Kategorija: Pamokymai

3

Ar laikas bėga ne veltui?

Vieno išminčiaus kambaryje kabojo milžiniškas laikrodis su švytuokle, neregėtai lėtai, bet itin garsiai mušdavęs valandas. – Ar tavęs tai neblaško? – karta paklausė mokinys. – Ne, – atsake išminčius. – Kaskart man tai dingstis savęs paklausti: ką nuveikiau per šią pralėkusią valandą? O ką...

3

Pasirinkimo galia

Žmogelį slėgė nesibaigiantys gyvenimo vargai. Jis atėjo guostis pas garsų dvasios mokytoją: – Nebegaliu daugiau! Tokio gyvenimo neištversiu. Mokytojas paėmė saują pelenų ir subėrė juos į skaidraus vandens stiklinę, stovėjusią ant stalo. Vanduo susidrumstė ir pajuodo. Mokytojas tarė: – Tai – tavo kančios. Ir...

1

Jaunuolio sapnas

Jaunuolis susapnavo esąs didelėje parduotuvėje. Už prekystalio stovėjo angelas. – Ką parduodate? – paklausė jaunuolis. – Viską, ko tik trokštate, – mandagiai atsakė angelas. Nieko nelaukdamas jaunuolis puolė vardyti: – Norėčiau, kad pasaulyje liautųsi karai, kad išnaudojamieji sulauktų teisingumo, o svetimšaliai – dosnumo ir...

14

Niekada nėra vėlu tapti tuo, kuo nori būti

Ji priėjo ir tarė: – Labas gražuoli, aš Rožė. Man aštuoniasdešimt septyneri. Ar galėčiau tave apkabint? Aš nusijuokiau. Linktelėjau ir ji mane stipriai suspaudė. Pažvelgiau į ją ir paklausiau: – Kodėl tokia nekaltai jauna mergina įstojo į koledžą? Ji nusijuokė ir atsakė: – Aš...

4

Pagalba (Bruno Ferrero)

Vieną sykį miške, kuriame gausiai lankydavosi žmonės, kilo gaisras. Apimti panikos, visi pabėgo. Miške liko tiktai du žmonės: vienas aklas, kitas raišas. Drebančia iš baimės širdimi aklasis bėgo tiesiai į liepsną. – Stok!- sušuko raišasis. – Ten dega! – Tai kur man bėgti? –...

2

Svarbūs dalykai

Atėjęs į auditoriją skaityti paskaitos, filosofijos profesorius pasidėjo ant stalo trilitrinį stiklainį ir pridėjo jį didelių akmenų. Po to paklausė studentų, ar stiklainis pilnas. Šie patvirtino. Tada profesorius išsiėmė iš krepšio skardinę nuo kavos, pilną smulkių akmenėlių, ir supylė juos į stiklainį. Akmenukai gražiai...

2

Kaip paskatinti žmones laimėti. Deilas Karnegis

Aš pažinojau Pitą Barlon. Pitas vaidino su šunimis bei poniais ir visą gyvenimą keliavo, rengdamas cirko ir vodevilio pasirodymus. Man patikdavo, kaip Pitas dresiruodavo šunis savo vaidinimui. Aš pastebėjau, kad už menkiausią šuns pažangą Pitas patapšnodavo jam per kaklą, pagirdavo, duodavo mėsos ir visaip...

9

Desiderata

Ženk ramiai tarp triukšmo ir skubėjimo – atmink, kokia palaimą gali rasti tyloje. Neatsisakydamas savęs, visada, kai tik įmanoma, gerai elkis su kitais žmonėmis. Savo tiesą dėstyk aiškiai ir ramiai. Išklausyk kitų, juk net kvailys ir netikėlis turi savo istoriją. Jeigu bandysi lygintis su...

3

Kiekviena diena, kiekviena akimirka yra ypatinga

Mano draugas ištraukė savo žmonos komodos stalčių ir iš jo išėmė mažytį paketėlį: „Tai nėra paprastas paketėlis, – tarė jis, – tai – puikūs apatiniai“. Jis numetė popierių ir apžiūrinėjo šilką ir ažūrinius mezginėlius. „Aš tai nupirkau, kai mes pirmą kartą važiavome į Niujorką....