Kategorija: Tikėjimas

Saulėgrąža 13

Dieve, kalbėk su manimi. Žodžiai, kurie verčia pamąstyti…

-Autorius nežinomas- Žmogus sušnabždėjo: “Dieve, kalbėk su manimi” Ir pievų vieversys užgiedojo. Bet žmogus negirdėjo… Taigi žmogus šūktelėjo: “Dieve, kalbėk su manimi” Ir griaustinis ir žaibas nusirito dangumi. Bet žmogus nesiklausė… Žmogus apsižvalgė aplink ir pasakė: “Dieve, pasirodyk” Ir žvaigždė suspindo ryškiai. Bet žmogus...