Kategorija: Aforizmai

Sėkmė 0

Mintys apie sėkmę

Sėkmė gali būti bet kur. Visada laikykite užmestą meškerę upokš­nyje, kur mažiausiai tikitės rasti žuvų. Ovidijus Sėkmė neateina, jei jos tik lauki. Nežinomas autorius Sėkmė aplanko tik tą, kuris jos belaukdamas ką nors daro. Tomas Elva Edisonas Viena iš nelaimių ir nesėkmių priežasčių –...

valtis 0

Trumpos mintys

Kvailys yra daug blogiau už piktadarį: piktadarys retkarčiais ilsisi, o kvailys – niekada. Anatolijus Fransas Kas vejasi du zuikius, galų gale nepagauna nei vieno. Konfucijus Dievas apriboja žmogaus galimybes, bet neapriboja kvailumo. Konradas Adenaueris Pasaulyje nėra tokio kvailio, iš kurio negalima būtų pasimokyti. Johanas...

Lapai ant žemės 0

Išmintingos mintys

Aukščiausia išmintis yra gamtos tvarkos pažinimas. Denis Didro Viešpatie, duok man jėgų pasiekti tai, ką aš galiu. Duok man proto nesiekti to, ko negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Malda Žiūrėkite ne į kevalą, o į branduolį. Seneka Galvos netekęs, neverk...

Balionai 0

Motyvuojančios mintys

Atkaklumu galima įveikti didžiulį pasipriešinimą: yra dalykų, kurių negalima pakeisti visų iš karto, bet kai jų imame po vieną, tikslą pasiekti įmanoma. Plutarchas Negalima atrasti naujų žemių, nepasiryžus ilgam iš akiračio prarasti kranto linijos. Andre Židas (A. Gide) Sunkumai žmoguje gimdo gabumus, reikalingus jiems...

Žydai 1

Žydų posakiai

Net kai šie šmaikštūs posakiai jūsų neprajuokins, daugelis privers susimąstyti — o tai nemažiau naudinga. Ne pinigai lemia, kad viskas išeina į gera, bet pinigų nebuvimas lemia, kad viskas išeina į bloga. (Liaudies patarlė) Suteik kiekvienam žmogui naudingą galimybę abejoti. (Talmudas) Neišmanėlis negali būti...

Pokalbis 0

Mintys apie psichoterapiją

Psichoterapijos pagrindas yra bendravimas. Gilus rimtas bendravimas – pats vertingiausias dalykas, kurio mums iš tikrųjų trūksta gyvenime. Psichoterapija – tai sugebėjimo patirti nelauktą laimę įtvirtinimas. Rūpindamiesi savimi ir savo reikalais, netenkame artumo su kitais, bendro gyvenimo, bendro džiaugsmo laiko. Psichoterapijos laikas – tai laikas...

0

Levo Tolstojaus mintys, aforizmai ir pastabos

Vienašališkumas yra svarbiausia žmo­gaus nelaimių priežastis. … užsirašau kai kurias taisykles, ku­rios, man atrodo, labai padės, jei jomis vadovausiuosi. 1) Ką reikia būtinai atlikti, atlik nieko nepaisydamas. 2) Ką atlieki, atlik gerai. 3) Niekada nežiūrėk į knygą, jeigu kažką pamiršai, o stenkis pats prisiminti....

1

Mintys apie kančią

Tragiškumas – tai perėjimas iš laimės į nelaimę. (Aristotelis) Motinos sielvartas yra sunkiausias. (M. A. Asturijas) Sielvartas – išminties šaltinis. (D. Bainoras) Sielvarto negalima išlieti ašaromis. Tikrasis liūdesys – tylėjimas, kai niekas nežino, kaip kenčia tavo siela. (A. Bikčentajavas) Daug yra pasaulyje dalykų, kuriuos...

0

Padrąsinantys žodžiai apie tikslo siekimą, ryžtą ir nepasidavimą

Vienintelė laimė gyvenime – nuolatinis veržimasis į priekį. E. Zolia Mažai kas yra neįmanoma savaime: mums dažnai pritrūksta atkaklumo, o ne priemonių. F. de Larošfuko Jeigu negalite atlikti kokio nors darbo, palikite jį ir imkitės kito, kurį galite atlikti. Al Kali To, kas mums...

0

Patarlės ir pamokymai

Nesaikingumas jaunystėje – vekselis senatvei, kurį reikės apmokėti su procentais už trisdešimt metų. Č. K. Koltonas Geriau sužiedėjusi duona savo namuose negu daugybė valgių ant svetimo stalo. P. Aretinas Bijodami pabandyti, daug ką pražiopsome. Dž. H. Mefitas Jeigu reikalausi iš gyvenimo daugiau, negu jis...