Kategorija: Eilėraščiai

3

Algimantas Baltakis Lietučiui dulkiant

Gaivius lašus ištroškus žemė geria… Ir švelniame lietučio šnaresy Leisk pasakyti tau ką nors gera gera, Kad tu suprastumei, kas man esi. Aš daug turiu puikių draugų ir draugių, Daug darbo įdomaus, daug reikalų, O vis dėlto tavęs nekantriai laukiu, O visgi ne mažiau...

5

Antanas Drilinga Kol

Kol saulė, kol vėjas, Kol lietūs žolėj. Kol stiebias į dangų Sidabro gėlė. Kol paukštis padangėj, O žemėj dangus. Kol krenta į žemę, Griaustinis sunkus. Kol skausmas ir laimė, Nelaimė greta. Kol mylinti moteris Meilės verta. Kol bręstančių grūdų, Alsuoja laukai, Kol bėga per...

13

Juozas Erlickas Kai užpuola gripas

Nors esu narsuolis Grigas, Bet mane užpuolė Gripas — Toks galingas kaip tvirtovė Lovon jis mane pargriovė. Lovoj neblogai gulėti, Lepina mama ir tėtis, Manų košėm nekankina — Neša apelsiną. Apelsiną vieną, kitą Šokolado plačią plytą — Šokoladą, marmeladą — Nenumirsiu gal iš bado…...

23

Justinas Marcinkevičius Sapnas

Sapnavau, sapnavau, Kad Mėnulyje buvau. – Ką gi tu matei Mėnuly? – Ten saldainių krūvos guli, Plaukia upės limonado, Stovi kalnas Šokolado, O ledų, o ledų — Vos gali paeit — slidu! Puoliau valgyt ir laižyti, Net širdis apsalo… Bet pažadino mamytė: Pusryčiai ant...

9

Juozas Erlickas Lietus. Kas jis toks yra

Lietus — į ką jis panašus, mėginkim Atspėt. Galbūt jis panašus į ylą — Įsminga žemėn taip giliai ir tyliai, Neklausdamas, ar žemei tas patinka, O gal jis panašus į ploną siūlą, Kurs riša mūsų žemę prie dangaus, Kad žemė nepakiltų kaip Mėnulis, Kurį...

12

Juozas Erlickas Ten

Ten už girių, toli, Aš girdėjau kadais, Mėlynuoja šalis Mėlyna kaip linai, Ten seneliai jauni, O tėvai — kaip vaikai, Ten sueina visi Nukeliauti keliai. Miega tavo žaislai Ten toli palikti, Ir kas buvo seniai — Ten be galo arti, Kai vaidenasi toliuos, Ko...

9

Juozas Erlickas Eina Vasara

Eina Vasara graži tarsi mama Su vaikais, su paukščiais žaisdama, Supasi ant laikrodžio rodyklių Saulės sūnūs — spinduliai — išdykę. Nemiegok ilgai — praeis pro šalį, Nepavysi, neberasi kelio… Tam kely su antpečiais geltonais Jau budės Rugsėjis kapitonas. O! Kad vasara nepasibaigtų. Bet Rugsėjis...

Saulėgrąža 31

Henrikas Radauskas. Gėlė ir vėjas

Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj, O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė „tuoj“,- Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir nerimtam. Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų, Ir saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtų. Ir...

Saulėgrąža 21

Juozas Erlickas Išeiti, ar – ne?

Kai lendu į upę šaltą Ar lakstau kieme be palto, Kai skaitau per naktį knygą, Ar, parodęs vartams špygą, Įlendu į sodą dėdės, Tučtuojau įspėja tėtis: „Ką, vaikeli, tu darai?! Ar iš proto išėjai?!“ Taip tos kalbos nukankino, Kad keista mintis man gimė —...

12

Juozas Erlickas Privaloma vasara

Pabeldė laikrodin Birželis, Nušokęs naktį nuo dangaus, Ir pedagogai kaip paukšteliai Išskrido paatostogaut. Per dangų tartum gervės traukia Su lagaminais į Pietus… Atostogos visiems suaugusiems — O tau atostogų — nebus! Nes su žaliaisiais vadovėliais Birželio traukiny žaliam Atūžia Vasara kaip vėjas — Privaloma...