Sukūrimas ir evoliucija

Siūlome paskaityti:

Komentarų: 12

 1. Kostas parašė:

  „Tai humanistinis pasaulėvaizdis, kuris teigia, kad žmogus yra dievas. Tai labai patraukli religija, nes tau leidžia spręsti kas yra blogai, o kas gerai; niekas nesako tau ką daryti. Būtų nuostabu būti dievu sau pačiam. Tuomet nebūtų jokių taisyklių.”

  Labai nemalonu, kai atvirai meluojama apie humanistus (matyt, dėl neapsiskaitymo). Humanistai sako, jog žmogus kaip tik yra atsakingas, nes laisvas. Su laisve ateina atsakomybė – viena iš pagrindinių Fromm’o minčių, o šis laikomas humanistu.

  Labai nesmagu, kai išdarkoma 🙂

 2. Elė parašė:

  Straipsnyje rašoma: „mes jums pateiksime keletą įrodymų, kad šis pasaulis buvo sukurtas, kad jis buvo suprojektuotas…” Šiame straipsnyje įrodymų nėra, o būtų labai įdomu paskaityti.
  Dar noriu atkreipti dėmesį, kad žodis „klausimas” nerašomas su „y”.

 3. Mykolas parašė:

  Įgriso idiotai tamsuoliai, kurie humanizmą/ateizmą vadina religijomis. Tiesiog graudu, kad tokia dezinformacija skleidžiama. Ateizmas nėra religija, ir ji jokiu būdu nesako, kad žmogus yra dievas. Ateistai nepripažįsta dievo hipotezės ir tiek. Jiems net nereikia pavadinimo, mat pats apibrėžimas prieštarauja logikai, juk daiktų negalima apibrėžti pagal tai kas jie nėra. Kaip vadinsim žmogų, nedėvintį raudonų kojinių? Araudonkojiniu? Yra žmonės, taip pat yra religingi žmonės. Tai tiek. Šiaip žmonės siekia gėrio, nes yra geri. Religingi žmonės siekia gėrio, nes bijo degti pragare.

 4. Paulius parašė:

  Straipsnio autoriui norėtųsi palinkėti išprusimo :)))

 5. Raimundas parašė:

  Kent Hovind kalbos vertimas 🙂 Smagu kai creationist’ų lyderis šneka apie moralę, o pats už mokesčių slepimą dešimt metų kalėjimo gavo. Jei gyveni pagal bibliją (ten labai daug kas prieštarauja pačiai biblijai) tai taip ir gaunasi. Sekmės evoliucionuojant 😉

 6. Vytautas parašė:

  Ne tokiais jau senais laikais viename komjaunuolių susirinkime buvo priimtas nutarimas, kad Dievo nėra, ir buvo nuspręsta parodyti dangui špygą. Didžioji dauguma klusniai iškėlė rankas, bet atsirado vienas, kuris to nepadarė. Paklaustas kodėl, atsakė: „Jeigu Dievo nėra, tai kam ten špygą rodyt? O jeigu yra?” …

 7. Nežinomas parašė:

  Manau tai priklauso nuo to, kaip tu suvoki save, kokia dalį atlieki žemėje.. aš pavyzdžiui tikiu dievu, bet ne tokiu kokį sukūrė bažnyčia. Nesmerkiu ir nesistengiu įtikinti tų, kurie tiki evoliucija ar netiki dievu. Suvokimas kas esi tu ir kas
  iškur atsirado, ir ką tu čia veiki- nieko nepakeis, išliksi tokiu pat žmogum kokių buvai. Pasikeis nebent tai, kad atsiras barieras tarp dviejų skirtingai vienodų ‘žmonių’.

  Žmogaus smalsumas lygus jo padariniams.

 8. Artūras parašė:

  Sveiki Tautiečiai:) Na matau karštos diskusijos čia…
  Ateizmas: tai tikėjimas, ir mane ateizmo šalininkai labai stebina, nes jie turidaug daugiau tikėjimo negu aš:), nes tikėti kad viskas atsirado iš chaoso yra nerealu.

  Jei esi tikintis, tai šitos nuorodos pastiprins Tave…

  Jei esi netikintis, ir ateistinių pažiurų,tai pažvelg į faktus, o tada ir pagalvok, ar rodyti špygą į dangų:)

  1.

  http://www.jaunimui.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37:evoliucija-ar-kryba&catid=29:evoliucija&Itemid=29

  2.
  http://www.youtube.com/watch?v=qFrDQgw1vdE

  Pražiurėkite kiek tik širdis geidžia, ir matysite kur ta tiesa…
  Jei rasite video medžiagą kur evoliucionistas nugali kreaceonistą diskusijoje – tam sumokėsiu 50lt.

