Gairės: šviesa

šviesos 0

Šviesos seansai efektyviai švelnina depresijos simptomus, nustatė JAV mokslininkai

Grupė JAV mokslininkų tyrė įvairios trukmės šviesos seansų poveikį depresija sergantiems žmonėms ir nustatė, kad trumpas, vos 20 minučių intensyviosios šviesos SAD seansas yra efektyvus šios ligos simptomams švelninti. Žinoma, kad šviesos terapija yra veiksmingas būdas depresijai, sezoniniam nuotaikų sutrikimui (angl. Seasonal Affective Disorder,...

Saulėgrąža 0

Aleksandras Didysis ir Bucefalas

Sulaukęs dvidešimties metų, Aleksandras Didysis paprašė savo tėvo, karaliaus Pilypo, kad tas jam padovanotų žirgą Bucefalą, kurio dar niekam nebuvo pavykę prajodyti. Tai buvo nuostabios išvaizdos, bet įnoringo ir laukinio charakterio ristūnas. – Iš visų žirgų, kurie yra, ar nenorėtum išsirinkti kokio kito, sūneli?...

Saulėgrąža 0

Darbininko lempa

Vienas toks žmogus kasdien leisdavosi į žemės gelmes darbuotis druskos kasyklose. Su savimi neš­davosi kirtiklį ir lempą. Vieną vakarą, po darbo, kopiant vingiuotu ir nepatogiu požeminiu tuneliu, lempa iškrito jam iš rankos ir sudužo. Iš pradžių darbininkas net apsidžiaugė: „Paga­liau! Ta lempa man jau...

Saulėgrąža 0

Gyventi verta, nes filosofija yra gyvenimo menas

Gyventi verta, nes filosofija yra gyvenimo menas Senojo Testamento Išminties knygoje yra nuosta­bus sakinys: „Geriau tai, ką akimis matai, negu tai, ką troš­kimu apčiuopi” (Mokytojo 6,9) Sunkiais laikais tai buvo mano burtažodis. Kai trūko pinigų, kai vaikai buvo maži ir buvo neįmanoma tobulintis profesijos...

Saulėgrąža 1

Ištraukos iš knygelės apie tikrąją laimę 2

Šviesa ir tamsa „Kad ir kas atsitiktų, tik nuo mūsų priklauso, ar ten mes įžvelgsime laimę ar nelaimę.” Šitą patirtimi pagrįstą sakinį pasakė Antonijus de Melo. Jis teisus – laimė yra vidinė būsena. Ji priklauso nuo to, kaip mes išgyvename mus supant] pasaulį. Mūsų...

0

Šventojo Pranciškaus pamokymai

Iš visų Kristaus teikiamų malonių ir dovanų, pati didžiausia yra savęs nugalėjimas. Duodami mes gauname. Aš buvau visiškai nešventas. Jei Dievas gali veikti per mane, jis gali veikti per visus. Neverta kur nors eiti pamokslauti, nebent mūsų ėjimas yra pamokslavimas. Dievui tarnaujantis žmogus negali...

5

Vincas Mykolaitis Putinas Dvi saulės

Kai saulę – Jaunystės skaidrią saulę Nešiojau savo širdyje, Tą kitą saulę – Dangaus liepsnotą saulę, Kur dieną nuo nakties Šviesos ir šilumos atsieja srautais, Niekinau! O šiandien, Kai širdyje ir šalta, ir tamsu, Ir naktį nuo dienos atskirti nebemoku, Aš į dangaus ugninę...

Saulėgrąža 2

Viešpaties troškimas

Dar prieš visas pradžių pradžias, Dar prieš pasaulio sukūrimą Jau buvo Dievas, Jo Valdžia, Nors dar nebuvo sutvėrimų. Jis Viešpats – Meilė tobula. Troškimas buvo Jo tekėti. Gyvybę teikt versme sava Ir kaip Šaltinis nuolat lietis. Ne tik Šaltinis – ir Šviesa, Apšviesti Žemę...

Saulėgrąža 1

Piemens paslaptis

Vieno žmogaus sieloje nuolatos tvyrojo juodi debesys. Jis nemokėjo patikėti gerumu. Ypač netikėjo Dievo gerumu ir meile. Sykį besibastydamas po kalvas, juosiančias jo miestelį, ir kaip visuomet kankinamas slogių abejonių sutiko piemenį. Piemuo buvo geraširdis žmogus šviesiu žvilgsniu. Pastebėjęs, kad nepažįstamojo veidą ženklina neviltis,...

Saulėgrąža 0

Naujųjų metų išvakarės

Skambėkit, varpai, dangui audringam, Lekiančiam debesiui, šviesai šaltai: Mirs naktį metai, tad skambėkit, varpai, Te mirtį jie savo sutinka. –Lordas Alfredas Tennysonas Praėjusių Naujųjų metų išvakarės galbūt reiškė piktnaudžiavimą svaigalais. Mes gal įvairiais būdais save varžėme. Gal pasirinkdavome Naujųjų metų išvakares, kad analizuotume savo...