Gairės: vanduo

Katinas sniege 0

#4 Pirmasis sniegas

Visuomet netikėtas ir džiuginantis. Primenantis artėjančią žiemą ir Kalėdas. Nuklojantis viską balta spalva. Aplink minkšta, švaru ir ramu. Nejučia pagalvoju ir apie vandens nuostabumą. Tai vienintelė medžiaga, kuri šaldama plečiasi. Ir vanduo juk permatomas, tai kodėl snaigės baltos? Ir kur dingsta tas baltumas sniegui...

Saulėgrąža 0

Netikėtumas dykumoje

Žmogus pasiklydo dykumoje ir dvi dienas sliūkino degančiai smėlynais. Seko paskutinės jo jėgos. Netikėtai sutiko prekeivį, pal davinėjanlį kaklaryšius. Šis apsukriai ėmė siūlyti prekę vargšeliui, kur| Sukepusiomis lūpomis ir išdžiūvusia burna žmogus prekeivį palaikė pamišėliu: kur matyta piršti kaklaryšį mirtinai ištroškusiam? Gūžtelėjęs pečiais prekijas...

Saulėgrąža 0

Generolas Gideonas

Krašte, kurį Dievas paskyrė žydams, gyveno jaunuolis, vardu Gideonas. Tuo metu buvo karų, pavojų ir išdavysčių metai. Net žydų tauta primiršo Dievą. Vyrai, moterys ir vaikai buvo priversti gyventi pasislėpę kalnų olose, tarp uolų ir skardžių. Jie bijojo midjaniečių ir kitų žiaurių dykumos genčių,...

Saulėgrąža 0

Tikrasis tobulumas

Dvi vandens saugyklos stovėjo dešimties metrų atstumu. Mėgo apžiūrinėti viena kitą ir kartais šnekteldavo. Jos buvo labai skirtingos. Pirmoji buvo tiesiog tobula: lygūs, tvirti akmenys tvarkingai glaudėsi vienas prie kito. Nepriekaištin­gai laikė vandenį. Nė vienas brangaus vandens laše­lis neištekėdavo pro kokį šoną. Antroji saugykla...

0

Jūrų žvaigždės

Vieną kartą vyras vaikščiojo paplūdimiu. Švietė saulė ir buvo graži diena. Tolumoje jis pamatė berniuką lakstantį pirmyn ir atgal tarp bangų mūšos ir paplūdimio. Kai vyras prisiartino, jis pamatė šimtus potvynio ant smėlio išmestų jūros žvaigždžių. Berniukas rinko jūros žvaigždes ir nešė jas atgal...

Saulėgrąža 2

Jaunoji karta

Jaunuolis dalyvavo dykumoje surengtose bėgimo lenktynėse, bet, pasiklydęs tarp kopų ir uolų, pametė iš akių orientyrus. Nepasiduodamas panikai, vaikinas drąsiai ėjo į priekį. Jam beklaidžiojant, praslinko ne viena valanda. Saulė svilino vis stipriau. Vaikinas ėmė silpti. Galiausiai jaunuolio jėgos visiškai išseko. Kai atsirėmęs į...

Saulėgrąža 1

Pragaištinga srovė

„Tai juk nuostabu!“ sušuko Markas, panardinęs irklą į vandenį. „Mėgstu baidares!” Džoelis atsisuko į savo draugą: „Taip, žinojau, kad tau patiks“, tarė jis ir kaip tikras ekspertas pasuko savo baidarę upės tėkmės kryptimi. Dvi baidarės skriejo vandeniu link krioklio. Prieš juos atsivėrė nuostabus slėnis....

3

Ar mums lieka laiko svarbiausiems dalykams?

Kai mano močiutė vykdavo lankyti savo motinos, jai reikdavo trijų dienų. Vieną dieną ji sugaišdavo keliaudama arkliais kinkytu vežimu. Antrą dieną, atvykusi į vietą, pasakodavo ir išklausydavo paskutines naujienas, truputį padėdavo virtuvėje ir darže. Trečios dienos prireikdavo sukarti tolimą kelią atgal. Kai mano motina...

Saulėgrąža 1

Nesukčiauk net truputį

Pilies šeimininkas surengė didelė šventę, į kurią sukvietė visus miestelio, įsikūrusio už pilies sienų, gyventojus. Tačiau valdovo rūsyje, nors ir erdviame, negalėjo tilpti tiek vyno, kiek būtų pakakę pagirdyti gausią ištroškusių žmonių minią. Pilies šeimininkas paprašė miestelio gyventojų paslaugos: – Kieme, kur vyks puota,...

3

Pasirinkimo galia

Žmogelį slėgė nesibaigiantys gyvenimo vargai. Jis atėjo guostis pas garsų dvasios mokytoją: – Nebegaliu daugiau! Tokio gyvenimo neištversiu. Mokytojas paėmė saują pelenų ir subėrė juos į skaidraus vandens stiklinę, stovėjusią ant stalo. Vanduo susidrumstė ir pajuodo. Mokytojas tarė: – Tai – tavo kančios. Ir...