  3. Jei objektyviau yra medžiagos kur diskutuoja su evoliucionistu: ( iš dešinės kiti video – žiurėk kiek netingi) 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=10UkElCBtgs&feature=related

 9. Arturas parašė:

  Senasis Testamentas kalba apie Pasaulio kurybą.

  http://www.youtube.com/watch?v=ehlLwdfm3AM

 10. Remigijus parašė:

  Remiantis Evoliucijos teorija mokslininkai teigia, kad maždaug prieš 15 milijardų metų Visata atsirado po atsitiktinio “Didžiojo sprogimo” ir kad dabar ji vis plečiasi ir kosminiai kūnai vienas nuo kito vis labiau tolsta, o naudinga energija juose išsibaigia. Galiausiai viskas baigsis tuo, kad visos žvaigždės visatoje užges pavirsdamos juodomis skylėmis… Nebeliks nei šviesos, nei šilumos, nei gyvenimo, tik suirę negyvi dangaus kūnai tolstantys šaltoje visatos erdvėje… Taigi jei ši teorija yra teisinga, tada mūsų likimai nulemti ir mes gyvename laukdami neišvengiamo mirties nuosprendžio, judame link neišvengiamo beprasmiško išnykimo… Taigi šios evoliucinės teorijos esmėje žmogaus gyvenimas –tai tik atsitiktinė akimirka, kurioje iš nieko pasirodęs žmogus, (užduodantis klausimą apie gyvenimo prasmę) galiausiai vėl tampa niekuo.
  O dabar užduokime dar vieną klausimą šios teorijos šalininkams: o kas pasikeistų, jei šio atsitiktinio “Didžiojo sprogimo” nebūtų įvykę? – esmėje niekas…. Tiesiog to, kas atsitiktinai atsirado, to ką mes aplink save dabar matom ir suvokiam, to tiesiog nebūtų buvę. Ir galiausiai, klausimas apie gyvenimo prasmę “gyvavo ši visata ar ne”… neturėtų jokios prasmės, nes galiausiai, juk visata vis vien neišvengiamai išnyks. Vadinasi, ir kiekvieno atskiro žmogaus gyvenimas galutiniame variante praranda bet kokią gyvenimo prasmę ir tokie klausimai kaip “kas yra gėris ir kas blogis ?”, “koks yra gyvenimo tikslas?”, bei tokios moralinės vertybės kaip “meilė, pasiaukojimas, grožis, asmeninė atsakomybė už savo pragyventą gyvenimą” galiausiai neturi jokios prasmės….
  Į penkis esminius žmogaus būties klausimus Evoliucionistas atsakys taip:
  1. Iš kur aš atsiradau?- Tu atsiradai atsitiktinai ir iš niekur.
  2. Kokia yra mano gyvenimo prasmė? –Darykite, ką tik norite, nes rytoj vis tiek mirsite.
  3. Kas nusprendžia, kas yra gėris ir blogis ?- pats žmogus pagal savo supratimą.
  4. Kas bus, kai aš mirsiu ? – Tiesiog sugrįši į pardinę nebūties būseną.
  5. Kas aš esu ?- Niekas .
  Sutikite, kad skamba gana nykiai..
  O dabar pažvelkime į dar vieną visatos ir žmonijos atsiradimo teoriją – Kreacionistinę.
  Pasak šios teorijos šalininkų, kurie remiasi Dievo Žodžiu, Visata atsirado dėka Dievo planingos ir tikslingos kūrybos veiklos, t.y. Dievas sukūrė gerame pasaulyje žmoniją, pagal savo pavyzdį, norėdamas dalintis su ja savo meile. Bet žmonija nustojo pasitikėti Dievu dėl to pasaulyje įsivyravo nuodėmė t.y. blogis ir mirtis. Dievas per Savo viengimio Sūnaus gyvenimą ir mirtį atskleidžia žmonėms tiesą apie Save, parodydamas, koks Jis yra išties, kad žmonės vėl juo imtu pasitikėti ir panorėtų sugrįžti į tuos pradinius artimus santykius su Juo.
  Ir į penkis esminius žmogaus būties klausimus čia mes gauname visai kitus atsakymus:
  1. Iš kur aš atsiradau?- Tave sukūrė Mylintis Kūrėjas.
  2. Kokia yra mano gyvenimo prasmė? – Pažinti savo Kūrėją ir išmokti mylėti artimą.
  3. Kas apsprendžia kas yra gėris ir blogis ?- Tavo Kūrėjas.
  4. Kas bus kai aš mirsiu ? – Stosi prieš teismą, kuriame bus ištirta, ar priėmei Dievo siūlomą amžiną gyvenimą ar atsakęs jo eisi į amžiną išnikimą.
  5. Kas aš esu ?-Dievo meilės kūrinys .
  . Taigi žinodami du esminius atsakymus apie gyvenimo prasmę mes galime rinktis, kuris iš jų man asmeniškai yra artimesnis ir kuriuo remdamasis aš gyvenime vadovausiuos toliau…

