Jubiliejiniai sveikinimai

Amžiaus vidurys
Sveikinimas draugui su 50-ties metų jubiliejumi

Auksiniai metų bokštai skambins garsiai
Minėdami, kad amžiaus vidurys…
Bet juokiasi gyvenimas palikęs teisę
Tą keistą metų klaidą ištaisyt.

Būk jaunas ir žavus, likimo pakeleivi,
Ir metų naštą tolin nusinešk!
Į laiko pylimą supilki laimės kraitį —
To turto pasisemt vaikus atvesk.

Sveikinimas su 50 metų jubiliejum
Nuostabusis amžių amžiaus vidurys
Apibendrinimas savo eros.
Įpusėjusi gyventi paslaptis…
Juk pusiaukelėj tikrai sustoti gera.

Apkabinsime Tave nepaprastai,
Palinkėsim Tau brandžiausio laiko –
Tęsis Jubiliejus dar ilgai ilgai…
Kad Tau pusė amžiaus – patikės tik vaikas.

Todėl, kad Tu esi, mes džiaugiamės visi
Tavoj širdy bus vien viltis šviesi.

Sesers sveikinimas seseriai penkiasdešimtojo jubiliejaus proga
Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo.
Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus…
Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo,
O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus.

Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas –
Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai…
Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė,
Kuriai Tu motiniška šiluma buvai.
Tad būk laiminga, jauski mūsų glėbį,
Mes tokią norime Tave mylėti.

Išreiškiant padėką ir pagarbą vyresniam žmogui
Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,
Glėbį meilės su laukų gėlėm,
Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum —
Mes Jums linkime sėkmės!

Ką bedovanotume — menkai atrodo –
Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti.
Keista, kad ne mes Jus, o tik Jūs mus guodžiat…
Ir nežinom, ar mes to verti?

Jums reiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,
Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesiausių!

Sveikinimas su 60 metų jubiliejum
Baltų beržų pavėsy išgerkime sulos –
Pakelkime po taurę jaunų dienų kaitros.
Jaunystę atsiminę, ieškokim artumos
Ir siela, lyg kadaise, iš laimės uždainuos.

Jau šešiasdešimt metų žaliuoja šie beržai.
Takai seni užžėlę, nes Tu čia nebraidai.
Sugrįžk beržų pavėsin — ne vienas — su vaikais –
Atrasi — ką praradęs, nes čia kadais gimei.

Baltų beržų pavėsy lai paukščiai Tau čiulbės,
Primins gražiausią laiką iš Tavo praeities,
Suteikdami vien sielai nežemiškos vilties,
Kad taps auksiniais metai ir lyg beržai šlamės.

Tegu Tau rudeny auksiniam pulsuos gyvenimu krūtininė!

Sveikinimas su 90 metų jubiliejum
Už devynių marių supasi vaikystė,
Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė.
Už devynių mylių — meilę Tu radai,
Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai.

Ilgas lemties kelias — nebenusakyt…
Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt,
Kaip tos dienos bėga – bėga lyg vanduo
Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos.

Tad ar gali laimė būt didesnė?!
Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!

Sveikinimas su 100 metų jubiliejum
Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai,
Kurią nešate savy per amžių.
Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai.
Sidabrinės rasos veda braidžiot…

Po laukinį vėją, po žvaigždynus,
Po baltųjų gulbių saulėtas dausas,
Po kristalo druską, rausvą vyną
Ir lietuviškos garbės giesmes.

Šimtamyliais batais ėjo Jūs likimas
Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs —
Jūs po Dievo delnu esat gimęs
Ir visiems mums Jūsų metai brangūs.

Sveikinimas su jubiliejum
Vandenynui Jūsų praeities —Jubiliejaus šventė ir garbė!
Daug pasiekusiam — didi šlovė ir balti laivai svaigios minties.
Linkim ir toliau sėkme tikėt, nes tarp laimės ir sunkios lemties
Buvot nešamas sraunios tėkmės mums jauniems suteikt vilties.

Jūs stiprus lyg žaibas virš audrų kilote virš negandų baisių.
Auklėjot nepaprastus vaikus, pasirėmęs į gerus tėvus.
Linkim laimės Jums nepaprastos, o tiktai tyros, doros, tikros,
Kur priglaustumėt ir jaunus mus, trokštančius vien žmogiškos globos.

Sveikinimas su jubiliejum
Mes laukėm Tavo Jubiliejaus,
Lakštingalų gražioj giesmėj…
Metus kartu skaičiuot tikėjais.
Bet nebenorim skaudint Tau širdies.

