Kategorija: Tikėjimas

3

Visuomet pasitikėk Dievu

Mokytojas keliavo smėlingomis vietovėmis su mokiniu, kurio pareiga buvo rūpintis kupranugariu. Vakare, pasiekus užeigą, mokinys buvo mirtinai išvargęs, tad nepririšo gyvulio. ,,Mano Dieve, – meldėsi ropšdamasis nuo kupranugario, – pasirūpink kupranugariu: patikiu jį tau” Išaušus rytui kupranugaris buvo dingęs. -Kur jis? -paklausė mokytojas. -Nežinau,...

Saulėgrąža 1

Dievo keliai

Miške ant kalvos stovėjo trys medžiai. Jie šnekėjo apie savo viltis ir svajones. Pirmasis tarė: „kada nors aš būsiu skrynia, pilna aukso ir sidabro, pilna didžiausių brangenybių ir visi matys mano didybę. Antrasis taip pat prabilo: „Kada nors aš būsiu galingas laivas, per vandenis...

2

Stiprus tikėjimas

Laukai džiuvo ir skeldėjo nuo sausros. Nuvytę, pageltę lapai liūdnai kabojo ant šakos. Pievose styrojo išdegusios žolės kuokštai. Žmonės nerimastingai žvalgėsi į dangų – skaidrų ir vaiskų it krištolas, be mažiausio debesėlio. Kiekvieną savaitę darėsi vis karščiau. Jau keli mėnesiai iš dangaus nebuvo iškritę...

2

Staliaus akimis

Prieš daugelį metų nedideliame kaime stalius įkūrė dirbtuvę. Vieną dieną, kai šeimininko nebuvo namie, darbo įrankiai susirinko į svarbų pasitarimą. Ginčijosi ilgai ir karštai, net audringai. Mat buvo sprendžiamas klausimas dėl kai kurių narių pašalinimo iš garbingos bendruomenės. Vienas rėžė: – Turime pašalinti mūsų...

5

Atgręžk mano mintis į kitus

Viešpatie, kai esu alkanas, atsiųsk man tą, kuriam reikia maisto. Kai esu ištroškęs, atsiųsk man tą, kuriam reikia vandens. Kai man šalta, atsiųsk man tą, kurį reikia sušildyti. Kai mane veria kančia, atsiųsk man tą, kuris ieško paguodos. Kai mano kryžius tampa nepakeliamai sunkus,...

6

Aštuonerių metų mergaitės namų darbas apie Dievą

Vienas svarbiausių Dievo darbų yra daryti žmones. Jis juos kuria vietoj tų, kurie miršta, taigi visada bus pakankamai žmonių, kurie rūpinsis žemiškais dalykais. Jis nekuria suaugusių, tik vaikelius. Manau, todėl, kad jie yra daug mažesni ir juos lengviau padaryti. Jam nereikia gaišti vertingo savo...

12

Keturios žvakės

Keturios žvakės ramiai degė ir pamažu tirpo. Buvo taip tylu, kad girdėjosi, kaip jos kalbasi. Pirmoji sakė: „Aš esu ramybė Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, man nelieka nieko kita, tik užgesti!“ Ir šios žvakės liepsnelė užgeso. Antroji sakė: „Aš esu tikėjimas Deja, esu...

Saulėgrąža 0

Tikėjimo išpažinimai

Apaštališkas tikėjimo išpažinimas (apie II – III a.) Tikime į vieną Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Kūrėją. Taip pat tikime į Jėzų Kristų, Jo viengimį Sūnų ir mūsų Viešpatį, Kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš mergelės Marijos, Kuris kentėjo Poncijaus Piloto laikais,...

7

Aš paprašiau Dievo

Aš paprašiau Dievo atimti mano išdidumą, ir Dievas atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, kad išdidumas neatimamas. Nuo jo atsisakoma. Aš paprašiau Dievo išgydyti mano prie lovos prikaustytą dukrą, ir Dievas atsakė man: „Ne”. Jis pasakė, kad jos siela amžina, o kūnas vis tiek numirs....

7

Pokalbis su Dievu

„Tai norėtum pasikalbėt su manim?“ – paklausė Dievas. „Jei turite laiko“ atsakiau. Dievas nusišypsojo. „Mano laikas yra amžinybė. Kokie tie tavo klausimai?“ „Kas Jus labiausiai stebina žmonėse?“ Dievas atsakė: „Jiems atsibosta būti vaikais, jie skuba užaugti, o vėliau tetrokšta sugrįžti į vaikystę. Jie praranda...