Kategorija: Eilėraščiai

6

Antanas Drilinga. Rudeninis

Nurimęs rudenio peizažas — Tik dūmai tolumoj balti, Tiktai į saulę atsigręžus Dar mano vienuma skaudi, Prie upės rūkas vis dar laikos Bet upė jau šalta, deja; Nuo medžių tyliai laša laikas Ir kaupias mano širdyje, Nematoma dvasia praskrieja — Sujudina gelsvus lapus: Ak,...

16

Algimantas Baltakis Ar daug žmogui reikia?

Gyvenimu skųstis tikrai negaliu. Mane daug kas myli, aš daug ką myliu. Turiu aš kam ranką širdingai paspaust, Turiu prie ko galvą nuvargęs priglaust. Ar daug žmogui reikia? Tik duonos riekės, Tik vandenio tyro, tik savo kertės. Tik darbo, kurs mielas. Šiek tiek šilumos....

9

Kęstutis Navakas Naktis

kažkas užrišo mus maiše ir nieks iš mūsų neištrūko štai virtus priebalse šaižia ugnis išeina iš degtuko ji plazda žvakių plaukuose ir veidrodžiuos padvigubėja ir mes galvojam dar esą tačiau atrodome išėję nes pernelyg ilgai tamsu kažkas mus užvertė kaip knygą ir balso stygose...

6

Antanas Drilinga Rytą

Atsikelti rytą ir eiti Per rasą, per rūką, Per pabudusio paukščio čiulbėjimą, Per pabundantį medžio šešėlį, Atsikelti rytą ir eiti Per saulės šviesą, per skardų Balsą žmogaus ir per gausmą Balsų, pripildžiusių erdvę, Atsikelti rytą ir eiti Per savo ir tavo buvimą, Per mudviejų...

4

Algimantas Baltakis Po maratono

Sunku gyventi, Kai gyventi lengva, Kai nėr nei rūpesčių tikrų, Nei tikro tikslo. Kai rodos, kad ne laikas slenka, O sukas nereikšmingai Laikrodžio rodyklė. Rytai — be lūkesčių. Diena — be įtempimo, Ir vakarai — be nuovargio, Ir naktys — be sapnų… Ir viskas...

4

Algimantas Baltakis Be kraičio

Esu aš plikas kaip tilvikas. – Ir tu be nieko ateini. Ir kas čia tokio, kas čia blogo, Jei plikšiai du, abu jauni, Pradės gyvent po vienu stogu? Jūs sakot, plikas kaip tilvikas? Bet tai juk laikinas dalykas. Gyvensim mes – kūmučių pykčiui Ir...

3

Algimantas Baltakis Kaip gera turėti namus

Prigludo prie stiklo Įkaitus kakta. Už lango naktis – Ir tamsi, ir šalta. Lekioja šiaurys Po tuščius arimus. Kaip vis dėlto gera Turėti namus! Aš tiek juk praleidau Benamių naktų, Juodų tartum suodžiai, Kaip ledas šaltų. Pro apšviestus langus Slinkau nežymus. Kaip vis dėlto...

Saulėgrąža 9

Jonas Aistis Karaliaus šuo

Numirė karaliaus šuo – šunelis geras, Geriausias iš šunų… Ir sušaukė karalius visą dvarą Ant šunio šermenų. Markizai, freilinos, baronai, grafai, Ir daug kareivių, daug tarnų Karaliui meilinos pas šunio kapą, Geriausio iš šunų… Karaliui ašara nukrito ant to kapo, Geriausio iš šunų –...

8

Gintaras Grajauskas Arbatos gėrimas

ak ir paimsiva mudu du puodelius gėlėtus suskilęs man nesuskilęs tau nesuskilęs tau suskilęs man įsikibsiva į ąseles ir nualpsiva slysdami žemyn žemyn, žemyn du gėlėti puodeliai: suskilęs man nesuskilęs tau

Saulėgrąža 6

Vytautas Mačerinis Pamišelio užrašai

1. Pamišėliu mane vadina žmonės, Galbūt tikrai aš toks esu. Iš paskutinės užjūrio kelionės Grįžau liguistas kūnu ir protu. Ir sako: aš tada dainavęs, šokęs, Dažnai prapliupdavęs juoku. Visiems keistai atrodęs mano šokis, Žiūrėti buvę linksma ir graudu. Mane sugavę, į namus nuvežę… Pagydyti...