Kategorija: Tikėjimas

6

Aštuonerių metų mergaitės namų darbas apie Dievą

Vienas svarbiausių Dievo darbų yra daryti žmones. Jis juos kuria vietoj tų, kurie miršta, taigi visada bus pakankamai žmonių, kurie rūpinsis žemiškais dalykais. Jis nekuria suaugusių, tik vaikelius. Manau, todėl, kad jie yra daug mažesni ir juos lengviau padaryti. Jam nereikia gaišti vertingo savo...

12

Keturios žvakės

Keturios žvakės ramiai degė ir pamažu tirpo. Buvo taip tylu, kad girdėjosi, kaip jos kalbasi. Pirmoji sakė: „Aš esu ramybė Deja, žmonės nemoka manęs išsaugoti. Manau, man nelieka nieko kita, tik užgesti!“ Ir šios žvakės liepsnelė užgeso. Antroji sakė: „Aš esu tikėjimas Deja, esu...

Saulėgrąža 0

Tikėjimo išpažinimai

Apaštališkas tikėjimo išpažinimas (apie II – III a.) Tikime į vieną Dievą Tėvą Visagalį, dangaus ir žemės Kūrėją. Taip pat tikime į Jėzų Kristų, Jo viengimį Sūnų ir mūsų Viešpatį, Kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš mergelės Marijos, Kuris kentėjo Poncijaus Piloto laikais,...

7

Aš paprašiau Dievo

Aš paprašiau Dievo atimti mano išdidumą, ir Dievas atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, kad išdidumas neatimamas. Nuo jo atsisakoma. Aš paprašiau Dievo išgydyti mano prie lovos prikaustytą dukrą, ir Dievas atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, kad jos siela amžina, o kūnas vis tiek numirs....

7

Pokalbis su Dievu

„Tai norėtum pasikalbėt su manim?“ – paklausė Dievas. „Jei turite laiko“ atsakiau. Dievas nusišypsojo. „Mano laikas yra amžinybė. Kokie tie tavo klausimai?“ „Kas Jus labiausiai stebina žmonėse?“ Dievas atsakė: „Jiems atsibosta būti vaikais, jie skuba užaugti, o vėliau tetrokšta sugrįžti į vaikystę. Jie praranda...

12

Aš supratau

Keletas minčių, užrašytų per vienos maldos grupės rekolekcijas… Aš supratau… Aš supratau, kad gyvenimas yra gražus darant gerus darbus. Dievas tau visada atsilygina. Aš supratau, kad gyvenime padariau didelę klaidą, kai visada visais pasitikėjau. Gyvenime tikėti kitais yra pavojinga, nes teisingų žmonių labai maža....

Saulėgrąža 13

Dieve, kalbėk su manimi. Žodžiai, kurie verčia pamąstyti…

-Autorius nežinomas- Žmogus sušnabždėjo: „Dieve, kalbėk su manimi“ Ir pievų vieversys užgiedojo. Bet žmogus negirdėjo… Taigi žmogus šūktelėjo: „Dieve, kalbėk su manimi“ Ir griaustinis ir žaibas nusirito dangumi. Bet žmogus nesiklausė… Žmogus apsižvalgė aplink ir pasakė: „Dieve, pasirodyk“ Ir žvaigždė suspindo ryškiai. Bet žmogus...