Lai vyno taurėj skęsta dainos…
Mes būsime kartu, nors Tu toli.
Prabėga metai, viskas mainos,
Bet lai išliks širdis tokia pati.

Sveikinimas su jubiliejum
Sveikinu su Jubiliejum, nors esu labai toli.
Pabučiuosiu lauko vėją ir atsiųsiu Tau glėby
Laisvę iš jaunystės sodų, audrų uostus ir laivus.
Kad pajaustum, kaip jie glosto Tavo blėstančius jausmus.

Aš bučiuoju Tavo ranką, ryto saulę Tau nešu,
Dovanoju meilės dangų bei švelnias mintis skiriu,
Kad gyventum ilgą amžių nenustodamas tikėt,
Jog atšventęs Jubiliejų dar ilgai gali mylėt!

Neišplėš jokie atstumai iš krūtinės man Tavęs,
Ir svajonės mūsų bendros niekada laivais neskęs.
Amžinos draugystės rankom aš Tave apkabinu
Ir linkiu beribės laimės bei prasmingų daug dienų!

Autorė: Nejolė Laukavičienė-Širvinskaitė

Trisdešimt metų – tai dar labai nedaug.
Bet nerūpestinga jaunystė jau nuplasnojo rasotomis pievomis,
Tu įžengei į subrendimo amžių, sėkmingai įveikei kelis lemtingus gyvenimo slenksčius ir jau gali pasimėgauti pirmaisiais savo triūso vaisiais.
Tad linkime Tau gražaus ir šviesaus jubiliejinio gimtadienio.
Tegul visada Tau šypsosi saulė, o nerami širdis skatina kurti ir siekti naujų aukštumų.

Trisdešimt metų – riba nuostabiausia:
Bręsta pirmieji saldžiausieji vaisiai,
Jėgų siautuly vargas joks nebaisus,
O kelias į ateitį ilgas, šviesus…

You may also like...

7 Responses

 1. Anonimas sako:

  Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,
  Glėbį meilės su laukų gėlėm,
  Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum —
  Mes Jums linkime sėkmės!
  Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,
  Glėbį meilės su laukų gėlėm,
  Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum —
  Mes Jums linkime sėkmės!

  Ką bedovanotume — menkai atrodo –
  Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti.
  Keista, kad ne mes Jus, o tik Jūs mus guodžiat…
  Ir nežinom, ar mes to verti?

  Jums reiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,
  Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesiausių!

  Ką bedovanotume — menkai atrodo –
  Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti.
  Keista, kad ne mes Jus, o tik Jūs mus guodžiat…
  Ir nežinom, ar mes to verti?

  Jums reiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,
  Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesiausių!

 2. ieva sako:

  Na gimtadienis tavo atejo ir vaikai ackubejo štai štai irdovanū gavai sveikinam.N o jai liudna tau neliudek pralinksmek pasakik juk mano gimtadienis aš acilaikysiu!!!!

 3. rug9 sako:

  geri elėraštukai

 4. Brukne sako:

  Tostas

  Už tai, kad turi savo vietą po saule,
  Už tai, kad tave kantriai glaudžia išaušus diena,
  Už tai, kad šitam sudėtingam absurdo pasauly
  Su savo džiaugsmu ir skausmu esi ne viena

  Už tai, kad gali bedoje atsiremti i žmogų
  Už tai, kad tave kažkas tyliai pašaukia vardu
  Už tai, kad matuoji savim – kas gera, kas bloga
  Už tai, kad atsakymo to lyg šiol nerandi…

  Už tai, kad širdis atvira viskam – kas tikra
  Už tai, kad gali viską baigus iš naujo pradėt.
  Tebus tau likimas dosnus, te laimė ateis neprašyta
  Tešviečia visu ryškumu Tavoji Žvaigždė.

 5. greta sako:

  Sveikinu Tave su gimtadieniu ir linkiu:
  kad visą laiką Tavęs kas nors lauktų,
  kad bent pas ką skubėtum iš toli,
  kad kas paglostytų, vardu pašauktų,
  kad akys, o ne žvaigždės šviestų Tau kely..

 6. greta sako:

  Lai gimtadienis gražus kviečia mus visus į šventę
  Ir kartu palieka mus su jaunyste gražia.
  Tai diena kada mes prmą kartą pamatėme pasaulį,
  Tai pati nuostabiausia diena!

 7. greta sako:

  Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių,
  Štai metukų jau ir du,
  Su saulyte eis kartu,
  Tad užpūskit žvakutes,
  Jos išpyldys svajones…

  Su Gimtadieniu..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *