas, išglebimas. Jis vadovaujasi visapusiška disciplina ir kryptingai žygiuoja tikslo link. Tačiau grįžkime prie mirtingųjų. Ką reiškia turėti tvirtą valią realybėje?

0

Išmintingų žmonių aforizmai

Bailiams pasauly nėra vietos. Visi privalom būti pasirengę kažkiek plušėti, kentėti ir mirti. Tavasis pasaulis – ne mažiau kilnus, nors būgnai nemuša, kai išeini j kasdieninį mūšio lauką, nors minios neklykia apie tavo pasirodymą, kai sugrįžti po kasdieninių pergalių ar pralaimėjimų. Robertas Luisas Stivensonas...

2

Valios jėga

Maža kaimo mokyklėlė buvo kūrenama anglimi. Kiekviena rytą vienas mažas berniukas prieš ateinant mokytojui ir klasės draugams pakurdavo krosnį. Vieną rytą jie rado mokyklą liepsnose. Iš degančio pastato buvo ištrauktas ir į artimiausią apygardos ligoninę nuvežtas praradęs sąmonę mažasis berniukas. Labiausiai apdegė apatinė jo...