 11. Remigijus parašė:

  Frensis Šeifer taip yra apibūdinęs mūsų gyvenimą:“ Šiuolaikinis žmogus gyvena dviejų aukštų Visatoje. Apatinė dalis- tai gyvenimas be Dievo ir gyvenimas čia yra absurdiškas. Viršutinėje dalyje randasi Dievas, o su Juo – prasmė, vertybės ir gyvenimo tikslas.“Netikinčio žmogaus problema tame, kad jis nori gyventi pirmajame aukšte, bet niekaip negali susitaikyti su savo padėties beviltiškumu ir absurdiškumu. Todėl jis kartais, vogčiomis užbėga į antrą aukštą, kad iš ten nugriebtų savo gyvenimui prasmės, vertybių ir tikslų. Bet taip elgtis išties jis neturi jokios teisės- taip elgdamasis jis tik patvirtina, koks jis yra nenuoseklus savo tokiame mąstyme. Problema čia yra tame, kad be Dievo, jokios vertybės išties negali net egzistuoti. Žmogus, neturintis Dievo, gyvenimo prasmės iš niekur nepaims. Todėl bet koks jo noras suteikti gyvenimui nors kokią prasmę be Kūrėjo, esmėje yra saviapgaulė – „Apsimeskime,- sako jie- kad visata vis tik turi kažkokia prasmę, arba bent jau sudievinkim visatą pavadindami ją Gamta, kuriai budingos dieviškos savybės“.
  Fridrichas Nyčė vokiečių ateistas yra pasakęs „Dievas mirė“ ir jei tai tiesa, tada galime drąsiai teigti, kad žmogaus tada laukia irgi tik mirtis. Kodėl ?Jie Dievo nėra, tai gyvenime tokie absoliutai kaip gėris ir blogis neegzistuoja. Galime tik įsivaizduoti, kaip nesaugiai ir baisiai pasijunta žmogus suvokęs, kad tokioje visatoje individo pasirinkimus lemia ne moralinės vertybės, bet jėga- išgyvena stipriausi.O jei Dievas yra, tai Jis tiksliai apibrėžia, per savo duotus žmonijai 10 įsakymų, kas yra gera, o kas veda prie blogo ir jėga čia tada tėra įrankis Dievo valios įgyvendinimui -ginant gėrį.
  Jei Dievo nėra tada kiekvieno žmogaus gyvenimas užsibaigia mirtimi ir tada nesvarbu kaip tu pragyvenai gyvenimą, kokiomis vertybėmis joje vadovavaisi- ar gyvenai kaip pedofilas ar aukojies kaip motina Teresė, tau atsakyti už savo padarytus per gyvenimą gerus ar blogus veiksmus nereikės . O štai jei Dievas yra, tada žmogaus gyvenimas nesibaigia mirtimi, nes vieną diena bus teismas kuriame blogis galiausiai bus nubaustas, o gėris apdovanotas.
  Jei Dievo nėra žmogaus gyvenimas yra betikslis, nes jis baigiasi mirtimi ir visko, kas surišta su žmogumi išnykimu, bet jei Dievas yra, žmogaus gyvenimas turi aiškų tikslą –vis giliau pažinti savo Kūrėją, kuris yra Meilė ir Tiesa, ir pažinus Jį mokytis mylėti ir elgtis teisingai su tais, su kuriais mes susiduriame savo gyvenime.

 12. Tomas parašė:

  Jau net nepradedant vardinti visų dfaktinių klaidų, kurių yra apstu tiek ir tekste, tiek ir komentaruose, norėčiau replikuoti ponui Remigijui:

  1) Evoliucija yra biologijos mokslo sritis, Big bang ir kitų astronomijos mokslo dalykų ji nenagrinėja.
  2) Kreacionizmas nėra teorija, tai nėra mokslas, tam nėra įrodymų ir įrodinėti jo idėjas remiantis biblija (žmonių parašyta knyga) yra tas pats, kas įrodinėti Supermeno egzistavimą remiantis komiksų knygute.
  3) Ateizmas nėra amoralus. Visi vadovaujamės universaliomis vertybėmis, kurios susiveda į vieną „auksinę taisyklę” – elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Religija neturi moralės monopolio ir teigti, jog ateistai elgiasi kaip nori ir neturi vertybių yra vaikiška. Man nereikia dievo, kad su kitais elgčiausi pagarbiai, moralę man davė ne neegzistuojantis dėdulė dievas, moralė yra natūralus žmogaus evoliucijos kūrinys (daugiau – http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_morality).

  Nors ir nesutinkate su manimi, visgi labai rekomenduoju paskaityti šį puslapį, kuriame rasite atsakymus į visus kreacionistų klausimus ir galb8t atversite savo protus suvokimui, jog pasaulis n4ra tobulas, nėra juodas ir baltas, o tiesa gali būti sudėtinga ir nepaprasta – http://www.talkorigins.org/indexcc/list.html.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *